...

Orthomoleculair Therapeut

Voedingsadviseur, Gezondheid & Werk, Chakra onderzoek

Te snel werkende schildklier, hyperthyreoïdie 

 

De schildklier is opgebouwd uit heel kleine blaasjes, gevuld met een colloïd, dat het hormoon thyroxine bevat, dat naar behoefte aan de bloedbaan kan worden afgegeven. Het schildklierhormoon zet overal in het lichaam de stofwisselingsprocessen in de cellen aan en is zo zeer belangrijk voor goed functioneren van een goede stofwisseling en het geestelijke gesteldheid. 

 

Schildklier - Traag


 

Spijs - Vertering


 


Uitleg T1, T2, T3, T4 en hypothyreoïdie
In de schildklier worden, onder invloed van het hormoon TSH, de schildklierhormonen T1, T2, T3, en T4 samen gesteld. 


De functies van de schildklierhormonen zijn:

1. Bevorderen celgroei, afvoer afvalproducten stofwisseling

In de bloedbaan is +/- 80% T4, 16% T3 en 4% T1 en T2

2. Werkt als groeihormoon 


4. T3 maakt proces energieproductie in mitochondriën mogelijk

T3 heeft een aanwezigheid van +/- 1,3 dagen

5. Tekort T3 betekent energieverlies.


6. T4 is ongeveer 6 dagen aanwezig in het bloed

Het kan ook T4 in het niet functionele rT3 omzetten

7. Het enzym 5-deïodinase, dat T4 in T3 omzet, is selenium afhankelijk en doet zijn werk vooral in lever en nieren


8.  rT3 stijgt bij stress en ondervoeding.


9. Als Thyroxine bindend globuline (TBG) uit balans is, kan het zijn dat testosteron en oestrogeen uit balans zijn. 

Oestrogeen dominantie
Blaas en prostaat, informatie voor mannen

a. Testosteron kan de hoeveelheid TGB  verlagen;

b. Oestrogeen kan het TGB verhogen;

c. Beide kunnen leiden tot symptomen van een traag werkende schildklier

10. Pas op met Gluten bij schildklier problemen

Cursus gluten vrij

Het Gluten eiwit lijkt op heel veel op het schildklier weefsel en kan zorgen voor een overactieve immuunsysteem

 

Stofwisselingsstoornissen, als diabetes en schildklierproblemen, door overslaan ontbijt? 

Sla het ontbijt niet over, lees het hier
Gratis indicatietest, lekkende darm - maagslijmvlies
Albican gratis ontbijt check


Hypothyreoïdie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen

Het gebeurt vaker bij vrouwen dan bij mannen dat de TRH, het hypothalamus hormoon stijgt. Dit kan door een adenoom komen, of een verminderde gevoeligheid van de terugkoppeling van de T3. Maar vaker dan in de hypothalamus, zetelt het probleem in de hypofyse. Hier kan ook sprake zijn van een adenoom. Toch is het vaak het probleem van de schildklier zelf, door een overreactie op TSH of een autoimmuunproces, wordt er teveel T4 en T3 gevormd. Symptomen van hyperfunctie schildklier zijn: angst, gewichtsverlies, onrust, anorexie, hyperactief en vermoeid tegelijk, warmte, hartkloppingen, exophthalmus (uitstulping van oogbol en tremor). 


Symptomen van Hypothyreoïdie:

 • Metabolisme daalt, te moe om veel te verbranden. Bij sommigen daalt het gewicht, mogelijk door opnameprobleem in de darm. Diëten vermindert het metabolisme nog meer, zie ook lekkende darm syndroom;
 • Verteringsproblemen, soms als bijnier meedoet: malabsorptie ( waarbij onvoldoende voedingsstoffen in het bloed worden opgenomen en diarree, dit kan een verteringsprobleem zijn van het voedsel, zoals bij diabetes, zie mijn artikel: Pre-diabetes;
 • Koud tot op het bot, niet warm te krijgen;
 • Fijner gevoel in warme omgeving, opvallend vaak geen koorts bij griep e.d.;
 • Vooral 's ochtends moe, moeilijk uit bed komen. overdag in slaap vallen;
 • Spiervermoeidheid; je voelt je beter na bewegen;
 • Denk bij hoge bloeddruk aan hypothyreoïdie, komt meestal door de ziekte van Hashimoto (Slechte filtratie, > verhoogde renine spiegel is een door de nieren geproduceerd proteolytisch enzym, dit enzym kan falen en indirect of op de lange termijn de bloeddruk ontregelen. Gevolg verhoogde angiotensine (bloeddrukregulatie door het renine angiotensine aldosteronsysteem RAAS);
 • Afspraken vergeten etc. alles opschrijven. angstaanvallen, paniekreacties, slapeloosheid;
 • Gele verkleuring handpalmen;
 • Vitamine A tekort, B caroteen wordt niet goed omgezet in vit. A in de lever;
 • Laterale deel van de wenkbrauw (wenkbrauw haar valt uit;
 • Immuun systeem reageert traag;
 • Een trage schildklierfunctie zorgt voor een stijging van het cholesterolgehalte; 
 • Postnatale depressie ook vaak schildklierdysfunctie;
 • Vitamine B12 te kort; 
 • Gluten intolerantie, pre-diabetes


Bijnier zwakte

 • Overbelasting / stress

Uit het verhaal van Hilda blijkt, dat hoe plezierig werk ook is, dat als je onder een enorme druk staat, dat dit gevolgen voor je gezondheid kan hebben. 

De onderstreepte tekst, daar kun je het verhaal van Hilda lezen. 

Hilda heeft altijd gewerkt als fulltime Zorg-teammanager bij de Thuiszorg, het was heel erg leuk en plezierig werk verteld Hilda, maar ook altijd onder enorme druk gewerkt en dit had zoals ze nu weet, gevolgen voor haar gezondheid.

 

Cholesterol - Cortisol


B12 tekort


Pre-diabetes


Vertering - falen


Toename in grootte van de schildklier

Struma of ook wel krop genoemd, de schildklier doet een poging om alle jodium op te sparen omdat er een te kort gesignaleerd is en zo zwelt de schildklier op.


Auto immuunziekten van de schildklier

De ziekte van Graves is dat de schildklier te snel werkt en zo kan er struma ontstaan, hartkloppingen en oogafwijking, dit kunnen ook heel goed alleen oogafwijkingen zijn, de ziekte van Hashimoto, waarbij de schildklier door een auto immuunreactie juist te langzaam gaat werken. Obstipatie, het koud hebben tot een trage hartslag. 


Infectie van de schildklier

Bijvoorbeeld een virusinfectie die de thyreoïditis of thyreoïditis van De Quervain kan veroorzaken, is een zeldzame vorm van ontsteking van de schildklier, of infecties met Streptococcen, Staphylococcen aureus, normaal niet schadelijk, maar door beschadiging van huid en slijmvliezen kan deze bacterie via de bloedbaan naar je organen gaan en dan is het afhankelijk van je weerstand en kan er een infectie ontstaan, voor meer informatie verwijs ik je dan naar het artikel betreffende lekkende darm, huid, maagwand slijmvliezen of de Tuberkelbacil en ook hier zijn slijmvliezen bij betrokken. 

Lekkend - Slijmvlies


COPD - Astma


Slijmvlies - Schildklier


Overlaan ontbijt?


Pre-diabetes, een verandering in het onderhuidse weefsel

Pretibiaal myxoedeem, een stapeling van hyaluronzuur in de dermis en subcutis, wordt ingedeeld in de groep mucinosen en wordt gezien bij hypo- en hyperthyreoïdie, waarbij een door het lichaam zelf aangemaakt product wordt opgeslagen in de onderhuidse cellen, hierbij raad ik je aan om een pre-diabetes indicatietest aan te vragen, vraag de pre-diabetes indicatietest aan en klik hier

 

Fluor kan een slechte vertering veroorzaken met schildklierproblemen tot gevolg

Fluor kan een verhoogde omzetting T4-> rT3 veroorzaken, thee en tandpasta (bevat fluor), groenten van de Brassica familie, lithium, aspirine en barbituraten remmen de schildklier. Opvallend is, dat er na zo'n periode van overreactiviteit vaak onderactiviteit volgt. Fluoride blijkt lang niet zo onschuldig te zijn voor de gezondheid als verteld wordt. Volgens de EU richtlijn is per 19 januari 2009 dan ook een waarschuwingstekst verplicht op fluoride bevattende tandpasta's voor kinderen tot en met 6 jaar. De tekst luidt: "Gebruik voor kinderen van zes jaar of jonger, niet meer tandpasta dan de grootte van een erwt gebruiken. Zorg dat ze zo weinig mogelijk tandpasta inslikken. Raadpleeg een tandarts of een Orthomoleculair Voedingsdeskundige, als jouw kind fluoride in een andere vorm gebruikt. Fluoride wordt tijdens het tandenpoetsen niet alleen in het glazuur van de tanden en kiezen opgenomen, maar komt ook via het mondslijmvlies in het bloed en natuurlijk ook door het per ongeluk doorslikken. Vroeger werden ook fluoride tabletjes aanbevolen en speciale beetklare mondbitjes met fluoride. Gaatjes in tanden worden veroorzaakt door verkeerde voeding, vol van suiker, geraffineerde witmeelproducten en onvoldoende mondhygiëne. Fluor kan een verstoring geven van koolhydraat en botstofwisseling en problemen geven voor het functioneren van de spieren, doordat fluor zich kan binden aan magnesium en mangaan en zo kan fluor de vertering dwarsbomen, de enzymen die deze mineralen gebruiken. Fluoride zou jodium verdringen, waardoor de schildklieractiviteit verminderd (hypothyreoidie). Dit hormoon heeft een grote invloed op de hersenactiviteit en ook de bijschildklier is gevoelig voor fluoride en dus zou het verstandiger zijn, je goed te laten informeren, naar een fluorvrije tandpasta. Koop fluorvrije tandpasta en stuur een bericht via de contact link

Meer informatie betreffende fluorideevrije tandpasta

Veelal nutriënten opname probleem
De klachten die het meest vaak voorkomen, zijn toenemende vermoeidheid en kouwelijkheid. Ook geheugenverlies en spierzwakte komen vaak voor. Er kan kortademigheid optreden en pijn op de borst na inspanning of in de kou, wat kan wijzen op vernauwing van de kransslagaderen (angina pectoris). Ook de bloedvaten in de benen kunnen vernauwd zijn, waardoor pijn ontstaat in de kuit, die verdwijnt na stilstaan Genaamd: 'etalagebenen'. De menstruatie kan heviger worden en langer duren, maar ook helemaal wegblijven. De vruchtbaarheid vermindert. Het gewicht kan toenemen, maar meestal niet meer dan enkele kilo's. De huid kan droog worden, koud en ruw. Er kan zich vocht ophopen in het gezicht en rond de oogleden. Het uiterlijk kan pafferig worden en de stem kan hees en laag zijn. Ook kan doofheid optreden en een vertraagde stoelgang. Er kunnen krampen in de spieren of tintelingen van de handen optreden door het carpaletunnelsyndroom. De hartslag kan trager zijn, de bloeddruk wat hoger. Veel studies tonen aan dat bij een subklinische hypothyreoïdie vaak sprake is van een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed. Subklinische hypothyreoïdie zou alleen al behandeld moeten worden om de gevolgen van atherosclerose (slagaderverkalking) te voorkomen. Ook is er meer kans op boezemfibrilleren en hartritmestoornissen.

Hypo - glykemie

 

Ruste - loze Benen


Jodium nodig voor schildklierhormonen

Jodium is een belangrijk spoorelement. Spoorelementen zijn vergelijkbaar met mineralen, maar je lichaam heeft er veel minder van nodig. Toch is jodium van levensbelang, met name voor de schildklierwerking. De schildklier heeft jodium namelijk nodig voor de productie van schildklierhormonen. 


Gevolgen van een jodium-tekort
Zonder jodium gaat je schildklier simpelweg stuk. In eerste instantie zal je schildklier bij een jodium-tekort opzwellen en uitzetten (struma). De vergrote schildklier zal bovendien minder hormonen produceren waardoor een tekort aan schildklierhormonen (hypothyreoïdie) ontstaat. Bij een ernstig of langdurig tekort aan jodium kunnen allerlei klachten optreden

Bloedonderzoek, Iodium Jodium Jood serum haaruitval


Deze klachten kunnen zijn

 • Opgezwollen schildklier (struma);
 • Je hebt het heel snel koud;
 • Je houdt veel vocht vast;
 • Vermoeidheid, sloomheid en duizeligheid;
 • “Pafferig” gezicht en hangende oogleden;
 • Haaruitval, soms zelfs kale ronde plek en broze nagels;
 • Dunner wordende wenkbrauwen;
 • Stijfheid van armen en benen;
 • Vaak spierkramp, spierzwakte en spierpijn;
 • Maagklachten en darmklachten;
 • Hese stem en langzaam spreken;
 • Droge, schilferige en ruwe huid;
 • Lusteloosheid, apathie en depressie;
 • Je kunt niet helder denken;
 • Complicaties bij zwangerschap en menstruatiecyclus
 • Geest; Angst als het stil is met onverklaarbare depressief gedrag; Plotselinge impuls om te rennen te bewegen; Vergeetachtig. Het moet druk zijn en het tegelijkertijd mijden van mensen;
 • Kloppend - hoofd; rush van bloed = wegtrekken van bloed en het gevoel van een strakke band om hoofd of ledematen;
 • Ogen; Pijn in de ogen. Pupil verwijd. Constante beweging van oogbollen.
 • Neus;  Niezen. Plotselinge hevige griep; Verlies van geur;
 • Mond; Tandvlees los en bloed gemakkelijk; Zweren en speekselvloed; Tong dik gecoat. Vieze geur uit de mond;
 • Keel; Strottenhoofd voelt zich vernauwd; Doofheid door buis van Eustachius; Schildklier vergroot; Goitre; met gevoel van vernauwing; Gezwollen submaxillaire klieren; Huig gezwollen;
 • Maag; Kloppend bij de maagkuil;  Vraatzuchtige honger en veel dorst;  Lege eructaties, alsof elk deeltje voedsel in gas is veranderd. Angstig en bezorgd als hij niet eet;
 • Buik; Lever en milt pijnlijk en vergroot. Geelzucht - verkleuring van huid;. Lymfeklieren vergroot; Alvleesklieraandoening;
 • Verandering ontlasting; witachtig, schuimig, vet; Constipatie afgewisseld met diarree;
 • Urine; Vaak plassen en overvloedig, donkergeel-groenige kleur, dik, scherp met cuticula = vettig laagje op het oppervlak van urine;
 • Man; Testikels gezwollen; Hydrocele = toename van vocht rond de bal, zonder aanwijsbare oorzaak, Het niet meer weten wat te doen; Verlies van seksuele controle;


Je schildklier is afhankelijk van het sporenelement jodium. Schildklierhormonen worden namelijk deels opgebouwd uit jodium. Voor een optimale schildklierwerking moet je dan ook jodium via je voeding binnenkrijgen.


Paranoten een gezond tussendoortje voor de schildklier


Bezoek altijd eerst een arts, zorg voor een juiste diagnose, is dit niet mogelijk, dan kan ik je mee helpen om jouw situatie te onderzoeken.


Advies, begeleiding of onderzoek nodig, lees dan het volgende

 • Belangrijk is om te kijken, waar komen de schildklier problemen vandaan, als eerste kan je dan een indicatietest lekkende darm en maagslijmvliezen invullen, Klik hier, om de test te beginnenDit is nodig om basis informatie aan te leggen.  Aansluitend deze test is het mogelijk meerdere indicatie testen te ontvangen, zoals een schildklier indicatietest. Je kunt daarbij gelijk een anamnese, een vragenlijst ontvangen, die ik nodig heb om jouw situatie samen met jou grondig door te kijken, zodat we niets over het hoofd zien. Wil je de vragenlijst en de indicatie testen ontvangen? Klik dan op de volgende link, om een bericht te versturen. bericht versturen. Daarbij vraag ik ook om de onderzoek resultaten van een arts. 
 • Als Orthomoleculair Therapeut en Voedingsdeskundige, werk ik met natuurlijke voedingsstoffen in voeding of supplement vorm, lees meer...
 • Een consult betaal je pas, wanneer jij een akkoord hebt gegeven betreffende de kosten die ik met je overleg en waar ik heel open en transparant over zal zijn, na betaling, kan de begeleiding beginnen. Open onderstaande linken, om te kijken hoe de begeleiding zal verlopen, eerst zie je nog informatie over een bloeduitslag.

Er is een mogelijkheid dat ik je over een natuurlijk schildklierhormoon adviseer. Het is noodzakelijk om eerst een goed beeld te krijgen. Wat precies de oorzaak is. Overleg altijd met je arts


Info - Onderzoek


Prijslijst


Over Albican


Whatsapp Chat


Word sponsor, om Albican te steunen

Teksten schrijven kost tijd en geld en daarom bedacht ik sponsors in de vorm van een winkelgedeelte en bedrijf sponsoring, waardoor ik ruimte krijg voor onderzoek en mijn artikelen te schrijven, bezoek de winkel en Sponsors Albican

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn