...

Orthomoleculair Therapeut

Voedingsadviseur, Gezondheid & Werk, Chakra onderzoek


Nierfunctie verstoring


Nierfunctie verstoring kan een oorzaak zijn van vele kwalen: blaas- en nier ontsteking, oedeem, bloedvergiftiging, hoge bloeddruk, huidirritatie, gewrichtsproblemen, jicht, slaap problemen, vitamine B12 tekort, hypoglykemie enz.


Vermoeden van een nierfunctie verstoring? Bezoek een arts en vraag om je nierfunctie te onderzoeken, de arts zal bloed afnemen.


De nieren zijn heel belangrijk voor de gezondheid van de mens omdat ze afbraakproducten en schadelijke stoffen verwijderen uit het bloed. Als de nieren door ziekte minder goed werken, hopen deze stoffen zich in het lichaam op.

kreatinine in je bloed, onderzoek nierenTeveel afvalstoffen maakt ziek

Alle opname en contact met lichaamsvreemde stoffen (chemische bestanddelen in onze voeding, luchtvervuiling, medicijnen, fout gekozen supplementen), teveel eiwitten kunnen de aanwezigheid van toxische stoffen in het lichaam verhogen..
Bij onvoldoende verwijdering van deze afvalstoffen gaan deze zich aanvankelijk stockeren in de minder belangrijke vet- en bind-weefsels en in de onderhuidse celweefsel. Bijvoorbeeld in de vorm van puisten, wratten, cysten. Indien dit afzettingsproces niet tot stilstand wordt gebracht en/of teruggedrongen (door reiniging van de circulatiesystemen en optimalisatie van de uitscheidingswegen), zullen ook de overige belangrijkere weefsels gaan stockeren waardoor de gewrichten, wervels, aderen, zenuwen en zintuigen "vervuild" kunnen worden.


Extra aandacht voor kalium bij nierfunctie vermindering

 • Er zijn in de wereld veel mensen met slecht werkende nieren, even afhankelijk van de behoeften en de gezondheidstoestand krijgen mensen met een verslechterde nierfunctie, naast medicatie, ook voedingsadvies. Kalium is een mineraal dat nodig is voor de zenuwprikkelgeleiding en voor het samentrekken van de spieren. Ook heeft het samen met natrium uit keukenzout een belangrijke functie bij het regelen van de bloeddruk.


 • Kalium komt bijna in alle voedingsmiddelen voor. Maar vooral in aardappelen, brood, zuivel, vlees(waren), fruit en groenten. Fruit op sap uit blik op pot bevat minder kalium dan vers fruit. Kalium zit ook in koffie, cacao, peulvruchten en noten. 


 • Een teveel aan kalium komt zelden voor bij gezonde personen. Het is vrijwel onmogelijk om via je eten of drinken te veel kalium in je lichaam te krijgen. Je nieren zorgen ervoor dat je het teveel weer uit plast. Een overschot aan kalium kan ontstaan als de nieren niet optimaal functioneren. 


 • Ook bij bepaalde medicijnen voor de bloeddruk (bepaalde plaspillen en/of ACE-remmers) kan het kaliumgehalte in het bloed te hoog worden. Ook het gebruik van kaliumsupplementen kan leiden tot een te hoog kaliumgehalte in het bloed. 


 • Bij een verslechterde nierfunctie blijft er te veel kalium in het lichaam achter. Dit kan leiden tot hartklachten, zoals hartritmestoornissen. Bij een veel te hoog kaliumgehalte in het bloed kan dat ernstige gevolgen hebben voor het hart. Mensen met een verslechterde nierfunctie moeten dus goed opletten hoeveel kalium ze binnenkrijgen.


Eiwitten en nierfunctie vermindering

Wanneer je bijvoorbeeld teveel eiwitten eet en dit vervolgens niet gaat verbranden, kun je bijproducten van stikstof binnen krijgen die je nieren moeten afbreken. Wanneer je een normale hoeveelheid eiwitten binnenkrijgt, plas je het gewoon uit, geen probleem. Wanneer je heel veel eiwitten eet moeten je nieren harder werken om van deze stoffen af te komen. Dit kan uiteindelijk leiden tot beschadiging van de nieren. 

Eiwitstofwisseling en ureum

Ureum is het voornaamste eindproduct van de eiwitstofwisseling, scheikundige formule CO(NH2), een belangrijk weetje, als je buiten wandelt, stoten je longen naar elke stap dit afvalproduct uit. 


Ureum wordt door de nieren uitgescheiden.
In het algemeen wordt het in de lever gevormd uit ammoniak, het belangrijkste afbraakproduct van de aminozuren, die op hun beurt weer de bouwstenen zijn van de eiwitten. Bij een normale voeding wordt door de nieren een hoeveelheid van enkele tientallen grammen ureum per dag uitgescheiden. Door bijvoorbeeld een ziekteproces, kan dit proces veranderen kan er een ernstige situatie ontstaan, doordat het ureum gehalte van het bloed te hoog wordt. 


Kenmerken zijn:  door sufheid. De huid ziet bleek-bruinig en is droog. Vaak zie je kleine onderhuidse bloedingen en andere huidproblemen. De eetlust kan slecht zijn en de adem kan naar ammoniak ruiken. Deze verschijnselen worden niet allemaal veroorzaakt door het hoge ureum gehalte, bij een niervergiftiging hopen zich ook nog andere stoffen in het bloed op. Welke afbraakproducten voor de verschijnselen verantwoordelijk zijn is nog niet met zekerheid bekend. 


Bij nierfunctie storing is jeuk een herkenbare klacht

De jeuk kan meerdere oorzaken hebben:

 • Te veel afvalstoffen, door nierstoornissen kunnen afvalstoffen zich ophopen in het lichaam. Hierdoor kan jeuk ontstaan. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat er veel teveel ureum in het bloed zit;
 • Te veel fosfaat, fosfaat komt het lichaam binnen via de voeding. Bij nierfunctieverstoring blijft er te veel fosfaat achter in het lichaam. Dit kan in de huid neerslaan met calcium, net zoals in de een fluitketel gebeurt; 
 • Droge huid, door nierfunctiestoring kan het lichaam geen normale hoornlaag meer maken. Daardoor wordt de huid droog en schilferig. Een droge huid verergert jeuk;
 • Vochtophoping, Bij vochtophoping gaat de huid strak staan. Dit kan jeuk veroorzaken;
 • Diabetes, Veel mensen met nierfunctiestoornissen, hebben ook diabetes. Jeuk is een veel voorkomende klacht bij diabetes, maar ook bij gluten intolerantie en pre-diabetes;
 • Spanning en stress, jeuk kan ontstaan door spanning en stress. Door een aandoening aan de nieren kan het zijn, dat je veel gevoeliger bent voor invloeden van buitenaf;
 • Medicijnen en supplementen, Jeuk kan een bijwerking van medicijnen zijn. De kans op jeuk neemt ook toe als je meer dan 4 medicijnen per dag slikt
 • Als nieren hun taak opgeven, kan leiden tot zuurvergiftiging van het bloed met als gevolg verdieping en versnelling van de ademhaling(hyperventilatie)
 • puisten, wratten, cysten, enz, Bij onvoldoende verwijdering van deze afvalstoffen gaan deze zich aanvankelijk stockeren in de minder belangrijke vet- en bind-weefsels en in de onderhuidse celweefsels (bijvoorbeeld. in de vorm van puisten, wratten, cysten, enz.);
 • Hydronefrose, zakvormige uitzetting van het nierbekken, als gevolg van een verminderde afvoer van urine uit de nier naar de blaas
Urinezuur

Urinezuur is een afvalproduct, wat ontstaat door afbraak van purines. Deze omzetting vindt constant plaats. Dit vervangen van het oude door nieuwe materiaal levert een productie van urinezuren op die via de nieren verwijderd moeten worden. Als de nieren door o.a. gebruik van geneesmiddelen of door slechte voeding niet meer optimaal functioneren, treedt er een overschot aan urinezuur in het bloed met bovenvermelde kwalen tot gevolg. Vraag een indicatietest "Urinezuur"aan & stuur een e-mail: info@albican.nl  onder vermelding van: Indicatietest Urinezuur


Zuur-base-balans

Een andere belangrijke functie van de nieren is het in stand houden van de zuur-base-balans in het lichaam door hun vermogen om zuurachtige & alkalische urine uit te scheiden. Vraag een zuurbasis balans aan

Hoge bloeddruk

De nieren bevatten ongeveer twee miljoen kleine buisjes die het bloed filtreren. De osmotische druk van het bloed wordt geregeld door de nieren via zout excretie en reabsorptie. Hoge bloeddruk is vaak een gevolg van nierzwakte. 


Zie mijn artikel: Hoge bloeddruk


Zwangerschap, nieren, onderbreking en zwangerschapsvergiftiging 

 • De nieren behoren tot de organen die in de zwangerschap het meest onder druk staan en zwakheid daarvan kan leiden tot oedeem en toxemie, een oorzaak kan zijn, dat na de zwangerschap de progesteron spiegel snel daalt en er hormoonschommelingen komen. Hormoon schommeling betekend vaak dat je anders gaat eten en met de zorg voor een gezin, heb je nu juist goede voedingsstoffen nodig. 
 • Als er tijdens de zwangerschap iets mis gaat, zoals het onderbreken van een zwangerschap of een zwangerschapsvergiftiging, dan moeten de bijnieren hard werken, vergelijk het als topsport voor het lichaam, die moet nu hard gaan werken om de problemen op te lossen. Tijdens de zwangerschap is je bloeddruk laag, als de zwangerschap op een niet natuurlijke wijze onderbroken wordt, kan het lichaam deze stress niet meteen opvangen, het lichaam is niet voorbereid op dergelijke ingrepen en de hormonen kunnen hierbij ontregeld worden. 


Zie ook mijn artikel: Lage Bloeddruk


Wil je een vraag stellen? Verzend een email


Bekijk ook de volgende artikelen

Emoties, die bij nierfalen horen

Bang, onzeker, achterdocht, geen vertrouwen, onmacht.
Uitgeput, burn-out, gevoel van overspoeld worden, chronische stress, kan geen grenzen aangeven, angst om te leven, onveilig, bang niet te kunnen of het niet waard te zijn, angst voor de toekomst, angst alleen te zijn, angst niet sterk genoeg te zijn, angst voor eigen kracht, angst voor de dood, angst af te gaan of gezichtsverlies, angst te blokkeren, faalangst, angst voor succes, angst niet goed genoeg te zijn, angst te lijden, angst dat het erger wordt, angst dat het niet beter wordt.

Zie ook mijn artikel bijnieruitputting


Belemmerende gedachten:
Ik sta stijf van angst, dat kan ik nooit, daar ben ik niet goed in, ik zie geen uitweg meer, ik ben doodmoe.
Het leven is zwaar en moeilijk.


Levensles:
Ik geniet van moment tot moment
Ik voel me veilig op deze aarde

Ik geef niet op
Ik handel vanuit moed en vertrouwen.


Enkele symptomen:
die met dysfunctie van de nieren kunnen samenhangen:

 • Enkeloedeem of renaal oedeem elders in het lichaam;
 • Hypertensie;
 • Hypotensie (in geval van chronisch lage bloeddruk ook de bijnieren controleren);
 • zwangerschapsvergiftiging;
 • Postnatale depressie;
 • reflexpijnen in rug en benen en ischias;
 • vermoeidheid om 4 uur in de namiddag;
 • angst en onzekerheid;
 • Een ijzer tekort;
 • B12 tekort


 • tekort aan erytropoëtine;- De nieren maken minder het hormoon erytropoëtine (EPO) aan. Dit hormoon regelt de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg. 
 • Tekort aan foliumzuur, ga niet zomaar foliumzuur gebruiken.

Bezoek altijd eerst een arts, zorg voor een juiste diagnose, ik kan je emotioneel bijstaan in een moeilijke tijd en mee helpen welke onderzoeken, voedingsstoffen & suppletie mogelijk zijn naast de medicatie. 


 Wat kan ik voor jou betekenen?

 • Belangrijk is om te kijken waar komen de nier problemen vandaan. Je kunt daar verschillende bloedonderzoeken voor aanvragen bij het lab, waar Albican bij aangesloten is, ook kan je deze bij je arts aanvragen, mits de arts deze bloedtesten voorschrijft, worden deze vergoed, als je de juiste aanvullende verzekering hebt, je kunt een onderzoek bij mij aanvragen. 

Zijn recente bloedonderzoeken?

Dan kan je bij mij een consult starten, waarbij ik jou een vragenlijst toestuur & indicatietesten. Dit onderzoek ik en kom ik met een behandelplan.


 • Een consult betaal je pas, wanneer jij een akkoord hebt gegeven betreffende de kosten die ik met je overleg en waar ik heel open en transparant over zal zijn, na betaling, kan de begeleiding beginnen. 


  E-mailen
  Bellen
  Map
  Info
  LinkedIn