...

Orthomoleculair Therapeut

Voedingsadviseur, Gezondheid & Werk, Chakra onderzoek


Privacy Policy


Albican houd zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
Persoonsgegevens zijn: Naam, adres, telefoon nummer, geboortedatum, geboorteplaats, email adres. 
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.albican.nl  bezoekt en of bezoekers vertrouwelijke documentatie opsturen.


1. Beheer
De website www.albican.nl staat onder beheer van Alie Vos-Doller. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.albican.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Albican zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
2c Alle gegevens die Albican ontvangt, zijn mij aangeboden voor vertrouwelijk onderzoek, deze gegevens kunnen ten alle tijde door verzender op verzoek vernietigd worden. Verzender is in bezit van een eigen kopie van het document dat ik bewaar, mocht het zo zijn, dat dit kwijt geraakt is, dan mag deze altijd ingezien worden en is deze opvraagbaar via info@albican.nl ik neem dan contact met de documenthouder op, zie ook punt 4. Aanpassing van klantgegevens . Deze documenten zijn alleen ter inzage van Albican en veilig gearchiveerd. Verzender van documenten stemt toe, dat ik alle informatie vertrouwelijk verwerk in mijn administratie zie ook punt 5.c, mocht verzender er niet mee akkoord zijn, dan kan dit gemeld worden via: info@albican.nl 

3. Cookies
3a Albican. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Strato de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Of de inhoud van het winkelwagentje. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Albican.nl De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in art. 1 van deze Privacy Policy.
5. Disclaimer
Albican.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.
A. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Albican kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
B.1. Het verwerken van de bestelling.
B.2. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.
B.3. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Albican denkt dat het kan bijdragen tot een betere gezondheid van haar klant 
C. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Albican.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
C.1 Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
C.2. Bij het verwerken van de boekhouding, worden gegevens van facturen meegestuurd naar de boekhouder. 
D. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Albican.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen met een SSL certificaat opgeslagen
E. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of om deze te laten vernietigen. Albican kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Albican voorgeschreven wijze door te geven en in sommige situaties kan legitimatie worden verlangd.

Zie ook algemene voorwaarden Albican

E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn