Orthomoleculair Therapeut

Voedingsadviseur, Gezondheid & Werk, Chakra onderzoek

Kundalini - energie; emotie, gezondheid & gedachteleven

Kundalini - energie kan ons emotie- en gedachteleven versterken maar soms ook verstoren! Ze kan op een spiritueel niveau tot piekervaringen leiden en kan helpen om bij je eigen energiebron terug te keren. 

Één van de belangrijkste dingen in ons leven is de controle over onze gedachten. Onze gedachten zijn machtig. Ze kunnen ons beschadigen of goed doen en daarom ook zeer belangrijk om onze hersenen en ook onze organen gezond te houden. Het eerste wat je merkt als je ziek bent, is dat we onze gedachten niet meer onder controle hebben. Zie ook mijn artikel over de milt. In dit artikel, tag ik telkens in rood geschreven artikelen, waar ik de chakra's aan een orgaan koppel.De 14 belangrijkste chakra's waar kundalini - energie doorheen stroomt: 

 1. Muladhara mula betekent basis of stam, omdat het zich aan het uiteinde van jouw ruggengraat bevindt, vlak bij het stuitje. Dit chakra is verantwoordelijk voor ontlasting, reukzin en het element Aarde. Dit chakra is verbonden met de bijnieren
 2. Svadhishthana betekent; iemands eigen ik, omdat dit de plek is waar individualiteit wordt belichaamd via voortplanting. Het twede chakra, bij het heiligbeen, beheerst de seksualiteit, voortplanting, smaakzin en het element Water. Het is verbonden met de geslachtsklieren.
 3. Manipura betekent; stad der juwelen en is de plaats waar 101 kanalen van pranische energie elkaar kruisen en waar de vuren van vertering branden. Het navelchakra, zorgt voor de spijsvertering, het zicht en vertegenwoordigt het element Vuur. Het is verbonden met de alvleesklier
 4. Anahata betekent: ongeslagen geluid, omdat dit het geluid is van de stilt. Het hartchakra, in de hartstreek, is de zetel van jouw bewustzijn en jouw ziel, de weg naar hoger bewustzijn. Het chakra beheerst de tastzin en het element Lucht. Het is verbonden met de thymus of borstklier
 5. Hrit betekent: hart. Het ligt rechts onder het anahatachakra en is de zetel van goddelijke devotie en van de vervulling van alle wensen. 
 6. Vishuddha betekent: zuivering. Het keelchakra in de halsstreek houd zich bezig met de hoorzin, het element Hemel en de creatieve expressie. Het is verbonden met de schildklier.
 7. Talu, het nectarchakra in het verlengde merg, is verbonden met de huig, de stroom van soma (nectar van onsterfelijkheid) en pranische energie. 
 8. Ajna betekent: besturingscentrum en bevindt zich in de klieren die het volledige endocriene systeem regelen. Het derdeoogchakra, in de pijnappelklier, is verantwoordelijk voor hogere wijsheid en helderziendheid. 
 9. Manas betekent: geest. Het chakra bevindt zich in het bovenste deel van het ajnachakra en is het centrum van jouw onderste mentale vermogen: instinct, indrukken en gewoonten. 
 10. Indu betekent: maan. Het chakra bevind zich in het voorste deel van de hersenen en is de zetel van het verstand en de geest.
 11. Nirvana betekent: oplossing. Het chakra bevindt zich aan de bovenkant van jouw hersenen en wordt geassocieerd met de vernietiging van van jouw ego. 
 12. Guru betekent: licht/donker of leraar. Het chakra bevind zich boven jouw hoofd in het onderste gedeelte van het sahasrarachakra en is het centrum waarin goddelijk licht de duisternis van de onwetendheid verdrijft. 
 13. Sahasrara betekent: duizendvoudig. De duizendbloemige loteus boven jouw hoofd is het centrum van goddelijke verbintenis, eenwording en verlichting. 
 14. Bindu betekent: punt. Het bevindt zich in het bovenste gedeelte van het shasrarachakra en is het centrum van oneindig geconcentreerde energie, de bron vanwaaruit jouw gehele energiesysteem ontspringt.