Orthomoleculair Therapeut

Voedingsadviseur, Gezondheid & Werk, Chakra onderzoek

Vitamine B-12 te kort


 

Bij elk ziektebeeld waarbij de geestelijke gezondheidszorg ingeschakeld wordt, zou eerst gekeken moeten worden of er niet een te kort aan vitamine B12 is. 
Een B12 tekort, kan ontstaan door een darm & maagslijmvlies beschadiging, zijn mogelijk te herstellen met voeding en voedingssupplementen
.

Herkenningspunten bij vitamine B12-te kort, een paar voorbeelden

 

 • Chronische vermoeidheid
 • Tintelingen in handen en/of voeten;
 • Gevoelsveranderingen – extra sensitief of juist erg ongevoelig;
 • Branderige tong;
 • Haaruitval;
 • Spiertrillingen;
 • Geheugenverlies;
 • terugkerende infecties;
 • Concentratiezwakte;
 • Woordvinding problemen;
 • Zelfvervreemding, jezelf niet meer herkennen, het gevoel jezelf kwijt te zijn;
 • Slechte eetlust met gewichtsverlies;
 • Slechte wondgenezing;
 • Tandvlees problemen, zoals ontstoken tandvlees;
 • Allergieën;
 • Wazig zien;
 • Hardnekkige schimmelinfectie;
 • Depressie;
 • Zenuwpijn;
 • Aderverkalking, botontkalking, osteoporose, skeletafwijkingen, spiertrekkingen, verwarde toestand en trombose Homocysteïne ophoping 

Hoe werkt homocysteïne 

 • Homocysteïne is een aminozuur dat in het menselijke lichaam aangemaakt kan worden uit een ander aminozuur, te weten methionine. Die omzetting gebeurt met behulp van enzymen. Onder normale omstandigheden wordt het geproduceerde homocysteïne weer omgevormd of afgebroken zodat de hoeveelheid in het lichaam niet toeneemt. methionine is nodig voor een goede werking van vitamine B12. 
 • Verloopt dit proces onvolledig dan kan homocysteïne in het bloed blijven rond dwalen. Een verhoogd homocysteïne-gehalte, kan ontstaan door genetische afwijkingen, maar ook door een gebrek aan foliumzuur, vitamine B6, B2, B12, N-acetylcysteine en TMG (trimethylglycine). Deze hebben namelijk een functie als co-enzym bij de afbraak van methionine. Met het toenemen van de leeftijd neemt het 'normale' homocysteïne-gehalte toe: met zo' n 5 tot 10% per 10 jaar. Het is dus een noodzaak om goed te weten wat je eet en waarom. 
 • Het homocysteïne-gehalte in het bloed wordt in Engeland en Amerika steeds vaker een waarde boven de 15 µmol/liter als te hoog aangegeven. Dit gehalte bepaald wanneer iemand 12 uur lang niet gegeten of gedronken heeft . Als de waarde rond de 3.5 µmol/liter is, er sprake is van een nog betere methylatie, die de gezondheid ten goede komt.
 • Verander je voedingsgewoonten, download het voedingsdagboek en stuur dit naslagwerk naar je Orthomoleculair Therapeut & Voedingsadviseur voor aanvullende voeding

Zie ook HPU


Geen verandering na aanpassing van je voedingspatroon

 • Als er, ondanks verandering van de voedingsgewoonten, nog steeds sprake is van een verhoogd homocysteïne-gehalte dan is aanvulling van de hierboven genoemde voedingsstoffen noodzakelijk. Een chronisch teveel aan homocysteïne is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Maar het blijkt ook een boodschapper van slecht nieuws voor nog veel meer ziekten. 

Verstoorde enzym veranderingen

 • Een verstoorde omzetting van homocysteïne op basis van een erfelijkheidsfactor, dit treft vaak jonge mensen door verkeerde voedingsgewoonten zoals: te weinig groenten, onvoldoende volkoren producten, 10 tot 15 kopjes koffie per dag, gebakken vetten, etc.).
 • Als ‘oorzaak’ voor hoge homocysteïnewaarden wordt naast een tekort aan B2, B6, B11 en B12 ook genoemd: hormoonpreparaten (de pil, androgenen, levo-dopa), bepaalde reguliere medicatie, alcoholmisbruik, roken en verder alle producten die niet kunnen worden verteerd. In wezen verbruiken deze ‘veroorzakers’ de hierboven genoemde vitaminen waardoor er een tekort ontstaat. 

Andere oorzaken Vitamine B12-te kort

 • Verminderde productie intrinsic factor in de maag, door bijvoorbeeld: verwijdering maag, maagontsteking met Helicobacter pylori, verwijdering van galblaas of lekkende darm;
 • Vegetariërs & Veganisten die geen dierlijke producten gebruiken, moeten zich verdiepen in vervangende voeding;
 • Verminderde opname vanuit de darm (verwijdering van laatste deel dunne darm, Crohn, coeliaki, lintworm;
 • pancreasinsufficientie (te weinig productie van alvleesklierenzymen;
 • Geneesmiddelen: proton pomp remmers (omeprazol, pantaprazol), biguaniden (methformine), neomycine, anesthesie met N2O;
 • Diabetespatiënten die het medicijn metformine langdurig gebruiken, lopen het risico een tekort aan vitamine B12 te ontwikkelen. Dit medicijn heeft namelijk een negatieve invloed op de opname van vitamine B12 in de darmen

Zit er vitamine B12 in voeding?

Vitamine B12 kan alleen worden aangemaakt door bepaalde bacteriën in onze darm. De opname kan alleen als de darmflora goed is. Dat wil zeggen: het juiste evenwicht in het bacterieleven van de darm. Alleen goede darmbacteriën produceren vitamine B12. Hiervoor is een correcte spijsvertering nodig. Wanneer de mens de juiste voeding in de juiste voedselcombinatie eet en het voedsel in de maag komt, wordt er maagsap ( waarin verteringsenzymen zitten ) aangemaakt en uitgescheiden om het voedsel te kunnen verteren. De verteringsenzymen in de maagsap gaan een binding aan met kobalt uit de voeding. Kobalt is een mineraal in het voedsel. Kobalt is nodig voor de aanmaak van vitamine B12 in de darm. De verteringsenzymen en kobalt samen gaan naar de darm en gaan op hun beurt een binding aan met de goede darmbacteriën, waaruit dan vitamine B12 geproduceerd wordt. Vitamine B12 wordt geproduceerd in het laatste deel van de darm: kronkeldarm ( het ileum ).

Tekort aan vitamine B12 ontstaat dus meestal niet door fouten in de voeding zelf, zoals geen vlees eten, maar door gebrekkige productie van verteringsenzymen in de maag en een verstoorde opname. De leefstijl van veel mensen bezorgt veel spijsverteringsproblemen. Veel mensen hebben dan ook een slechte darmflora. Daarom krijgen ze het advies om voldoende vlees te gaan eten, wanneer ze een tekort aan vitamine B12 hebben. Vitamine B12 zit in vlees omdat darmen van dieren wel vitamine B12 produceren en opnemen. Dieren eten immers eentonig, waardoor ze geen spijsverteringsproblemen hebben.


Wat verwoest de goede darmflora en de daling van vitamine B12 productie in de darm?

 • Gebruik tabak
 • Alcohol
 • Bepaalde chemische geneesmiddelen met name antibiotica
 • Ongezond eten
 • Kobalt probleem

Als er voldoende kobalt in voeding zit, kan er genoeg vitamine B12 worden aangemaakt. Kobalt zit in planten en plantaardige voeding. Echter door de intensieve landbouw kan de grond minder gezond zijn en armer aan voedingsstoffen geworden en de groenten die daaruit groeien, kunnen arm zijn aan kobalt. Maar een hoofdzaak blijft, dat we met ons allen veel te weinig groenten eten. 


De lange en kwetsbare route van vitamine B12 in ons lichaam

Direct na consumptie wordt vitamine B12 gebonden aan R-proteines, gemaakt door de speekselklieren in de mond en het maagslijmvlies. In het zure milieu van de maag is de B12 sterker aan de R-proteines gebonden dan aan de intrinsic factor, Onder invloed van spijsverteringssappen van de alvleesklier komt vitamine B12 pas na de maag gepasseerd te zijn, los van de R-proteines. Dit betekent dat er onvoldoende vitamine B12 beschikbaar zal zijn als de alveesklier niet naar behoren functioneert, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van Exocriene Pancreas Insufficientie (EPI). Dit is een functiestoornis van de exocriene pancreas ( de alvleesklier ) die door verschillende oorzaken kan ontstaan: aangeboren problemen zoals bij bij de ziekte Mucoviscidose ( Een aangeboren stofwisselingsziekte – taaislijmziekte ), chronische pancreatitis ( herhaalde ontstekingen of cysten in alvleesklier.Om vitamine B12 uiteindelijk vanuit de darm naar het bloed te kunnen opnemen, moeten er voldoende goed functionerende parietaalcellen in de maag aanwezig zijn, die naast de hoofdfunctie ( het produceren van maagzuur ) een kleine maar belangrijke nevenfunctie hebben: de productie van een klein eiwitje dat instrinsic factor wordt genoemd. Vitamine B12 zelf is de extrinsieke factor. De intrinsic factor bindt zich in de darm aan het vitamine B12 uit het voedsel en alleen dan kan het in een gezonde dunne darm worden opgenomen in het bloed. Lekkende darm & maagklachten. Eenmaal in het bloed wordt B12 getransporteerd door verschillende transporteiwitten die door de lever gemaakt worden. de transcobalmines ( TC) I, II en III. Met name het TC II is verantwoordelijk voor het transport van B12 naar alle organen. TC  I en TC III zorgen er voor dat de wateroplosbare vitamines, een voorraad op te slaan in de lever en spieren. Er wordt ook vitamine B12 afgegeven in de galstroom, die verlaat het lichaam met de ontlasting, als er geen sprake is van de darm-lever kringloop ( enterohepatische kringloop ) worden er een groot deel van de galzouten en vitamine B12 in de dunne darm weer in het bloed opgenomen. Dit betekent dat als er een vertraagde of gestagneerde galstroom is, de beschikbare vitamine B12 niet goed wordt opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld als er problemen met de lever zijn. 


Vitamine B12 speelt een grote rol in ons lichaam

 • Vitamine B12 is nodig voor: Een normale celdeling; een tekort komt het eerst tot uiting in de weefsels waarvan de cellen zich snel delen, zoals de slijmvliezen en het beenmerg, wat kan leiden tot een pijnlijke, zwerende tong, een gladde tong, een slechter reukvermogen, een slechtere smaak, een maagslijmvliesontsteking, lekkende darm of maagwand, bijholte ontstekingen en minder aanmaak van witte- en rode bloedcellen. Dit laatste kan tot een verhoogde kan op infecties en/of bloedarmoede (pernicieuze anemie) leiden. 
 • Een normale stofwisseling in de darm; een tekort kan tot uiting komen in diaree en een verstoorde vet-en eiwitstofwisseling ( dit kan nog worden versterkt door een vaak tegelijkertijd optredende EPI = diarree door alvleesklierziekte, en zo leiden tot verlies van eetlust, misselijkheid en gewichtsverlies, vermoeidheid met een verhoogde slaapbehoefte. Deze laatste symptomen worden versterkt door de bloedarmoede en het slechter functioneren van alle hersen- en zenuwstructuren. Ook kan verlaagde vruchtbaarheid het gevolg zijn. 
 • Het normaal functioneren van alle zenuwen; bij tekort treedt er beschadiging op van de mergscheden die alle zenuwen omhullen. waardoor hun functie sterk achteruitgaat. Lange zenuwvezels worden eerder aangetast dan korte: zo ontstaat nogal eens de gecombineerde strengziekte, een aantasting van voor- en de achterstrengen in het ruggenmerg die gevoelsstoornissen en krachtverlies tot gevolg hebben. De eerste symptomen die optreden zijn vaak prikkelingen in armen, benen of de tong. het kan echter ook leiden tot slechter zien, slechter horen en coördinatieproblemen, en heel soms tot klachten met plassen of poepen of periode van blindheid.  genaamd: (optische neuritis).
 • Het normaal functioneren van de hersenen; bij een tekort kunnen er allerlei klachten ontstaan, zoals concentratie- en geheugenverlies, woordvindingsproblemen, verlaagde mentale prestaties tot dementie, lusteloosheid tot depressiviteit, prikkelbaarheid tot agressie, spraakproblemen, persoonlijkheidsveranderingen tot psychose. 

Bloedonderzoek bij vitamine B12 tekort

Wanneer bij vitamine B12-tekort een bloedonderzoek wordt gedaan, is het belangrijk dat ook altijd het foliumzuurgehalte wordt bepaald, om een tekort of te hoog foliumzuur uit te sluiten. Een te hoog foliumzuur kan een vitamine B12 te kort maskeren. Een voorbeeld: Je gebruikt een vitamine B complex of je gebruikt los foliumzuur.  Als er onvoldoende vitamine B12 in het lichaam aanwezig is, stopt het lichaam ook het verbruik van foliumzuur, waardoor het verhoogd kan raken. Vanaf het moment dat vitamine B12 in overmaat wordt aangeboden, wordt ook het foliumzuur weer opgebruikt en ontstaat er veelal een foliumzuur te kort, zoals dit kan ontstaan door B12 injecties. Is er een te hoog foliumzuur, wacht dan zes weken om foliumzuur in te zetten.  


Bloedonderzoek thuistest 

Een bloedonderzoek bij een mogelijke B12 tekort, kan niet worden gedaan door een thuistest, waarbij je in je vinger prikt, dit geeft geen juiste waarden. 


Hemoglobine gehalte

Daarnaast is het altijd belangrijk om hemoglobine gehalte na te laten kijken, dit kan wel getest worden met een druppel bloed, die verkregen is door een druppel bloed uit de vinger. 


Hemoglobinegehalte: normaalwaarden

normale Hb-gehalte 7,5 - 10 mmol/l
bloedarmoede < 7,5 mmol/l

Voor mannen
normale Hb-gehalte 8,5 - 11 mmol/l
bloedarmoede < 8,5 mmol/l

Baby's en kinderen
kinderen van 1 maand - 6 jaar: 6,0-9,0 mmol/l
kinderen vanaf 6 jaar: 6,5-10,0 mmol/l


Later in een ander hoofdstuk vertel ik meer over hemoglobine


Daarna wordt indien nodig een behandeling gestart

Let op het volgende:

 • Ben je heel gevoelig voor medicijnen of ben je juist hooggevoelig, reageer je snel met allergieën op medicatie, voeding of voedingssupplementen? zie ook Histamine geef dit dan door aan je behandelaar.


Wat kan ik voor jou betekenen?

 • Belangrijk is om te kijken, waar komt het B12 tekort vandaan, als eerste kan je dan een indicatie lekkende darmtest & maagwand downloaden, download hier de test ] Om een basis informatie aan te leggen. Aansluitend deze test is het mogelijk meerdere indicatie testen in te vullen, zoals een indicatie test B12 tekort. Gratis verkrijgbaar. Je kunt daarbij gelijk een anamnese, een vragenlijst ontvangen, die ik nodig heb om jouw situatie samen met jou grondig door te kijken, zodat we niets over het hoofd zien, stuur eventuele recente bloedonderzoeken mee. Wil je de vragenlijst en de indicatie testen ontvangen? Klik dan op de volgende link, om een bericht te versturen. Bericht versturen. Vermeld: indicatietest B12 ontvangen. 
 • Een consult betaal je pas, wanneer jij een akkoord hebt gegeven betreffende de kosten die ik met je overleg & waar ik heel open & transparant over zal zijn, na betaling, kan de begeleiding beginnen. Open volgende link, om te kijken hoe de begeleiding zal verlopen. Informatie begeleiding
 • Prijslijst

 Orthomoleculair Therapeut 

  & Voedingsdeskundige
 • Chakra & Aura onderzoek 
 • Ervaringsdeskundige Hoog gevoeligheid
 • Alie Vos-Doller, www.albican.nl
  Tel: 06-41979305

Stuur een bericht: info@albican.nl 

  Bellen kost niets
 • Neem ik niet op?
 • Ben ik afwezig?
  Ik bel terug