Privacy Policy

Wie is Albican

Website adres: https://albican.nl/ 

Albican houd zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens zijn: Naam, adres, telefoon nummer, geboortedatum, geboorteplaats, email adres. De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.albican.nl  bezoekt en of bezoekers vertrouwelijke documentatie opsturen.

De website www.albican.nl staat onder beheer van Alie Vos-Doller. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.albican.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Albican zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
2c Alle gegevens die Albican ontvangt, zijn mij aangeboden voor vertrouwelijk onderzoek, deze gegevens kunnen ten alle tijde door verzender op verzoek vernietigd worden. Verzender is in bezit van een eigen kopie van het document dat ik bewaar, mocht het zo zijn, dat dit kwijt geraakt is, dan mag deze altijd ingezien worden en is deze opvraagbaar via info@albican.nl ik neem dan contact met de documenthouder op, zie ook punt 4. Aanpassing van klantgegevens . Deze documenten zijn alleen ter inzage van Albican en veilig gearchiveerd. Verzender van documenten stemt toe, dat ik alle informatie vertrouwelijk verwerk in mijn administratie zie ook punt 5.c, mocht verzender er niet mee akkoord zijn, dan kan dit gemeld worden via: info@albican.nl 

3a Albican. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Strato de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Albican.nl De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in art. 1 van deze Privacy Policy.

Albican.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
A. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Albican kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
B.1. Het verwerken van de bestelling.
B.2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.
B.3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Albican denkt dat het kan bijdragen tot een betere gezondheid van haar klant 
C. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Albican.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
C.1 Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
C.2. Bij het verwerken van de boekhouding, worden gegevens van facturen meegestuurd naar de boekhouder. 
D. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Albican.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen met een SSL certificaat opgeslagen
E. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of om deze te laten vernietigen. Albican kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Albican voorgeschreven wijze door te geven en in sommige situaties kan legitimatie worden verlangd.

Sommige van onze plug-ins hebben functies om embedded widgets te integreren zoals ze zijn, van services van derden (zoals Facebook Like, Facebook Recommend, Twitter Tweet officiële knoppen). U kunt relevante tekst opnemen in het privacybeleid van uw website, zoals hieronder vermeld.

Onze plug-ins sturen verzoeken naar API’s van derden via de webbrowser van de websitebezoeker om informatie op te halen (zoals sociale shares, aantal sociale reacties). Dit verzoek van de webbrowser kan een IP-adres bevatten, dat vervolgens kan worden gezien door de derde partij van wie het wordt aangevraagd. Dit API-verzoek bevat geen andere persoonlijke gegevens van de websitegebruiker dan het IP-adres. Om uw gebruikers hiervan bewust te maken, kunt u relevante fragmenten opnemen in het privacybeleid van uw website.

Waar worden de gegevens die door uw plug-ins worden verzameld, opgeslagen?

We slaan geen gegevens op die door onze plug-ins worden opgehaald op onze servers, en we delen die gegevens ook niet met derden. Onze plug-ins draaien absoluut op uw website en slaan de gegevens op in de database van uw website.

Zoals eerder vermeld, werken onze plug-ins absoluut vanaf uw website en laden ze de scripts dus ook vanaf uw website, met uitzondering van ingebouwde widgets van derden (zoals de officiële knop Facebook Like / Aanbevelen, de officiële knop Twitter tweet, Facebook-opmerkingen) waarvoor onze plug-in vereist is om laad scripts van de servers van de relevante service. U kunt relevante fragmenten opnemen in het privacybeleid van uw website en aangeven hoe deze services omgaan met de privacy van uw gebruikers.

We verzamelen uw openbare profielgegevens alleen op basis van uw toestemming die u verleent voordat u Social Login start, van het sociale netwerk dat wordt gebruikt om in te loggen op onze website. Deze gegevens omvatten uw voornaam, achternaam, e-mailadres, link naar uw sociale mediaprofiel, unieke identificatie, link naar avatar van uw sociale profiel. Deze gegevens worden gebruikt om uw gebruikersprofiel op onze website aan te maken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen.

We verzamelen uw openbare profielgegevens alleen op basis van uw toestemming die u verleent voordat u inlogt op Facebook, vanaf het sociale netwerk dat wordt gebruikt om in te loggen op onze website. Deze gegevens omvatten uw voornaam, achternaam, e-mailadres, unieke identificatie, link naar avatar van sociaal profiel. Deze gegevens worden gebruikt om uw gebruikersprofiel op onze website aan te maken. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen.

We gebruiken de plug-in voor Facebook-opmerkingen zodat u opmerkingen op onze website kunt achterlaten met uw Facebook-account. Deze plug-in kan uw IP-adres en de User Agent van uw webbrowser verzamelen, cookies in uw browser opslaan en ophalen, extra tracking insluiten en uw interactie met de commentaarinterface monitoren, inclusief het correleren van uw Facebook-account met de actie die u onderneemt binnen de interface (zoals als het leuk vinden van iemands opmerking, als reactie op andere opmerkingen), als u bent aangemeld bij Facebook. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt: https://www.facebook.com/about/privacy/update

We integreren een Facebook-widget zodat u het aantal likes / shares / aanbevelingen kunt zien en onze webpagina’s kunt “liken / delen / aanbevelen”. Deze widget kan uw IP-adres en de User Agent van uw webbrowser verzamelen, cookies in uw browser opslaan en ophalen, extra tracking insluiten en uw interactie met de widget monitoren, inclusief het correleren van uw Facebook-account met de actie die u onderneemt binnen de widget (zoals Onze webpagina leuk vinden / delen / aanbevelen), als u bent aangemeld bij Facebook. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt: https://www.facebook.com/about/privacy/update

We gebruiken een Twitter Tweet-widget op onze website. Als gevolg hiervan doet onze website verzoeken aan de servers van Twitter zodat u onze webpagina’s kunt tweeten met uw Twitter-account. Deze verzoeken maken uw IP-adres zichtbaar voor Twitter, die het kan gebruiken in overeenstemming met hun gegevensprivacybeleid: https://twitter.com/en/privacy#update

We gebruiken een Linkedin Share-widget op onze website zodat u onze webpagina’s op Linkedin kunt delen. Deze verzoeken kunnen uw IP-adres volgen in overeenstemming met hun gegevensprivacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

We gebruiken de Pinterest Save-widget op onze website om u in staat te stellen afbeeldingen vanaf onze webpagina’s op Pinterest vast te pinnen. Deze verzoeken kunnen uw IP-adres volgen in overeenstemming met hun gegevensprivacybeleid: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Op deze pagina wordt de privacy- en cookiebeleid van Daisycon B.V.  Uiteengezet.

Om duidelijkheid te scheppen wat voor cookies Daisycon gebruikt leggen we dat eerst kort uit. Daarna gaan we dieper in op wat de cookies van Daisycon precies doen en welke data wordt opgeslagen voor de verschillende doelgroepen die Daisycon bedient. We sluiten dit document af met een uitleg over databeveiliging en de contactgegevens van Daisycon.

Affiliate cookies

Daisycon gebruikt slechts één type cookie voor haar diensten, zogenaamde ‘Affiliate cookies’.

“Affiliate cookies zijn niet bedoeld om informatie te verzamelen over de gebruiker, maar over de affiliate; welke affiliate heeft recht op de beloning omdat zijn advertentie heeft geleid tot een verkoop. Indien de met de affiliate cookies verkregen informatie alleen voor deze doelen worden gebruikt, zal dit geen of nauwelijks gevolgen hebben voor de privacy van de internetgebruiker en valt dit type cookies onder de uitzondering.” Minister Kamp, Economische zaken, mei 2013.

Met ‘de uitzondering’ doelde de minister op de uitzondering in de Telecommunicatiewet. Affiliate cookies zijn sinds de feitelijke wetswijziging in februari 2015 uitgezonderd van deze wet, waardoor de Adverteerder, Publisher of het Affiliatenetwerk geen toestemming hoeft te vragen voordat hij/zij een affiliate cookie plaatst.

Door de geringe privacy-aspect en het feit dat Daisycon deze data voor haar dienstverlening nodig heeft beroept Daisycon zich binnen de AVG op de verwerkingsgrondslag Gerechtvaardigd Belang. Hierdoor heeft Daisycon geen expliciete toestemming nodig van de Consument om de matching uit te voeren. Dit geldt ook voor het verwerken van deze data als een bezoeker van de Publisher-website naar de Adverteerder doorklikt via een van onze domeinen. Voor het doorgeven van de matching-gegevens treden we samen met de adverteerder op als Dataverantwoordelijke. Hiervoor hebben wij een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze is hier na te lezen.

De Adverteerder of Publisher dient zijn of haar bezoekers wel te informeren over het gebruik van affiliate cookies en het gebruikt van matching-data. Adverteerders kunnen dit doen door de volgende standaardtekst op te nemen in hun privacystatement. Publishers kunnen deze tekst gebruiken. Waar mogelijk informeert Daisycon, als zijnde het affiliatenetwerk, de bezoekers door op zoveel mogelijk plaatsen naar dit document te verwijzen.

Inhoud

Ter verduidelijking wordt binnen dit document onderscheid gemaakt tussen verschillende gebruikers.

U bent een bezoeker van een bij Daisycon aangesloten Publisher of Adverteerder en u heeft geen account bij Daisycon

U komt met Daisycon in contact als u op een link -die via de dienstverlening van Daisycon is geplaatst- doorklikt naar een website. Het mogelijk maken van die doorklik is onderdeel van de dienstverlening van Daisycon (bijvoorbeeld Affiliate Marketing of Lead Generation). Om deze diensten uit te kunnen voeren slaat Daisycon voor haar Adverteerders en Publishers enkele -niet naar een persoon herleidbare- gegevens op. Ook maakt Daisycon gebruik van Affiliate cookies en matching-data.

Hoe gebruikt Daisycon Affiliate cookies en data voor haar marketingdiensten?

Matching-technologie

Daisycon biedt haar Adverteerders de mogelijkheid om aan performance based marketing te doen. Performance based marketing is een eerlijke vorm van online marketing omdat de Adverteerder alleen voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat vergoedt. Om voor dit meetbare resultaat te kunnen vergoeden dient er een match gemaakt te worden tussen de Publisher die de bezoeker heeft doorgestuurd en de Transactie die bij de Adverteerder wordt gegenereerd.

Voor haar matching-technologie slaat Daisycon zo min mogelijk data op (privacy by design). Data die wij opslaan is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Deze wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd en niet aan derden verkocht. De data wordt niet toegepast om ‘behavioural’ klant profielen aan te maken of hiervoor te gebruiken.

De affiliate cookies en de data van Adverteerders worden alleen gebruikt om door te kunnen meten welke Publisher een bezoeker naar de website van een Adverteerder heeft doorverwezen. De cookies worden maximaal 1 jaar bewaard. Zie voor meer informatie de onderstaande lijst met cookies die Daisycon voor matching gebruikt.

De data die Daisycon opslaat voor haar matching-doeleinden zijn:

 • Land van de browser.
 • Gehashte browserversie en -instellingen.
 • Een anonieme IP-Hash of Account-ID (Secure Hash Algorithm).
 • Een anonieme Email-Hash (Secure Hash Algorithm) (optioneel voor cross device metingen).
 • Device Type (pc/smartphone/tablet).

Bovenstaande gegevens worden door Daisycon gebruikt om (bij het ontbreken van een cookie) een match te kunnen maken tussen de klik vanuit de Publisher(s) en de Transactie bij de Adverteerder. Voor haar matching-technologie slaat Daisycon geen ongeanonimiseerde IP-adressen op. Deze data wordt maximaal 5 jaar opgeslagen.

Lijst met affiliate cookies

De duur van de affiliate cookies is gekoppeld aan de feitelijke maximale meetduur van een campagne. De maximale meetduur is 1 jaar.

 • PHPSESSID

Affiliate cookie (sessie) Daisycon.
Functie: Uniekheid van de bezoeker garanderen en meten of vanuit de klik binnen de sessie een transactie wordt gegenereerd bij de adverteerder.
Gegevens: Willekeurig uniek getal (geen gegevens).

 • DCI, PDC

Affiliate cookie Daisycon.
Functie: Uniekheid bezoeker garanderen en meten of vanuit de klik binnen de sessie een Transactie wordt gegenereerd bij de Adverteerder.
Gegevens: Random uniek getal (geen gegevens).

 • ci_{program_ID} , ca_{program_ID} , si_{program_ID}

Affiliate cookie Daisycon.
Functie: Uniekheid bezoeker garanderen en meten of vanuit de klik binnen de sessie een Transactie wordt gegenereerd bij de Adverteerder.
Gegevens: Random uniek getal, datum + tijd, Programma_id (Adverteerder), Cartlock (wordt gebruikt om te bepalen welke Publisher de vergoeding moet krijgen), Link_id (welke link is gebruikt), Website_id (Publisher), Sub ID (variabele die de Publisher kan bepalen).

bepalen).

 • __cfduid

Functionele cookie.
Functie: Deze cookie gebruiken we om met de Cloudflare service veilige webtraffic te identificeren.
Gegevens: Het heeft geen functie in het matching-proces en bevat geen persoonlijke informatie.

Transactiedata bij Affiliate Marketing

Als via de link van een bij Daisycon aangesloten publishers een transactie wordt gegenereerd, dan geeft de adverteerder transactiedata door aan Daisycon. Deze informatie is nodig:

 • om de publisher de juiste vergoeding voor zijn of haar promotie te kunnen geven,
 • de transacties te kunnen laten valideren door de adverteerder,
 • de promotie door publishers en adverteerder te optimaliseren.

Transactiedata wordt opgeslagen in MyDaisycon. Daisycon maakt een onderscheid tussen data die 100% anoniem is en data die in theorie naar een persoon is te herleiden. Daisycon slaat voor haar dienst Affiliate Marketing geen directe persoonsgegevens op, maar sommige Transactiedata dan wel in combinatie met andere gegevens naar een persoon te herleiden zijn.

Anonieme Transactiedata betreft; product omschrijvingen, omzet/commissie waarden, en demografische en geografische kenmerken die niet naar een persoon zijn te herleiden.

Bovenstaande Transactiedata wordt gedeeld met Publisher(s) die hebben bijgedragen aan de Transactie. Data die gedeeld wordt is altijd geanonimiseerd en nooit naar een persoon te herleiden.

Naast de anonieme Transactiedata kan de adverteerder voor interne controle-doeleinden een Transactie ID uit zijn systeem meegeven. Dit Transactie ID is door de adverteerder te herleiden naar een persoon en daarmee een persoonsgeven. Dit Transactie ID wordt niet gedeeld met de Publisher, maar vervangen voor een anoniem Daisycon Transactie ID. Door het technische proces wordt het IP-adres aan Daisycon doorgegeven. Dit adres wordt alleen geanonimiseerd in het Daisycon-systeem opgeslagen.

Voor het doorgeven van de Transactiedata treden we voor de Adverteerder op als Dataverwerker. Hiervoor hebben wij een standaard Verwerkersovereenkomst opgesteld. Deze is hier na te lezen.

In artikel 2.9 van de Algemene Publisher Voorwaarden -die Publishers dienen te accepteren voordat zij zich bij Daisycon kunnen aanmelden- is geborgd dat Transactie- en Klikdata uitsluitend door Publisher mag worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende Adverteerder effectiever te kunnen promoten of voor het maken van analyses en dat data adequaat beveiligd dient te worden. Daarnaast dienen zij zich te houden aan de verwerkersovereenkomst die zijn met Daisycon zijn aangegaan.

Data van publishers

Publishers kunnen mogelijke persoonsgegevens doorgeven via de matching-links (Sub ID) of via de functionaliteit van het Prefillen van data op de website van adverteerders. Indien een Publisher van deze mogelijkheden gebruik maakt moet hij dit vooraf met zijn gebruikers hebben afgestemd en de dataoverdracht kenbaar gemaakt hebben in zijn privacystatement.

Ook met Publisher sluiten we standaard verwerkersovereenkomst voor de data uitwisseling tussen Publisher, Daisycon en haar adverteerders.

Locatie van de data

Voor haar dienst Affiliate Marketing host Daisycon alle data van haar klanten op eigen (toegewezen) servers binnen Europa en maakt geen gebruik van buiten Europa gevestigde clouddiensten.

Dataopslag leadcampagnes

Voor een beperkt aantal Leadcampagnes die Daisycon zelf host dienen zij gegevens voor Adverteerders (tijdelijk) op te slaan. Hiervoor sluit Daisycon een bewerkersovereenkomst af met de Adverteerder. Het privacystatement betreffende de verwerking van deze leads treft u hier.

Recht op inzage

Wenst u recht op inzage over de gegevens die Daisycon van u heeft opgeslagen? Daarvoor kunt u een verzoek indienen. Lees hier hoe u dit doet.

U maakt actief gebruik van de diensten van Daisycon als Publisher of Adverteerder:

Deelname aan het Daisycon-netwerk vereist van Publishers en Adverteerders dat zij contactinformatie aan Daisycon verschaffen (zoals naam en e-mailadres), Daisycon van unieke identifiers voorziet (een wachtwoord), en financiële informatie verschaft (zoals rekeningnummers). Daisycon maakt gebruik van deze informatie om haar diensten aan te kunnen bieden, om informatie over haar diensten aan Adverteerders en Publishers te verstrekken en om betalingen uit te kunnen voeren. De informatie wordt indien nodig ook gebruikt om in contact te treden met de Publisher of Adverteerder. Unieke identifiers worden gebruikt om de identiteit vast te stellen bij het inloggen in het persoonlijke account binnen het Daisycon-systeem. Wachtwoorden worden automatisch versleuteld en zijn niet door Daisycon in te zien. Informatie wordt exclusief over beveiligde SSL-verbindingen overgedragen.

Vergaarde persoonlijke informatie zal alleen door Daisycon gebruikt worden voor de hierboven omschreven doeleinden. Persoonlijke informatie zal niet aan niet-geautoriseerde derden worden verstrekt of verkocht. Alle persoonlijke informatie is optimaal beveiligd en wordt met de grootst mogelijke zorg door Daisycon behandeld. Intern is deze informatie ook alleen beschikbaar voor personen die hier -om hun werkzaamheden uit te kunnen voeren- noodzakelijk toegang toe dienen te hebben.

Van inloggegevens van Adverteerders en Publishers slaat Daisycon de tijd en het IP-adres op om de veiligheid te kunnen waarborgen. Dit is expliciet in de Algemene Publisher Voorwaarden benoemd. Publishers dienen, voordat zij van de diensten van Daisycon gebruik kunnen maken, de Algemene Publisher Voorwaarden te accepteren. Met Adverteerders worden contracten gesloten voordat zij toegang tot het Daisycon-netwerk krijgen.

Algemene informatie over databeveiliging bij Daisycon

Daisycon is ervan overtuigd dat het gedrag van personen het allerbelangrijkste onderdeel van beveiliging is. Personeel van Daisycon is goed op de hoogte wat wel en niet is toegestaan op het gebied van data. Er zijn regels en er is apart beleid omtrent inkomende data. Daarnaast is er een veiligheids- en escalatieprotocol. Het databeleid wordt regelmatig opnieuw bij personeel onder de aandacht gebracht en is opgenomen in de algemene arbeidsvoorwaarden van Daisycon.

Een tweede -en zeer belangrijke- stap in de databeveiliging bij Daisycon is dat er zo min mogelijk gevoelige data wordt opgeslagen (privacy by design). Daisycon slaat voor haar dienst Affiliate Marketing géén persoonsgegevens op, en gegevens zijn ook gecombineerd niet te herleiden naar een persoon.

Daisycon heeft een geavanceerd rechtensysteem, waardoor alleen geautoriseerd personeel van een bepaald niveau bij bepaalde Transactiedata kan komen.

Naast dat Daisycon weinig data opslaat, en de data niet naar personen te herleiden is, streeft Daisycon naar de beste beveiliging van haar systemen. Hiervoor werkt Daisycon samen met professionele databeveiligingsbedrijven. Naast de reguliere controles door haar eigen technische afdeling laat Daisycon met regelmaat zogeheten penetratietests uitvoeren. Ook heeft Daisycon standaard controleprocessen voor de livegang van nieuwe software. Hierdoor wordt geborgd dat tussen de penetratietests door alleen veilige software in gebruik wordt genomen.

De servers van Daisycon worden binnen Nederland op gescheiden locaties beheerd door externe hostingproviders. Deze zijn ISO 9001 en ISO 27001 gecertificeerd.

Gebruik van dit document door publishers en adverteerders

Daisycon raadt haar Publishers en Adverteerders sterk aan op de websites waar zij gebruik maken van de diensten van Daisycon om naar dit document te verwijzen. Informatie uit dit document mag worden overgenomen om bezoekers te informeren. Daisycon raadt Publishers en Adverteerders echter aan alleen een verwijzing te maken. Door de snelle technologische ontwikkelingen kan deze informatie snel veranderen. Daisycon behoudt zich het recht voor zonder melding informatie aan dit document toe te voegen, te verwijderen of aan te passen.

Terug naar boven

DEZE WEBSITE

Naast de dataopslag en cookies die Daisycon voor haar diensten toepast, heeft Daisycon ook eigen media (zoals deze website) waarop cookies worden gebruikt. In dit gedeelte wordt hier duidelijkheid over gegeven. Verschillende websites van Daisycon kunnen naar dit gedeelte verwijzen.

Analyse Website

Op deze website (en websites van Daisycon die naar dit gedeelte verwijzen) gebruikt Daisycon een analyse-tool (Google Analytics) die cookies gebruikt om te meten hoeveel bezoekers op deze website komen en welke pagina’s ze bezoeken. Hierdoor kan Daisycon analyses uitvoeren om de website te verbeteren. De gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan het verbeteren van de website. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en zijn ook binnen de Daisycon-organisatie voor een beperkt aantal personen beschikbaar die zich bezighouden met het optimaliseren van deze website. Cookies bevatten niet naar personen herleidbare gegevens. De gebruikte tool is zo geconfigureerd dat deze geen persoonlijke data opslaat. Hierdoor vallen deze zogenaamde ‘Analytic cookies’ onder de uitzondering in de Telecommunicatiewet, waardoor er vooraf geen toestemming hoeft te vragen gevraagd om deze cookies te plaatsen.

Wachtwoord onthouden

Voor personen die inloggen bestaat de mogelijkheid om hun wachtwoord op te slaan. Om dit mogelijk te maken moeten wij twee cookies op de computer van deze persoon plaatsen. Een cookie bevat de gebruikersnaam, de andere het versleutelde wachtwoord. Deze cookies wordt niet voor andere doeleinden gebruikt dan het opslaan van een wachtwoord. Dit type cookies valt onder zogenaamde ‘functionele cookies’, volgens de Telecommunicatiewet hoef je voor het gebruik van functionele cookies niet vooraf toestemming te vragen om deze te mogen plaatsen.

Taalkeuze

Daisycon.com en sommige andere media zijn in verschillende talen beschikbaar. De cookie zorgt ervoor dat laatste taal die is geselecteerd wordt onthouden. Dit type cookies valt onder zogenaamde ‘functionele cookies’. Volgens de Telecommunicatiewet hoef je voor het gebruik van functionele cookies niet vooraf toestemming te vragen om deze te mogen plaatsen.

Opslag van gegevens op de website

Op deze website hebben bezoekers meerdere mogelijkheden om gegevens achter te laten. Zo kunnen zij het contactformulier invullen, een reactie geven op het blog, en zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Gegevens worden beveiligd opgeslagen. Voor deze website geldt hetzelfde beveiligingsniveau als voor de diensten van Daisycon. Zie ook het hoofdstuk over databeveiliging.

Verstuurde informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Contactgegevens kunnen door Daisycon gebruikt worden om contact op te nemen met de persoon die heeft geregeerd. Tenzij nadrukkelijk aangegeven zullen de gegevens niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Data zal niet buiten de organisatie worden gedeeld. Om misbruik te kunnen detecteren wordt in sommige gevallen een deel van het IP-adres opgeslagen.

Personen of bedrijven die gebruik willen maken van de diensten van Daisycon kunnen zich inschrijven op deze website. Meer informatie hierover leest u in dit hoofdstuk.

Lijst met cookies op Daisycon haar website(s)

Voor onderstaande functionele en analytische cookies is geen explicite toestemming vereist. Klik hier voor meer informatie over Google Analytics.

 • lang

Doel: Onthouden van de taalkeuze van de website. Geplaatst door: Daisycon. Type: Functioneel cookie (Essentieel om taalkeuze te kunnenonthouden). Cookieduur: 15 dagen.

 • username

Doel: Onthouden van gebruikersnaam bij het inloggen. Geplaatst door: Daisycon. Type: Functionele cookie (Wordt alleen geplaatst indien daar voorgekozen wordt). Cookieduur: 1 jaar.

 • password

Doel: Onthouden van de taalkeuze van de website. Geplaatst door: Daisycon. Type: Functionele cookie (Wordt alleen geplaatst indien daar voorgekozen wordt). Cookieduur: 1 jaar.

 • PHPSESSID

Doel: Meten hoe lang iemand op de site is, zodat andere functionaliteiten gebruikt kunnen worden. Geplaatst door: Daisycon. Type:Functionele cookie (Essentieel voor de werking van de website). Cookieduur: 3 uur.

 • __utma

Doel: Website statistieken. Geplaatst door: Google. Type: Google Analytics. Cookieduur: 2 jaar.

 • __utmb

Doel: Website statistieken. Geplaatst door: Google. Type: Google Analytics. Cookieduur: 30 minuten.

 • __utmc

Doel: Website statistieken. Geplaatst door: Google. Type: Google Analytics. Cookieduur: Einde van de sessie.

 • __utmv

Doel: Website statistieken. Geplaatst door: Google. Type: Google Analytics. Cookieduur: 2 jaar.

 • __utmz

Doel: Website statistieken. Geplaatst door: Google. Type: Google Analytics. Cookieduur: 6 maanden.

Terug naar boven

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, door bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen te onthouden, en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Voor InfoTrade en haar klanten is vooral Google een belangrijke partner waar data worden opgeslagen en gebruikt (o.a. Google G Suite, Google Ads en Analytics). Natuurlijk heeft Google aangegeven dat ze alles in het werk stelt om met haar services volledig te voldoen aan de vereisten van de nieuwe privacywet. Daarnaast mag ook Google niets met data doen waar de eigenaar van die data geen toestemming voor heeft gegeven. Privacy- en cookieverklaring

Wanneer u onze services gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen. Lees verder voor uw privacy instellingen…