...

Orthomoleculair Therapeut

Voedingsadviseur, Gezondheid & Werk, Chakra onderzoek


Dieetkosten, homeopathische medicijnen vergoeding

 

 

Volg je een dieet of homeopathische op voorschrift van een arts, behandelaar, Therapeut of diëtist? Dan kun je in aanmerking komen om deze kosten af te trekken bij de belasting. Volgt 1 van jouw gezinsleden of huisgenoten ook een dieet? Dan kun je mogelijk ook voor dat dieet een vast bedrag aftrekken als dieetkosten. Je moet dan wel een dieet volgen dat in 1 van de dieetlijsten staat genoemd. In de dieetlijst staat het vaste bedrag dat je voor een bepaald jaar als dieetkosten mag aftrekken.


Er zijn als voorwaarden, dat je een diagnose hebt, gegeven door bewijsbare diagnostiek 

 

Vergoeding zorgkosten 2020


Zorgkosten ziekte of invaliditeit


Meten is weten


Vergoedingen via het maatschappelijk werk aanvragen
Voor maatschappelijk werk zijn er inloop punten. Waar iedereen terecht kan, dat is overal in Nederland. 
Zo heb je ook voor mensen die in de bijstand zitten.  Een gemeentepakket. De gemeente betaald dan mee in de kosten.
En je eigen risico heb je dan niet.
Gemeentepakket gaat via het VGZ.


België vergoedingen via het maatschappelijk werk aanvragen. 
Een maatschappelijk werker van de ziekenkas kan dan bij je thuis en doet dan papieren voor je invullen, je komt dan in een speciaal statuut, waardoor je aan  plafond komt qua kosten van dokter en medicijnen kun je dan terug betaald kan krijgen , alles moest worden voorgeschreven door een arts, houd dan ook altijd contact met je arts, als je een consult bij mij neemt, zo kun je kijken wat mogelijk is, via de arts, als deze openstaat voor homeopathische behandeling


Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds 
De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met vragen of problemen in verband met:
Thuiszorg;
Zorgverzekering;
Kinderbijslag;
Pensioenen;
Sociale of financiële situatie;
Ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Administratieve aangelegenheden;
Inschrijvingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds maken deel uit van een ziekenfonds. Ze richten zich dan ook vooral naar de eigen leden. Ze richten zich specifiek naar personen die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend problemen ondervinden. 

Erkenning
Een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid. Er kunnen op dit ogenblik echter geen nieuwe diensten erkend worden.
Erkende diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Diensten die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.


Meer informatie


Over Albican


Informatie en onderzoek


E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn