Orthomoleculair Therapeut

Voedingsadviseur, Gezondheid & Werk, Chakra onderzoek

Nierfunctie verstoring

Nierfunctie verstoring kan een oorzaak zijn van vele kwalen: blaas- en nier ontsteking, oedeem, bloedvergiftiging, hoge bloeddruk, huidirritatie, gewrichtsproblemen, jicht, enz.

Vermoeden van een nierfunctie verstoring? Bezoek een arts en vraag om je nierfunctie te onderzoeken, de arts zal bloed afnemen om de hoeveelheid kreatinine in je bloed te kunnen bepalen. Aan de hand van de hoeveelheid kreatinine in je bloed, wordt er vergeleken met de normale waarden voor kreatinine, zie ook: bloedwaardetest.nl & bloedureumstikstof test

Lees meer informatie, door naar beneden te scrollen 
De belangrijkste functie van de nieren is het regelen van het bloedvolume.

Dit wordt bereikt door hun invloed op de zout- en wateruitscheiding.
De tweede belangrijke functie is het elimineren van ureum uit het bloed. Het lichaam vormt 25-30 gram ureum per dag en meer bij degenen die eiwitrijke voeding nuttigen. De derde belangrijke functie is het handhaven van de kaliumspiegel in het bloed. Terwijl de dagelijkse opname aan kalium ongeveer 100 mEq bedraagt, is de hoeveelheid die elke dag de nieren binnenkomt ongeveer 800 mEq. Daarom moet een hoeveelheid van 700 mEq uit de nieren gereabsorbeerd worden om het evenwicht in stand te houden, dit is hard werken voor het lichaam en kan leiden tot uitputting, zie ook bijnieruitputting. 

De bijnieren zijn kleine hormoonklieren die zich bevinden op de nieren.


Bij nierfunctie storing is jeuk een herkenbare klacht

De jeuk kan meerdere oorzaken hebben:

 • Te veel afvalstoffen, door nierstoornissen kunnen afvalstoffen zich ophopen in het lichaam. Hierdoor kan jeuk ontstaan. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat er veel teveel ureum in het bloed zit. 
 • Te veel fosfaat, fosfaat komt het lichaam binnen via de voeding. Bij nierfunctieverstoring blijft er te veel fosfaat achter in het lichaam. Dit kan in de huid neerslaan met calcium, net zoals in de een fluitketel gebeurt. 
 • Droge huid, door nierfunctiestoring kan het lichaam geen normale hoornlaag meer maken. Daardoor wordt de huid droog en schilferig. Een droge huid verergert jeuk. 
 • Vochtophoping, Bij vochtophoping gaat de huid strak staan. Dit kan jeuk veroorzaken.
 • Diabetes, Veel mensen met nierfunctiestoornissen, hebben ook diabetes. Jeuk is een veel voorkomende klacht bij diabetes, maar ook bij gluten intolerantie en pre-diabetes.
 • Spanning & stress, jeuk kan ontstaan door spanning en stress. Door een aandoening aan de nieren kan het zijn, dat je veel gevoeliger bent voor invloeden van buitenaf.
 • Medicijnen & supplementen, Jeuk kan een bijwerking van medicijnen zijn. De kans op jeuk neem ook toe als je meer dan 4 medicijnen per dag slikt.

Urinezuur

Urinezuur is een afvalproduct, wat ontstaat door afbraak van purines. Deze omzetting vindt constant plaats. Dit vervangen van het oude door nieuwe materiaal levert een productie van urinezuren op die via de nieren verwijderd moeten worden. Als de nieren door o.a. gebruik van geneesmiddelen of door slechte voeding niet meer optimaal functioneren, treedt er een overschot aan urinezuur in het bloed met bovenvermelde kwalen tot gevolg.


Zuur-base-balans

Een andere belangrijke functie van de nieren is het in stand houden van de zuur-base-balans in het lichaam door hun vermogen om zuurachtige & alkalische urine uit te scheiden.

Hoge bloeddruk

De nieren bevatten ongeveer twee miljoen kleine buisjes die het bloed filtreren. De osmotische druk van het bloed wordt geregeld door de nieren via zoutexcretie en reabsorptie. Hoge bloeddruk is vaak een gevolg van nierzwakte.


Zwangerschap

De nieren behoren tot de organen die in de zwangerschap het meest onder druk staan en zwakheid daarvan kan leiden tot oedeem en toxemie.


puisten, wratten, cysten, enz.

Alle opname en contact met lichaamsvreemde stoffen (chemische bestanddelen in onze voeding, luchtvervuiling, enz.) verhogen de aanwezigheid van toxische stoffen in het lichaam.

Bij onvoldoende verwijdering van deze afvalstoffen gaan deze zich aanvankelijk stockeren in de minder belangrijke vet- en bind-weefsels en in de onderhuidse celweefsels (bijvoorbeeld. in de vorm van puisten, wratten, cysten, enz.). Indien dit afzettingsproces niet tot stilstand wordt gebracht en/of teruggedrongen (door reiniging van de circulatiesystemen en optimalisatie van de uitscheidingswegen), zullen ook de overige belangrijkere weefsels gaan stockeren waardoor de gewrichten, wervels, aderen, zenuwen en zintuigen "vervuild" kunnen worden.

Emoties, die bij nierfalen horen

Bang, onzeker, achterdocht, geen vertrouwen, onmacht.
Uitgeput, burn-out, gevoel van overspoeld worden, chronische stress, kan geen grenzen aangeven, angst om te leven, onveilig, bang niet te kunnen of het niet waard te zijn, angst voor de toekomst, angst alleen te zijn, angst niet sterk genoeg te zijn, angst voor eigen kracht, angst voor de dood, angst af te gaan of gezichtsverlies, angst te blokkeren, faalangst, angst voor succes, angst niet goed genoeg te zijn, angst te lijden, angst dat het erger wordt, angst dat het niet beter wordt.


Belemmerende gedachten:
Ik sta stijf van angst, dat kan ik nooit, daar ben ik niet goed in, ik zie geen uitweg meer, ik ben doodmoe.
Het leven is zwaar en moeilijk.


Levensles:
Ik geniet van moment tot moment
Ik voel me veilig op deze aarde

Ik geef niet op
Ik handel vanuit moed en vertrouwen.

Enkele symptomen:
die met dysfunctie van de nieren kunnen samenhangen:

 • Enkeloedeem of renaal oedeem elders in het lichaam;
 • Hypertensie;
 • Hypotensie (in geval van chronisch lage bloeddruk ook de bijnieren controleren) Zie ook bijnieruitputting;
 • zwangerschapsvergiftiging;
 • Postnatale depressie;
 • reflexpijnen in rug en benen en ischias;
 • vermoeidheid om 4 uur in de namiddag;
 • angst en onzekerheid

Wat kan ik voor jou betekenen?

 • Belangrijk is om te kijken, waar komen de storingen van de nieren vandaan, als eerste kan je dan een indicatie lekkende darmtest & maagwand downloaden, download hier de test ] Dit om eerst te kijken of de stofwisseling goed functioneert en om een basis informatie aan te leggen. Aansluitend deze test is het mogelijk meerdere indicatie testen te doen. Je ontvangt daarbij gelijk een anamnese, een vragenlijst, die ik nodig heb om jouw situatie samen met jou grondig door te kijken, zodat we niets over het hoofd zien. Wil je de vragenlijst en de indicatie testen ontvangen? Klik dan op de volgende link, om een bericht te versturen. Bericht versturenDaarbij vraag ik ook om de onderzoek resultaten van een arts. 
 • Een consult betaal je pas, wanneer jij een akkoord hebt gegeven betreffende de kosten die ik met je overleg & waar ik heel open & transparant over zal zijn, na betaling, kan de begeleiding beginnen. Open volgende link, om te kijken hoe de begeleiding zal verlopen. Informatie begeleiding
 • Prijslijst

Voedingsprogramma voor de nieren volgen? Duur 3 dagen Aanmelden voor het programma Programma is in ontwikkeling, informatie volgt

 

  Orthomoleculair Therapeut 
  & Voedingsdeskundige

 

 • Chakra & Aura onderzoek 
 • Ervaringsdeskundige Hoog gevoeligheid
 • Alie Vos-Doller, www.albican.nl
  Tel: 06-41979305
  Stuur een bericht 

 

  Bellen kost niets

 

 • Neem ik niet op?
 • Ben ik afwezig?
  Ik bel terug