Bloeddruk tabel

Bloeddruk getallen & betekenis

Waarden / Getallen

Levensstijl

Wat te doen

1. Normale bloeddruk

120/80 mmHg

Past bij goede leefstijl

 

2. Prehypertensie

120-139/80-89 mmHg

Leefstijl veranderen

 

3. Hypertensie 

fase 1

140-159 / 90-99 mmHg

Waar komt de hoge bloeddruk vandaan

Als je dit weet, kan je jouw levensstijl aanpassen

4. Hypertensie 

fase 2

160/100 mmHg

Waar komt de hoge bloeddruk vandaan

Als je dit weet, moet je jouw levensstijl veranderen

5. Hypertensieve crisis

180/110 mmHg

Meet na rust nog eens je bloeddruk

Is je bloeddruk nog hoog, arts bellen

 

 
 

Betekenis 2 cijfers

Druk

  

De systolische bloeddruk, boven

1.a. Druk bloed tegen slagaderwanden

  

De diastolische bloeddruk, onder

1.b. Het hart rust tussen het pompen door

  

Enkele oorzaken hoge bloeddruk

Voorbeelden

  

Langzaam werkende schildklier

Gewichtstoename, vermoeidheid

 
 

Nierschade

Cholesterol, dichtslibben ader naar nieren

  

Verhoogde onderdruk

Oorzaken

Kenmerken

 
 

Door overmatig stoffen te gebruiken

Slaperig overdag

 
 

Zoals

Slaapapneu

 
 

Alcohol

  
 

Medicijnen: anticonceptiva

  
 

Corticosteroïden of niet-steroïdale

  
 

Ibuprofen anti-inflammatoire

  
 

Zoek onmiddellijk medische hulp

Welke klachten

  

Bel de huisarts of dienstdoende arts

Pijn op de borst 

  
 

Kortademigheid of duizeligheid

  
 

Verandering in spraak of bewustzijn

  

Verlaagde onderdruk, hypotensie

Welke klachten

Oorzaken

Verschillende mogelijkheden voor mogelijk herstel

• Vaak te zien bij bijnieruitputting

Het seintje van het lichaam

Lage bloedsuikerspiegel

• Medicijnen gebruiken

• Bij warmte, waardoor het lichaam meer moeite moet doen om het bloed te laten circuleren. Hierdoor verlaagt de bloeddruk.

• Suf en moe, zonder duidelijke reden

Middelen tegen hoge bloeddruk

• Voeding aanpassen

  

Antidepressiva

• Levensstijl aanpassen

  

Bloedarmoede bij ontstekingen in darmen

Gebruik van natuurlijk stoffen uit kruiden / planten

  

Brandwonden

Wil je hulp of advies bij je keuze

  

Weinig water drinken

• Bel: 06-41979305

  

Geen beweging

Of zend een email: 

info@albican.nl 

  

• Erfelijke aanleg, waardoor je jouw levensstijl aan moet passen