...

Orthomoleculair Therapeut

Voedingsadviseur, Gezondheid & Werk, Chakra onderzoek


Nierfunctie verstoring

De nieren zorgen voor de zuivering van het bloed en de zouthuishouding, daarnaast produceert de nier ook een tweetal hormonen: EPO en Renine

In de nier liggen cellen die de bloeddruk en het bloedvolume registeren. Wanneer deze verlaagd zijn, produceren de cellen renine. Je kan dan een dorstgevoel krijgen, waardoor je meer gaat drinken en dat de bloeddruk verhoogd. Renine stimuleert de aanmaak van aldosteron in de bijnier en de aanmaak van ADH in de neurohypofyse (In de neurohypofyse worden hormonen opgeslagen die de hypothalamus maakt). ADH zorgt ervoor dat het vocht her-opgenomen gaat worden in het lichaam, waardoor je minder gaat plassen, wat voor een verhoogde bloeddruk kan zorgen.


Urineweginfectie zelftest


Menopauzetest

EPO = erytropoëtine en wordt geproduceerd wanneer er een te weinig rode-, witte bloedcellen en bloedplaatjes aanwezig zijn in het bloed, dit wordt ook wel een verlaagd hematocriet genoemd. Verlaagd hematocriet = bloedarmoede. EPO kan aangemaakt worden als je gezonde nieren hebt. 


Myxoedeem is slijmerige vochtophoping, waarbij eiwitafvalstoffen zich opstapelen in de huid en slijmvliezen, meer info

Vitamine B-12 tekort


Bloedarmoede

gekenmerkt door een te laag gehalte aan bloed kleurstof (hemoglobine) 


Voor de aanmaak van rode bloedcellen, zijn er drie belangrijke bouwstoffen nodig: ijzer, foliumzuur en vitamine B12.


Bloedarmoede en een tekort aan EPO

Bij bloedarmoede daalt het aantal rode bloedcellen, waardoor het bloed minder zuurstof kan vervoeren naar de organen en de spieren. Deze aandoening gaat zeer vaak gepaard met nierfalen. De nieren produceren namelijk erytropoëtine (EPO), een hormoon dat de productie van rode bloedcellen en dus van hemoglobine stimuleert. Bloedarmoede/anemie is een te laag gehalte rode bloedcellen. Rode bloedcellen heb je nodig om zuurstof door je lichaam te vervoeren naar al je weefsels, organen en je hersenen. Je hebt het hormoon EPO nodig om nieuwe bloedcellen in je beenmerg aan te maken. Als je nieren niet goed meer werken, kan het zijn, dat de nieren niet voldoende EPO aanmaken. Als je bloedarmoede hebt, ben je moe en heb je minder uithoudingsvermogen. Ook als je je maar een beetje inspant, raak je al buiten adem. Je huid en lippen kunnen bleek zien en mogelijk geeft dit klachten als hoofdpijn, een snelle hartslag, duizeligheid en flauwvallen.

Een teveel aan EPO
Een teveel aan EPO kan het bloed stroperig maken = ( een teveel aan rode bloedcellen ). in de sportwereld werd EPO vroeger nog wel eens g
ebruikt.  EPO werd in het verleden niet alleen gebruikt als prestatieverhogend middel. Er zijn namelijk ook mensen die te weinig van dit hormoon aanmaken. Epo kan dus ook toegediend worden als medicijn. Wanneer je zelf te weinig EPO hormoon aanmaakt heb je minder zuurstof in je bloed en dus minder energie. Hierdoor kunnen enkele functies in je lichaam minder goed werken. De eigenschap van EPO is namelijk het vervoeren van zuurstof door je lichaam. Het gebruik van EPO in wedstrijdvorm is verboden, EPO staat dan ook op de internationale dopinglijst. Een verhoogd EPO kan leiden tot trombose, blijf onder controle van een arts


Nierfunctieverstoring en kwalen

Nierfunctie verstoring kan een oorzaak zijn van vele kwalen: blaas- en nier ontsteking, trombose, hypertensie, oedeem, Ontzettend moe en uitgeput zijn, bloedvergiftiging, hoge bloeddruk / lage bloeddruk, huidirritatie, gewrichtsproblemen, jicht, slaap problemen, vitamine B12 tekort, hypoglykemie,

enz. Houd calcium, vitamine D en magnesium in balans, gebruik niet zomaar supplementen, die kunnen mogelijk schade toebrengen aan hart en bloedvaten. Meer informatie.... 


Vermoeden van een nierfunctie verstoring? Bezoek een arts en vraag om je nierfunctie te onderzoeken, de arts zal bloed afnemen.Bloedwaarden test praktijk Albican, testen op creatinine


Teveel afvalstoffen maakt ziek

Alle opname en contact met lichaamsvreemde stoffen (chemische bestanddelen in onze voeding, luchtvervuiling, medicijnen, fout gekozen supplementen), teveel eiwitten kunnen de aanwezigheid van toxische stoffen in het lichaam verhogen..
Bij onvoldoende verwijdering van deze afvalstoffen gaan deze zich aanvankelijk stockeren in de minder belangrijke vet- en bind-weefsels en in de onderhuidse celweefsel. Bijvoorbeeld in de vorm van puisten, wratten, cysten. Indien dit afzettingsproces niet tot stilstand wordt gebracht en/of teruggedrongen (door reiniging van de circulatiesystemen en optimalisatie van de uitscheidingswegen), zullen ook de overige belangrijkere weefsels gaan stockeren waardoor de gewrichten, wervels, aderen, zenuwen en zintuigen "vervuild" kunnen worden.


Extra aandacht voor kalium bij nierfunctie vermindering

 • Er zijn in de wereld veel mensen met slecht werkende nieren, even afhankelijk van de behoeften en de gezondheidstoestand krijgen mensen met een verslechterde nierfunctie, naast medicatie, ook voedingsadvies. Kalium is een mineraal dat nodig is voor de zenuwprikkelgeleiding en voor het samentrekken van de spieren. Ook heeft het samen met natrium uit keukenzout een belangrijke functie bij het regelen van de bloeddruk.


 • Kalium komt bijna in alle voedingsmiddelen voor. Maar vooral in aardappelen, brood, zuivel, vlees(waren), fruit en groenten. Fruit op sap uit blik op pot bevat minder kalium dan vers fruit. Kalium zit ook in koffie, cacao, peulvruchten en noten. 


 • Een teveel aan kalium komt zelden voor bij gezonde personen. Het is vrijwel onmogelijk om via je eten of drinken te veel kalium in je lichaam te krijgen. Je nieren zorgen ervoor dat je het teveel weer uit plast. Een overschot aan kalium kan ontstaan als de nieren niet optimaal functioneren. 


 • Ook bij bepaalde medicijnen voor de bloeddruk (bepaalde plaspillen en/of ACE-remmers) kan het kaliumgehalte in het bloed te hoog worden. Ook het gebruik van kaliumsupplementen kan leiden tot een te hoog kaliumgehalte in het bloed. 


 • Bij een verslechterde nierfunctie blijft er te veel kalium in het lichaam achter. Dit kan leiden tot hartklachten, zoals hartritmestoornissen. Bij een veel te hoog kaliumgehalte in het bloed kan dat ernstige gevolgen hebben voor het hart. Mensen met een verslechterde nierfunctie moeten dus goed opletten hoeveel kalium ze binnenkrijgen.


Eiwitten en nierfunctie vermindering

Wanneer je bijvoorbeeld teveel eiwitten eet en dit vervolgens niet gaat verbranden, kun je bijproducten van stikstof binnen krijgen die je nieren moeten afbreken. Wanneer je een normale hoeveelheid eiwitten binnenkrijgt, plas je het gewoon uit, geen probleem. Wanneer je heel veel eiwitten eet moeten je nieren harder werken om van deze stoffen af te komen. Dit kan uiteindelijk leiden tot beschadiging van de nieren. 

Eiwitstofwisseling en ureum

Ureum is het voornaamste eindproduct van de eiwitstofwisseling, scheikundige formule CO(NH2), een belangrijk weetje, als je buiten wandelt, stoten je longen na elke stap dit afvalproduct uit. Ureum is een product dat in de lever wordt gevormd bij de afbraak van eiwitten. Eiwitten krijgen we dagelijks via de voeding binnen. Ze worden in de lever afgebroken tot bouwstenen (aminozuren) die weer worden gebruikt voor de aanmaak van andere eiwitten die het lichaam nodig heeft. Bij de afbraak komt ook ureum vrij dat niet wordt hergebruikt. Het wordt in de nieren uit het bloed gefiltreerd en via de urine verwijderd. 

Omdat we dagelijks eiwitten eten en ook afbreken, is er altijd een kleine hoeveelheid ureum in het bloed aanwezig. Als de nieren niet goed functioneren wordt ureum niet uitgeplast en kan de hoeveelheid in het bloed toenemen. Dit kan door een bloedonderzoek onderzocht worden. 


Kenmerken zijn:  door sufheid. De huid ziet bleek-bruinig en is droog. Vaak zie je kleine onderhuidse bloedingen en andere huidproblemen. De eetlust kan slecht zijn en de adem kan naar ammoniak ruiken. Deze verschijnselen worden niet allemaal veroorzaakt door het hoge ureum gehalte, bij een niervergiftiging hopen zich ook nog andere stoffen in het bloed op. Welke afbraakproducten voor de verschijnselen verantwoordelijk zijn is nog niet met zekerheid bekend. 


Bij nierfunctie storing is jeuk een herkenbare klacht

De jeuk kan meerdere oorzaken hebben:

 • Te veel afvalstoffen, door nierstoornissen kunnen afvalstoffen zich ophopen in het lichaam. Hierdoor kan jeuk ontstaan. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat er veel teveel ureum in het bloed zit;
 • Te veel fosfaat, fosfaat komt het lichaam binnen via de voeding. Bij nierfunctieverstoring blijft er te veel fosfaat achter in het lichaam. Dit kan in de huid neerslaan met calcium, net zoals in de een fluitketel gebeurt; 
 • Droge huid, door nierfunctiestoring kan het lichaam geen normale hoornlaag meer maken. Daardoor wordt de huid droog en schilferig. Een droge huid verergert jeuk;
 • Vochtophoping, Bij vochtophoping gaat de huid strak staan. Dit kan jeuk veroorzaken;
 • Diabetes, Veel mensen met nierfunctiestoornissen, hebben ook diabetes. Jeuk is een veel voorkomende klacht bij diabetes, maar ook bij gluten intolerantie en pre-diabetes;
 • Spanning en stress, jeuk kan ontstaan door spanning en stress. Door een aandoening aan de nieren kan het zijn, dat je veel gevoeliger bent voor invloeden van buitenaf;
 • Medicijnen en supplementen, Jeuk kan een bijwerking van medicijnen zijn. De kans op jeuk neemt ook toe als je meer dan 4 medicijnen per dag slikt
 • Als nieren hun taak opgeven, kan leiden tot zuurvergiftiging van het bloed met als gevolg verdieping en versnelling van de ademhaling(hyperventilatie)
 • puisten, wratten, cysten, enz, Bij onvoldoende verwijdering van deze afvalstoffen gaan deze zich aanvankelijk stockeren in de minder belangrijke vet- en bind-weefsels en in de onderhuidse celweefsels (bijvoorbeeld. in de vorm van puisten, wratten, cysten, enz.);
 • Hydronefrose, zakvormige uitzetting van het nierbekken, als gevolg van een verminderde afvoer van urine uit de nier naar de blaasMedicijnen doosje


Kidney - Nierwarmer


Gezonde weerstand


Diabetes


Medicijnen bij pijn en depressie


Histamine


Bijnieruitputting


Cholesterol en Cortisol


Urinezuur

Urinezuur is een afvalproduct, wat ontstaat door afbraak van purines. Deze omzetting vindt constant plaats. Dit vervangen van het oude door nieuwe materiaal levert een productie van urinezuren op die via de nieren verwijderd moeten worden. Als de nieren door o.a. gebruik van geneesmiddelen of door slechte voeding niet meer optimaal functioneren, treedt er een overschot aan urinezuur in het bloed met bovenvermelde kwalen tot gevolg. Vraag een indicatietest "Urinezuur"aan & stuur een e-mail: info@albican.nl  onder vermelding van: Indicatietest Urinezuur


Zuur-base-balans

Een andere belangrijke functie van de nieren is het in stand houden van de zuur-base-balans in het lichaam door hun vermogen om zuurachtige & alkalische urine uit te scheiden. Vraag een zuurbasis balans aan

Hoge en lage bloeddruk

De nieren bevatten ongeveer twee miljoen kleine buisjes die het bloed filtreren. De osmotische druk van het bloed wordt geregeld door de nieren via zout excretie en reabsorptie. Hoge bloeddruk is vaak een gevolg van nierzwakte. Hoge bloeddruk / primaire en secundaire hypertensie

Hoge bloeddruk is een veel voorkomende klacht en daarmee de voornaamste reden voor het uitschrijven van medicijnen, voedingsadviezen, supplementen inname of een combinatie van dit drietal. Toch wordt de meerderheid van mensen met hoge bloeddruk niet voldoende behandeld. De reden is simpel, hoge bloeddruk geeft de eerste 15 tot 20 jaar geen lichamelijke klachten. Het is een sluimerende aandoening, voor meer dan een miljoen Nederlanders is het de grootste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Een hoge risico factor kan zijn: zout. 


De meest voorkomende oorzaken zijn

 • Nierziekten;
 • Hormonale stoornissen: bijnier-, schildklier- en bij-schildklierziekten waarbij de verhoging van de bloeddruk te wijten is aan een verhoogde aanmaak van hormonen;  
 • Geneesmiddelen/voedingsmiddelen/drugs, anticonceptiemiddelen (de pil), ontstekingsremmers, pepmiddelen cortisone, sommige antidepressiva, alcohol, overmatig gebruik van drop en zoethout, lees meer...

Verlaagde onderdruk, hypotensie

Een lage bloeddruk (onderdruk) of hypotensie, kun je hebben zonder dat je er zelf iets van merkt en is vaak onschuldig, er zijn zelfs mensen die elke dag een lage bloeddruk hebben en geen hinder zullen ervaren. Ben je vaak duizelig of heb je een licht gevoel in je hoofd als je opstaat of ben je snel moe? Dan zou dat een moment van lage bloeddruk kunnen zijn. 


Lage bloeddruk heeft soms ook andere oorzaken

Ondanks de lage bloeddruk vaak onschuldig is, is het goed te weten, waarom er lage bloeddruk kan ontstaan, lees meer....


De rol van de lever bij bijnieruitputting

 • De lever maakt het grootste gedeelte aan van het cholesterol dat nodig is voor de productie van steroïde hormonen. Wanneer de lever hiertoe onvoldoende in staat is, leidt dit rechtstreeks tot een vermindering van de productie van deze hormonen. Het is dus belangrijk om te zorgen voor een gezonde lever en deze zo min mogelijk te belasten met allerlei toxische stoffen en grote hoeveelheden alcohol. Lees ook het artikel over de lever......Zwangerschap, nieren, onderbreking en zwangerschapsvergiftiging 

 • De nieren behoren tot de organen die in de zwangerschap het meest onder druk staan en zwakheid daarvan kan leiden tot oedeem en toxemie, een oorzaak kan zijn, dat na de zwangerschap de progesteron spiegel snel daalt en er hormoonschommelingen komen. Hormoon schommeling betekend vaak dat je anders gaat eten en met de zorg voor een gezin, heb je nu juist goede voedingsstoffen nodig. 
 • Als er tijdens de zwangerschap iets mis gaat, zoals het onderbreken van een zwangerschap of een zwangerschapsvergiftiging, dan moeten de bijnieren hard werken, vergelijk het als topsport voor het lichaam, die moet nu hard gaan werken om de problemen op te lossen. Tijdens de zwangerschap is je bloeddruk laag, als de zwangerschap op een niet natuurlijke wijze onderbroken wordt, kan het lichaam deze stress niet meteen opvangen, het lichaam is niet voorbereid op dergelijke ingrepen en de hormonen kunnen hierbij ontregeld worden. 


Gewoontes die je nieren kunnen beschadigen

 • Veel van ons negeren de aandrang om naar de wc te gaan omdat we het te druk hebben of openbare toiletten willen vermijden. Het regelmatig ophouden van urine verhoogt de druk op de blaas en kan leiden tot nierfalen, nierstenen en incontinentie. Luister dus naar je lichaam als je aandrang voelt;
 • Niet voldoende zuiver vocht binnen krijgen;
 • Veel te veel mensen nemen pijnstillers en dan met name voor kleine ongemakken, zonder de risico's voor schade aan de nieren te weten en we weten immers ook dat bij zeer ernstige pijn, we soms niet ontkomen aan pijnstillers.  Er zijn ook geheel natuurlijke, veilige remedies voorhanden zijn. Overmatig gebruik of misbruik van pijnstillers kan tot ernstige schade aan lever en nieren leiden;
 • Laat vooral bewerkte suiker en zout uit je voedingspatroon;
 • Eet vooral groene groente, vermijd teveel zoetig fruit;
 • Geef je lichaam tijd te herstellen, door slaap en rust;
 • Net als zout, kan ook cafeïne de bloeddruk omhoog stuwen en de stress op de nieren vergroten. Na verloop van tijd kan overdadige consumptie van koffie leiden tot nierschade;
 • Alcohol consumptieer niets mis mee om zo nu en dan te genieten van een alcohol consumptie, in gezelschap of door een verdovende werking stoppen we meestal niet na één drankje. Alcohol zet onze nieren en lever flink onder druk en het is beter om te kijken naar een gezonder alternatief. Om gezond te blijven en nierproblemen te voorkomen is het belangrijk om veel vers, onbewerkt, echt voedsel te eten;
 • Dit is een kleine greep uit wat schade voor onze nieren kan veroorzaken, links van deze kolom staat nog veel meer informatie;
 • Nierfilterontsteking: Bij nierfilterontsteking worden de nier­filters beschadigd dat de kleine gaatjes in de filters nu gaatjes of zelfs gaten worden. Door deze gaten kunnen nuttige stoffen zoals eiwitten en bloedcellen weglekken. Normaal worden deze tegengehouden door het filter. Het weglekken van eiwitten en bloed­cellen is kenmerkend voor nierfilter­ontsteking. Soms kan de beschadiging tot gevolg hebben dat nierfilters verschrompelen en uitvallen. Ook de haarvaatjes gaan hierbij te gronde. Hoe meer filters en haarvaatjes te gronde gaan, hoe moeilijker het wordt om het bloed goed te zuiveren.

Nieren wees er zuinig op! Mensen met chronische nierfalen, hebben mij persoonlijk verteld, wat dat voor hun inhoud, uiteindelijk was er nog één optie en dat was nierdialyse, het verdriet en het bezoeken van het ziekenhuis, dit benoemden ze als zeer zwaar. 


Uiteindelijk kunnen er allerlei onverklaarbare aandoeningen ontstaan

Artrose


Zenuwpijn


Fibromyalgie


Fistel


Emoties, die bij nierfalen horen

Bang, onzeker, achterdocht, geen vertrouwen, onmacht.
Uitgeput, burn-out, gevoel van overspoeld worden, chronische stress, kan geen grenzen aangeven, angst om te leven, onveilig, bang niet te kunnen of het niet waard te zijn, angst voor de toekomst, angst alleen te zijn, angst niet sterk genoeg te zijn, angst voor eigen kracht, angst voor de dood, angst af te gaan of gezichtsverlies, angst te blokkeren, faalangst, angst voor succes, angst niet goed genoeg te zijn, angst te lijden, angst dat het erger wordt, angst dat het niet beter wordt.

Zie ook mijn artikel bijnieruitputting


Belemmerende gedachten:
Ik sta stijf van angst, dat kan ik nooit, daar ben ik niet goed in, ik zie geen uitweg meer, ik ben doodmoe.
Het leven is zwaar en moeilijk.


Levensles:
Ik geniet van moment tot moment
Ik voel me veilig op deze aarde

Ik geef niet op
Ik handel vanuit moed en vertrouwen.


Enkele symptomen:
die met disfunctie van de nieren kunnen samenhangen:

 • Enkeloedeem of renaal oedeem elders in het lichaam;
 • Hypertensie;
 • Hypotensie (in geval van chronisch lage bloeddruk ook de bijnieren controleren);
 • zwangerschapsvergiftiging;
 • Postnatale depressie;
 • reflexpijnen in rug en benen en ischias;
 • vermoeidheid om 4 uur in de namiddag;
 • angst en onzekerheid;
 • Een ijzer tekort;
 • B12 tekort


Bijnieruitputting


Lage Bloeddruk


B12 tekort


Oestrogeen dominantie


 • tekort aan erytropoëtine;- De nieren maken minder het hormoon erytropoëtine (EPO) aan. Dit hormoon regelt de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg. 
 • Tekort aan foliumzuur, ga niet zomaar foliumzuur gebruiken.

Bezoek altijd eerst een arts, zorg voor een juiste diagnose, ik kan je emotioneel bijstaan in een moeilijke tijd en mee helpen welke onderzoeken, voedingsstoffen & suppletie mogelijk zijn naast de medicatie. 


 Wat kan ik voor jou betekenen?

 • Belangrijk is om te kijken waar komen de nier problemen vandaan. Je kunt daar verschillende bloedonderzoeken voor aanvragen bij het lab, waar Albican bij aangesloten is, ook kan je deze bij je arts aanvragen, mits de arts deze bloedtesten voorschrijft, worden deze vergoed, als je de juiste aanvullende verzekering hebt, je kunt een onderzoek bij mij aanvragen. Bij verdachte omstandigheden, waar een vermoeden is, dat voedingsstoffen weglekken, is het ook is het mogelijk om een indicatietest lekkende darm, maagslijmvlies te doen. Start de test


Zijn er recente bloedonderzoeken of zou je willen weten, welke bloedonderzoeken je zou kunnen aanvragen

Dan kan je bij mij een consult starten, waarbij ik jou een anamnese (vragenlijst) toestuur en indicatietesten. Dan help ik in eerste instantie inzicht te krijgen en de juiste onderzoeken te starten en kijk de bloedonderzoeken samen met je na. Aansluitend kunnen er voedingsadviezen plaats vinden, blijf altijd in goed overleg met je arts.


 • Een consult betaal je pas, wanneer jij een akkoord hebt gegeven betreffende de kosten die ik met je overleg en waar ik heel open en transparant over zal zijn, na betaling, kan de begeleiding beginnen.
Info Onderzoek


Prijslijst


Over Albican


WhatsApp Chat


  Word sponsor, om Albican te steunen

  Teksten schrijven kost tijd en geld en daarom bedacht ik sponsors in de vorm van een winkelgedeelte en bedrijf sponsoring, waardoor ik ruimte krijg voor onderzoek en mijn artikelen te schrijven, bezoek de winkel en Sponsors Albican

  E-mailen
  Bellen
  Map
  Info
  LinkedIn