Privacy Policy, Albican

De praktijk is gevestigd in Roosendaal en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en vraagt om een gegevensverwerking toestemming.
Persoonsdata die gebruikt wordt bij analyseonderzoek zijn naam, adres, telefoon nummer, geboortedatum, geboorteplaats, email adres. Het Privacy beleid voor bezoekers geldt voor iedereen die de website van de orthomoleculair therapeut bezoekt. Het WBP en SSL-certificering beschermt vertrouwelijke documentatieverzendingen.

Privacy policy, klantgegevensbescherming, SSL-certificaatversleuteling

Beheer, cookies en disclaimer

1.a De website www.albican.nl staat onder beheer van Alie Vos-Doller. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
2.a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan praktijk-Albican worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2.b Albican zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens;

2.c Alle gegevens die Albican ontvangt, zijn mij aangeboden voor vertrouwelijk onderzoek, deze gegevens kunnen ten alle tijde door verzender op verzoek vernietigd worden. Verzender is in bezit van een eigen kopie van het document dat ik bewaar, mocht het zo zijn, dat dit kwijt geraakt is, dan mag deze altijd ingezien worden en is deze opvraagbaar via email;

3. Na emailcontact wordt er een telefonisch-contactmoment gepland met de documenthouder, waarna gevraagd wordt naar herkenningsinformatie uit het orthomoleculair rapport, zodat de rapportgegevens gegarandeerd veiliggesteld blijven.

3.a Referentiecheck, na het referentiekadergesprek worden de rapportdocumenten verstuurd naar het opgegeven postvakadres, wat bekend is uit het documentatieverleden;

4. Verzender van de documentenverzameling stemt toe, dat alle vertrouwelijke informatieverstrekkende documentatie verwerk wordt in de administratie en is bekend met de algemene voorwaarden;

4.a Bij elke aankoop uit de prijslijst, gaat men automatisch akkoord met de verwerkingsovereenkomst, deze condities  zijn er om elkaar te beschermen en staan omschreven in het factuurgedeelte en worden ook besproken tijdens ons eerste contactmoment; Mocht verzender om welke reden dan ook achteraf niet akkoord zijn documentatieovereenkomst, dan kan dit ten alle tijde vernietigd worden; 

5. Albican. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer of de mobile telefoon van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookiebestand wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker.

5.a De websitebezoeker behoeft dan bij een volgend bezoek niet nog eens een voorwaardenakkoord te bevestigen en dezelfde interesse-informatie behoeft dan niet nogmaals ingevuld te worden, hierdoor wordt het voor de sitebezoeker veel gebruiksvriendelijker.

5.b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden, hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toelaat of gedeeltelijk accepteert. In het laatste geval kan worden ingesteld welke websites-cookies geplaats mogen worden en het beste functioneren. Bij alle overige websitepagina’s worden de cookie-instellingen onthouden, waardoor ze niet opnieuw verschijnen, dit is meest gebruikte moderne browsersmethode cookie-geschiedenis;
5.c Cookiebestanden kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browserinstellingen, voor cookieopslag-verwijdering, kan de praktijkadviseur helpen;

5.c Websitebezoekers kunnen met vragen over Privacy Policy terecht bij de levenscoach, ook als er sprake is van vreemd-uitziende berichten, waardoor het lijkt of spam of andere vreemde activiteiten plaatsvinden, twijfel niet, bel of stuur onmiddellijk een kennisgevingbericht;

6.a Albican is als auteur gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld, het doorvoeren van de wijziging op de website is voldoende;

A. Gegevens die door de klant verstrekt worden, worden voor de volgende doeleinden gebruikt.
B.1 Het verwerken van de bestelling;
B.2 Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.
B.3 Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Albican denkt dat het kan bijdragen tot een betere gezondheid van haar klant;

C. Gegevensverstrekking  zullen nooit aan derden worden doorgegeven, er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:
C.1 Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
C.2 Bij het verwerken van de boekhouding, worden factuurgegevens meegestuurd naar de boekhouder, deze zijn zeer beperkt en beveiligd door boekhouden.nl die aan de wettelijke eisen voldoet;

D. De klantgegevensbescherming worden in een beveiligde omgeving opgeslagen met een versleutelde SSL certificaat, aan de browsersgegevens is duidelijker te zien of een website is versleuteld of niet. De Secure Sockets Layer-versleuteling wil zeggen dat de gegevensoverdracht tussen een webserver en een browser versleuteld plaatsvindt, dit voorkomt het afluisteren, stelen of misbruiken van deze overdracht-data;

E. De klant heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen of om deze te laten vernietigen. Albican kan de klant in een dergelijk voorvallen vragen om zich te legitimeren; 

Privacy- en cookiebeleid van Daisycon B.V. Uiteengezet, Cookiebeleid bol.com

De processen rondom informatiebeveiliging binnen Linehub en Daisycon zijn grondig getoetst en middels een audit beloond met het ISO/IEC 27001 certificaat. Deze internationaal erkende certificering bevestigt dat aan alle eisen van een managementsysteem voor informatiebeveiliging wordt voldaan. Het herkent en erkent dat er verantwoord en volgens de informatiebeveiligingsnormen wordt omgegaan met alle gegevens. Het ISO-certificaat is in te zien op de website Linehub-gegevensbeveiliging

 Privacyverklaring-Daisycon

Als de klant iets bestelt bij bol.com, hebben ze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat de bestelling bezorgt kan worden. Bol.com-informatieverwerking gaat heel zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Bol.com-beveiliging draagt zorg gegevens-bewaarveiligheden. Bol.com-warenwinkel legt dan ook uit, waar NAW-gegevens voor nodig zijn, het is aan te raden, het privacy-beleidskennisgeving met regelmaat te bezoeken op de bol.com-privacy-beleidspagina.

 

Google en de privacywet - Privacy voorwaarden Google Drive

Voor InfoTrade en haar klanten is vooral Google een belangrijke partner waar data worden opgeslagen en gebruikt (o.a. Google G Suite, Google Ads en Analytics). Natuurlijk heeft Google aangegeven dat ze alles in het werk stelt om met haar services volledig te voldoen aan de vereisten van de nieuwe privacywet. Daarnaast mag ook Google niets met data doen waar de eigenaar van die data geen toestemming voor heeft gegeven. Privacy- en cookieverklaring

Wanneer u onze services gebruikt, vertrouwt u ons uw gegevens toe. We begrijpen dat dit een grote verantwoordelijkheid is en werken er hard aan om uw gegevens te beschermen en u er de controle over te geven.

Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe u deze gegevens kunt updaten, beheren, exporteren en verwijderen. Lees verder voor uw privacy instellingen… 

AdSense maakt gebruik van cookies om advertenties te verbeteren. Enkele veelvoorkomende toepassingen van cookies zijn het targeten van advertenties op basis van wat relevant is voor een gebruiker, het verbeteren van de rapportage over campagneprestaties en het voorkomen dat advertenties worden weergegeven die de gebruiker al te zien heeft gekregen. Cookies zelf bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie. Afhankelijk van de instellingen van de uitgever en van de gebruiker kan informatie die is gekoppeld aan cookies die in advertenties worden gebruikt, worden toegevoegd aan het Google-account van de gebruiker.

Gebruikers die zich via de advertentie-instellingen van Google afmelden voor ‘Advertenties personaliseren’, ontvangen geen gepersonaliseerde advertenties van Google meer.

Albican.nl gebruikt Google Analytics om bezoeker-gegevens te verzamelen, deze datagegevens zijn nodig om te begrijpen hoe u onze website gebruikt. De ontwerp functionaliteit kan daardoor verbeterd worden verbeteren.

De gegevensdata worden ook gebruikt voor eventuele marketingcampagnes;

 • Overzicht van gebruikerskenmerken;
 • Demografische gegevens: Land
 • Doelgroepen;
 • Technische overzichten;
 • Technische gegevens: Browsergeschiedenis;
 • Acquisitie-overzicht;
 • Gebruikersacquisitie: Standaard kanaalgroep voor nieuwe gebruiker;
 • Verkeersacquisitie: Standaard kanaalgroep voor sessie;
 • Betrokkenheidsduur;
 • Aantal gebeurtenissen per Naam gebeurtenis in de loop der tijd;
 • Pagina-pad-weergave;
 • Sessies per Landingspagina

Met uw toestemming verwerkt en verzamelt Google Analytics uw persoonsgegevens (cookies en IP-adres) om ons waardevolle informatie te geven. Google Analytics zal uw gegevens overbrengen naar de Verenigde Staten en deze gedurende x maanden opslaan. Klik hier voor meer informatie over het beleid van Google inzake gegevensoverdracht

 

Voor TradeTracker is uw privacy van groot belang

TradeTracker verzamelt privacy-informatie uit diverse stromen om ervoor te zorgen dat zij effectief kan opereren en u kan voorzien van de beste producten, diensten en ervaringen. Informatie wordt vergaard wanneer u zich aanmeldt en inlogt en wanneer u van onze site en diensten gebruik maakt. Het is daarnaast mogelijk dat wij ook van andere ondernemingen of organisaties informatie ontvangen. Deze informatie kan op verschillende manieren worden verkregen.

 • Webformulieren;
 • Cookies;
 • Weblogs;
 • Software

De persoonlijke databases is beveiligd met een wachtwoord en beperkt tot alleen essentiële werknemers (zoals TradeTracker-management of werknemers van wie de belangrijkste rol systeemtoegang vereist). Het is mogelijk dat uw persoonlijke gegevens door een van onze partners buiten de EU worden overgedragen. We raden u aan hun privacybeleid-partnerschap of algemene voorwaarden te raadplegen als u zich zorgen maakt over de overdracht van uw gegevens buiten de EU. 

Alle vragen, opmerkingen of inlichtingen dienen gericht te worden aan TradeTracker op privacy@tradetracker.com 

Facebook gegevensbeleid

In dit beleid wordt beschreven welke informatie Facebook verwerkt ter ondersteuning van het platvorm, Instagram, Whatsapp, Messenger en andere producten en functies die door de sociale netwerksite worden aangeboden (Facebook-producten of diensten). Aanvullende hulpmiddelen en informatie zijn bij Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen te vinden.

We moeten informatie over jou verwerken om Facebook-producten te kunnen aanbieden. Welke soorten informatie we verzamelen, hangt af van hoe je onze Producten gebruikt. Ga naar de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen om te ontdekken hoe je de informatie die we verzamelen, kunt bekijken en verwijderen.

Dingen die jij en anderen doen en aanbieden.
 • Gegevens en inhoud die je aanbiedt. We verzamelen de inhoud, communicatie en andere informatie die je aanlevert wanneer je onze Producten gebruikt, waaronder wanneer je je registreert voor een account, inhoud maakt of deelt, en wanneer je chatberichten verstuurt en communiceert met anderen. Dit kan betrekking hebben op informatie in of over de inhoud die je levert (bijvoorbeeld metagegevens), zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt. Dit kan ook betrekking hebben op wat je ziet via de functies die we bieden, zoals onze camera, zodat we bijvoorbeeld maskers en filters kunnen voorstellen die je mogelijk leuk vindt, of om je tips te geven over het gebruik van de portretmodus. Onze systemen verwerken inhoud en communicatie van jou en anderen automatisch om de context te analyseren en te achterhalen waar ze over gaan. Dit gebeurt voor de onderstaande doeleinden. Meer informatie over hoe je kunt bepalen wie ziet wat jij deelt.
  • Gegevens met speciale bescherming: je kunt ervoor kiezen om in de Facebook-profielvelden gegevens op te geven of om levensgebeurtenissen toe te voegen over je geloofsovertuiging, politieke voorkeur, personen waarin je bent geïnteresseerd of je gezondheid. Deze en andere informatie (zoals over je ras of etniciteit, filosofische overtuigingen en lidmaatschappen van vakbonden) wordt speciaal beschermd op basis van EU-wetgeving.
   
 • Netwerken en verbindingen. We verzamelen informatie over de mensen, Pagina’s, accounts, hashtags en groepen waarmee je bent verbonden en de manier waarop je hiermee interageert in onze Producten, zoals de mensen met wie je het meest communiceert of de groepen waarvan je lid bent. We verzamelen ook contactgegevens als je ervoor kiest om deze te uploaden, te synchroniseren of te importeren van een apparaat (zoals een adresboek, je belgeschiedenis of je sms-geschiedenis). Deze gegevens gebruiken we om jou en anderen te helpen bij het vinden van mensen die jullie mogelijk kennen en voor andere doeleinden die hieronder worden beschreven.
   
 • Je gebruik. We verzamelen informatie over hoe je onze Producten gebruikt, zoals welke soorten inhoud je bekijkt of benadert, welke functies je gebruikt, welke acties je uitvoert, met welke mensen en accounts je contact hebt en hoe lang, hoe vaak en wanneer je je activiteiten uitvoert. We registreren het bijvoorbeeld wanneer je onze Producten (voor het laatst hebt) gebruikt en welke berichten, video’s en andere inhoud je bekijkt in onze Producten. We verzamelen ook informatie over hoe je functies zoals onze camera gebruikt.
   
 • Informatie over transacties in onze Producten. Als je onze Producten gebruikt voor aankopen of andere financiële transacties (zoals wanneer je iets koopt in een game of een bedrag doneert), verzamelen we informatie over de aankoop of transactie. We verzamelen onder meer je betalingsgegevens, zoals het nummer van je creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens, en details met betrekking tot facturatie, verzending en contactgegevens.
   
 • Dingen die anderen doen en informatie over jou die ze aanleveren. We ontvangen en analyseren ook inhoud, communicatie en informatie die anderen aanleveren wanneer ze gebruikmaken van onze Producten. Dit kan informatie over jou zijn, zoals wanneer anderen een foto van jou delen of erop reageren, ze je een chatbericht verzenden of ze je contactgegevens uploaden, synchroniseren of importeren.
 
Informatie over het apparaat
Zoals hieronder wordt beschreven, verzamelen we informatie van en over de computers, telefoons, verbonden tv’s en andere op internet aangesloten apparaten die je gebruikt en waarin onze Producten zijn geïntegreerd. We combineren de informatie van verschillende apparaten die je gebruikt. We gebruiken bijvoorbeeld informatie over de manier waarop je onze Producten op je telefoon gebruikt om de inhoud (inclusief advertenties) of functies die je ziet, beter te personaliseren wanneer je onze Producten gebruikt op een ander apparaat, zoals je laptop of tablet. We kunnen de informatie ook gebruiken om te meten of je op een ander apparaat actie hebt ondernomen op basis van een advertentie die je hebt gezien op je telefoon.

Informatie die we krijgen over deze apparaten, kan het volgende omvatten:

 • Apparaatkenmerken: informatie zoals het besturingssysteem, de hardware- en softwareversies, het batterijniveau, de signaalsterkte, de beschikbare opslagruimte, het type browser, de app- en bestandsnamen en -typen, en plug-ins.
 • Apparaatbewerkingen: informatie over bewerkingen en gedrag op het apparaat, zoals of een venster op de voorgrond of achtergrond wordt weergegeven, of muisbewegingen (waarmee mensen van bots kunnen worden onderscheiden).
 • Identifiers: unieke identifiers, apparaat-ID’s, andere identifiers, zoals voor games, apps of accounts die je gebruikt, en gezinsapparaat-ID’s (of andere identifiers die uniek zijn voor Producten van Facebook-bedrijven die op hetzelfde apparaat staan of met hetzelfde account zijn verbonden).
 • Apparaatsignalen: Bluetooth-signalen en informatie over Wi-Fi-toegangspunten, beacons en zendmasten in de buurt.
 • Gegevens over apparaatinstellingen: informatie die wij mogen ontvangen op basis van de apparaatinstellingen die je hebt gekozen, zoals toegang tot je gps-locatie, camera of foto’s.
 • Netwerk en verbindingen: informatie over bijvoorbeeld de naam van je mobiele provider of ISP, taal, tijdzone, mobiel telefoonnummer, IP-adres, verbindingssnelheid en, in sommige gevallen, informatie over andere apparaten die in de buurt zijn of die zijn verbonden met hetzelfde netwerk; zo kunnen we je bijvoorbeeld helpen bij het streamen van een video van je telefoon naar je tv.
 • Cookiegegevens: gegevens over cookies die op je apparaat zijn opgeslagen, waaronder cookie-ID’s en instellingen. Lees het Facebook-cookiebeleid en het Instagram-cookiebeleid voor meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies.
Informatie van partners.
Adverteerders, appontwikkelaars en uitgevers kunnen ons informatie sturen via de Facebook Business-hulpmiddelen die ze gebruiken, waaronder onze sociale plug-ins (zoals de knop Vind ik leuk), Aanmelden via Facebook, onze API’s en SDK’s of de Facebook-pixel. Deze partners bieden informatie over je activiteiten buiten Facebook, waaronder over je apparaat, websites die je bezoekt, aankopen die je doet, de advertenties die je ziet en hoe je andere services gebruikt, ongeacht of je een Facebook-account hebt of niet en of je bent aangemeld bij Facebook of niet. Een gameontwikkelaar kan bijvoorbeeld gebruikmaken van onze API om ons te laten weten welke games je speelt en een bedrijf kan ons bijvoorbeeld laten weten welke aankoop je hebt gedaan in zijn winkel. We ontvangen ook informatie over je online en offline acties en aankopen van externe gegevensproviders die het recht hebben om ons te voorzien van jouw informatie.

Partners ontvangen jouw informatie wanneer je hen bezoekt of hun services gebruikt, of via externe partijen waarmee zij werken. We vereisen van elk van deze partners dat ze het wettige recht hebben om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, voordat ze deze gegevens aan ons verstrekken. Meer informatie over de soorten partners waarvan we gegevens ontvangen.

Lees het Facebook-cookiebeleid en het Instagram-cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken in verband met Facebook Business-hulpmiddelen.

We gebruiken de informatie die we hebben (afhankelijk van de keuzes die je maakt), zoals hieronder wordt beschreven en om de Facebook-producten en gerelateerde services te kunnen aanbieden en ondersteunen. Dit wordt verder beschreven in de Facebook-voorwaarden en Instagram-voorwaarden. We doen het volgende:

Onze producten aanbieden, personaliseren en verbeteren.
We gebruiken de informatie waarover we beschikken om onze Producten te kunnen aanbieden, waaronder om functies en inhoud te personaliseren (zoals je nieuwsoverzicht, het Instagram-overzicht, Instagram Stories en advertenties) en om aanbevelingen te doen (zoals groepen of evenementen waarin je mogelijk geïnteresseerd bent en onderwerpen die je wellicht wilt volgen). Dit gebeurt zowel in onze Producten als daarbuiten. Om gepersonaliseerde Producten te creëren die uniek zijn en relevant zijn voor jou, gebruiken we je connecties, voorkeuren, interesses en activiteiten op basis van de gegevens die we verzamelen om meer over jou en anderen te weten te komen (inclusief mogelijke gegevens met speciale bescherming die je aanlevert en waar je je uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven). We registreren ook hoe je onze Producten gebruikt en wat je ermee doet en met welke mensen, plaatsen en dingen je verbonden bent en waarin je bent geïnteresseerd, zowel in onze Producten als daarbuiten. Meer informatie over hoe we informatie over jou gebruiken om je Facebook- en Instagram-ervaring te personaliseren, inclusief functies, inhoud en aanbevelingen in Facebook-producten. Je kunt ook lezen over hoe we kiezen welke advertenties je te zien krijgt.
 • Informatie op verschillende Facebook-producten en apparaten: we combineren informatie over je activiteiten in verschillende Facebook-producten en op verschillende apparaten met elkaar om een persoonlijkere en consistentere ervaring te bieden in alle Facebook-producten die je gebruikt, waar je ze ook gebruikt. We kunnen je bijvoorbeeld aanraden om lid te worden van een groep op Facebook die mensen bevat die je op Instagram volgt of waarmee je in Messenger communiceert. We kunnen je ervaring ook naadlozer maken door bijvoorbeeld je registratiegegevens (zoals je telefoonnummer) uit een Facebook-product automatisch in te vullen (zoals je telefoonnummer) wanneer je je registreert voor een account bij een ander Product.
   
 • Locatiegerelateerde informatie: we maken gebruik van locatiegerelateerde informatie, zoals je huidige locatie, waar je woont, de plaatsen waar je graag naartoe gaat en de bedrijven en mensen waarbij je in de buurt bent, om onze Producten, inclusief advertenties, te personaliseren en verbeteren, zowel voor jou als voor anderen. Locatiegerelateerde informatie kan gebaseerd zijn op zaken als de precieze apparaatlocatie (als je ons toestemming hebt gegeven om deze op te halen), IP-adressen en informatie over jouw gebruik van Facebook-producten en dat van anderen (inclusief check-ins en evenementen waaraan je deelneemt).
   
 • Productonderzoek en -ontwikkeling: we gebruiken de informatie die we hebben om onze Producten te ontwikkelen, testen en verbeteren, waaronder door enquêtes en onderzoek uit te voeren en nieuwe producten en functies te testen en de gevonden problemen op te lossen.
   
 • Gezichtsherkenning: als je dit hebt ingeschakeld, maken we gebruik van gezichtsherkenningstechnologie om je te herkennen in foto’s, video’s en camera-ervaringen. De gezichtsherkenningssjablonen die we maken, zijn volgens de Europese wetgeving gegevens met speciale bescherming. Meer informatie over hoe we gezichtsherkenningstechnologie gebruiken en hoe je het gebruik van deze technologie zelf kunt bepalen via de Facebook-instellingen. Als we gezichtsherkenningstechnologie toevoegen aan je Instagram-ervaring, zullen we je dat eerst laten weten. Jij kunt vervolgens bepalen of we deze technologie op jou zullen toepassen.
   
 • Advertenties en andere gesponsorde inhoud: we maken gebruik van de informatie die we over jou hebben, inclusief informatie over je interesses, acties en verbindingen, om advertenties, aanbiedingen en andere gesponsorde inhoud voor jou te selecteren en te personaliseren. Lees meer informatie over hoe we advertenties selecteren en personaliseren en welke keuzes jij hebt ten aanzien van de gegevens die we gebruiken om advertenties en andere gesponsorde inhoud voor jou te selecteren via de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen.
 
Meet-, analyse- en andere zakelijke services bieden.
We gebruiken de informatie die we hebben (waaronder over je activiteit buiten onze Producten, zoals welke websites je bezoekt en welke advertenties je bekijkt) om adverteerders en andere partners te helpen bij het meten van de effectiviteit en distributie van hun advertenties en services. Ze krijgen zo ook inzicht in welk type mensen hun services gebruiken en wat mensen doen met en hoe ze reageren op hun websites, apps en services. Meer informatie over hoe we informatie delen met deze partners.
 
Veiligheid, integriteit en beveiliging bevorderen.
We gebruiken de informatie die we hebben, om accounts en activiteit te verifiëren, schadelijk gedrag tegen te gaan, spam en andere slechte ervaringen te detecteren en te voorkomen, de integriteit van onze Producten te waarborgen en veiligheid in en buiten onze Facebook-producten te promoten. We maken bijvoorbeeld gebruik van de gegevens die we hebben, om verdachte activiteit of schendingen van onze voorwaarden of beleid te onderzoeken, of om te detecteren wanneer iemand hulp nodig heeft. Voor meer informatie ga je naar het Facebook-helpcentrum voor veiligheid en de Instagram-beveiligingstips.
 
Communiceren met jou.
We gebruiken de informatie die we hebben om je marketingberichten te sturen, met je te communiceren over onze Producten en je op de hoogte te stellen van ons beleid en onze voorwaarden. We gebruiken je informatie ook om te antwoorden wanneer je contact met ons opneemt.
 
Onderzoek en innovatie voor maatschappelijk belang.
We gebruiken de informatie die we hebben (inclusief informatie van onderzoekspartners waarmee we samenwerken), om onderzoek en innovatie uit te voeren en te ondersteunen met betrekking tot onderwerpen die van maatschappelijk belang zijn, die dienen voor technologische vooruitgang, die van algemeen belang zijn of die van belang zijn voor gezondheid en welzijn. We analyseren bijvoorbeeld informatie die we hebben over migratiepatronen tijdens noodsituaties, om hulp te kunnen optimaliseren. Meer informatie over onze onderzoeksprogramma’s.

Je informatie wordt op de volgende manieren met anderen gedeeld:

Delen in Facebook-producten
 
Mensen en accounts waarmee je deelt en communiceert
Wanneer je deelt en communiceert via onze Producten, kun je bepalen welke doelgroep ziet wat je deelt. Je kunt bijvoorbeeld wanneer je een bericht plaatst op Facebook, een doelgroep selecteren voor het bericht, zoals een groep, al je vrienden, iedereen of een aangepaste groep mensen. Als je Messenger of Instagram gebruikt om met mensen of bedrijven te communiceren, kunnen die mensen en bedrijven op vergelijkbare wijze de inhoud zien je die verzendt. Je netwerk kan ook zien welke acties je uitvoert in onze Producten, waaronder interacties met advertenties en gesponsorde inhoud. We laten andere accounts ook zien wie hun Facebook- of Instagram-verhalen heeft bekeken.

Openbare informatie is door iedereen te zien, zowel in onze Producten als daarbuiten, zelfs als mensen zelf geen account hebben. Dit omvat bijvoorbeeld je Instagram-gebruikersnaam, informatie die je deelt met iedereen, informatie in je openbare profiel op Facebook en inhoud die je deelt op een Facebook-pagina, in je openbare Instagram-account of via enig ander openbaar forum, zoals Facebook Marketplace. Jij, andere mensen die Facebook en Instagram gebruiken en wij kunnen openbare informatie beschikbaar stellen aan of verzenden naar iedereen, zowel in onze Producten als daarbuiten. Dit kan bijvoorbeeld via Producten van Facebook-bedrijven, in zoekresultaten en via hulpmiddelen en API’s. Openbare informatie kan ook worden bekeken, geopend, gedeeld en gedownload via services van derden, zoals zoekmachines, API’s en offline media als de tv, en door apps, websites en andere services die zijn geïntegreerd in onze Producten.

Meer informatie over welke informatie openbaar is en hoe je je zichtbaarheid op Facebook en Instagram zelf bepaalt.
 
Inhoud over jou die anderen (opnieuw) delen
Je moet er goed over nadenken met wie je zaken deelt, want de mensen die je activiteiten in onze Producten zien, kunnen de inhoud zowel in als buiten onze Producten delen, ook met mensen die geen deel uitmaken van je oorspronkelijke doelgroep. Als je bijvoorbeeld een bericht deelt of een bericht naar specifieke vrienden of accounts verstuurt, kunnen zij die inhoud downloaden, er een schermafbeelding van maken of deze opnieuw delen met anderen op of buiten onze Producten. De inhoud kan daarbij persoonlijk of via virtual reality-ervaringen zoals Facebook Spaces worden gedeeld. Wanneer je een opmerking plaatst bij het bericht van iemand anders of wanneer je reageert op de inhoud van iemand anders, is je opmerking of reactie zichtbaar voor iedereen die de inhoud van die persoon kan zien. Deze persoon kan later het publiek wijzigen.

Mensen kunnen onze Producten ook gebruiken om inhoud over jou te maken en deze te delen met een publiek naar keuze. Mensen kunnen bijvoorbeeld een foto van je delen in een verhaal, je noemen in een bericht, je taggen op een locatie of informatie over je delen in hun (chat)berichten. Als je je niet prettig voelt bij iets dat anderen in onze Producten over jou hebben gedeeld, vind je hier meer informatie over het rapporteren van die inhoud.
 
Informatie over je huidige status en aanwezigheid in onze Producten.
Mensen in je netwerken kunnen signalen zien die hen informeren over wanneer je actief bent in onze Producten. Ze kunnen bijvoorbeeld zien of je momenteel actief bent op Instagram, in Messenger of op Facebook en ze kunnen zien wanneer je onze Producten het laatst hebt gebruikt.
 
Apps, websites en integraties van externe partijen die onze Producten gebruiken of erin aanwezig zijn.
Als je externe apps, websites of andere services gebruikt waarvoor gebruik wordt gemaakt van of die geïntegreerd zijn met onze Producten, kunnen deze informatie ontvangen over wat je plaatst of deelt. Wanneer je bijvoorbeeld een game speelt met je Facebook-vrienden of de Facebook-knop Opmerking plaatsen of Delen gebruikt op een website, ontvangt de gameontwikkelaar of website mogelijk informatie over je activiteiten in de game of een opmerking of link die je vanaf de website deelt op Facebook. Wanneer je dergelijke services van derden downloadt of gebruikt, hebben deze derden ook toegang tot je openbare profiel op Facebook en alle informatie die je met hen deelt. Apps en websites die je gebruikt, ontvangen mogelijk je lijst met Facebook-vrienden als je ervoor kiest deze daarmee te delen. Maar apps en websites die je gebruikt, kunnen geen andere informatie over je Facebook-vrienden van jou ontvangen, of informatie over je Instagram-volgers (hoewel je vrienden en volgers deze informatie natuurlijk wel zelf kunnen delen). Informatie die wordt verzameld door deze services van derden, is onderhevig aan de voorwaarden en beleidsregels van de betreffende services en niet aan deze voorwaarden.

Apparaten en besturingssystemen die systeemeigen versies bieden van Facebook en Instagram (waarvoor we dus niet onze eigen apps hebben ontwikkeld), hebben toegang tot alle informatie die je ermee deelt, inclusief informatie die je vrienden met je delen, zodat zij onze kernfunctionaliteit aan jou kunnen aanbieden.

Opmerking: we werken eraan de toegang van ontwikkelaars tot gegevens nog meer te beperken om misbruik te helpen voorkomen. We zullen bijvoorbeeld de toegang van ontwikkelaars tot je Facebook- en Instagram-gegevens verwijderen als je hun app gedurende 3 maanden niet hebt gebruikt. Daarnaast wijzigen we Aanmelden, zodat in de volgende versie de gegevens waar een app om kan vragen zonder appbeoordeling, worden beperkt tot naam, Instagram-gebruikersnaam en -bio, profielfoto en e-mailadres. Verzoeken om andere gegevens moeten door ons worden goedgekeurd.
 
Nieuwe eigenaar.
Als ons eigendom van of onze controle over alle of een deel van onze Producten en bijbehorende middelen verandert, kunnen we je informatie overdragen aan de nieuwe eigenaar.

 

Delen met externe partners

We werken samen met externe partners die ons helpen onze Producten aan te bieden en te verbeteren, of die Facebook Business-hulpmiddelen gebruiken om meer omzet te genereren. Deze samenwerkingen maken het mogelijk om onze bedrijven te beheren en gratis services aan te bieden aan mensen over de hele wereld. Wij verkopen je informatie niet en zullen dat ook nooit doen. Er gelden daarnaast strenge regels voor de manier waarop onze partners de gegevens die wij aanleveren, mogen gebruiken en bekendmaken. Hieronder volgen de soorten externe partijen waarmee we informatie delen:

 
Partners die gebruikmaken van onze analyseservices.
We bieden verzamelde statistieken en inzichten op basis waarvan mensen en bedrijven zicht krijgen op hoe mensen reageren op hun berichten, advertenties, Pagina’s, video’s en andere inhoud in en buiten de Facebook-producten. Paginabeheerders en Instagram-bedrijfsprofielen ontvangen bijvoorbeeld informatie over het aantal mensen of accounts dat hun berichten heeft bekeken, erop heeft gereageerd of er een opmerking bij heeft geplaatst. Ze ontvangen ook verzamelde demografische en andere informatie op basis waarvan ze inzicht krijgen in de interactie met hun Pagina of account.
 
Adverteerders.
We bieden adverteerders rapporten over welke soorten mensen hun advertenties zien en hoe de advertenties presteren, maar er wordt geen informatie gedeeld waarmee jij persoonlijk kan worden geïdentificeerd (zoals je naam of e-mailadres, waarmee contact met je zou kunnen worden opgenomen of waarmee duidelijk wordt wie je bent), tenzij je ons hiervoor toestemming geeft. We bieden bijvoorbeeld algemene demografische informatie en informatie over interesses aan adverteerders aan, zodat ze meer inzicht krijgen in hun doelgroep (ze weten dan bijvoorbeeld dat een advertentie is bekeken door een vrouw tussen de 25 en 34 jaar oud die in Madrid woont en is geïnteresseerd in software-engineering). We bevestigen ook op basis van welke Facebook-advertenties je hebt besloten een aankoop te doen of actie hebt ondernomen bij een adverteerder.
 
Meetbedrijven.
We delen informatie over jou met bedrijven die deze informatie verzamelen en samenvoegen om onze partners analyses en meetrapporten te kunnen bieden.
 
Partners die goederen en services aanbieden in onze Producten.
Wanneer je je aanmeldt voor het ontvangen van premium inhoud of als je via onze Producten iets koopt van een verkoper, is het mogelijk dat de maker van de inhoud of de verkoper je openbare informatie en andere informatie die je met hen deelt, ontvangt. Daarnaast wordt er informatie gedeeld die nodig is om de transactie te voltooien, zoals de verzend- en contactgegevens.
 
Leveranciers en serviceproviders.
We verstrekken informatie en inhoud aan de leveranciers en serviceproviders die ons bedrijf ondersteunen, bijvoorbeeld door technische-infrastructuurservices te leveren, te analyseren hoe onze Producten worden gebruikt, klantenservice te bieden, betalingen mogelijk te maken of enquêtes uit te voeren.
 
Onderzoekers en academici.
We verstrekken ook informatie en inhoud aan onderzoekspartners en academici, zodat ze onderzoek kunnen uitvoeren ter bevordering van onderwijs en innovatie die in het teken staan van ons bedrijf of onze missie, en waarmee ontdekking en innovatie worden gestimuleerd met betrekking tot onderwerpen die van algemeen maatschappelijk belang zijn, die dienen voor technologische vooruitgang, die van algemeen belang zijn of die van belang zijn voor gezondheid en welzijn.
 
Handhaving van de wet of wettelijke verzoeken.
We delen informatie met de wetshandhaving en om te antwoorden op wettelijke verzoeken die in de onderstaande gevallen worden gedaan.

Je vindt in de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen meer informatie over hoe je zelf kunt bepalen welke informatie over jou, jij of anderen delen met externe partners.

Facebook en Instagram delen hun infrastructuur, systemen en technologie met andere Facebook-bedrijven (zoals WhatsApp en Oculus) om een innovatieve, relevante, consistente en veilige ervaring te bieden via alle Producten van Facebook-bedrijven die je gebruikt. We verwerken voor deze doeleinden ook informatie over jou via de verschillende Facebook-bedrijven, voor zover is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en overeenkomstig de voorwaarden en beleidsregels van die bedrijven. We verwerken bijvoorbeeld informatie van WhatsApp over accounts die spam verzenden via zijn service, zodat we gepaste actie kunnen ondernemen tegen die accounts op Facebook, op Instagram en in Messenger. We doen er ook alles aan om inzicht te krijgen in hoe mensen de Producten van Facebook-bedrijven gebruiken en erop reageren, zoals inzicht in hoeveel unieke gebruikers gebruikmaken van de Producten van Facebook-bedrijven.

We verzamelengebruiken en delen de gegevens die we hebben, op de hierboven beschreven manieren:

 • indien nodig, om te kunnen voldoen aan onze Facebook-servicevoorwaarden of Instagram-gebruiksvoorwaarden;
 • in overeenstemming met de toestemmingen die jij hebt gegeven. Deze toestemmingen kun je te allen tijde herroepen via de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen;
 • voor zover noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • om jouw vitale belangen of die van anderen te beschermen;
 • indien nodig, met het oog op maatschappelijke belangen; en
 • indien nodig voor onze legitieme belangen (of die van anderen), waaronder voor onze belangen bij het bieden van een innovatieve, gepersonaliseerde, veilige en winstgevende service aan onze gebruikers en partners, tenzij die belangen niet zwaarder wegen dan jouw belangen of jouw basisrechten en vrijheden waarvoor persoonlijke gegevens verplicht moeten worden beschermd.

Meer informatie over deze rechtsgronden en hoe ze van invloed zijn op de manier waarop we gegevens verwerken.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming heb je het recht om je gegevens te bekijken, te corrigeren, over te dragen en te wissen . In de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen kun je meer informatie over deze rechten lezen en bekijken hoe je je rechten kunt uitoefenen. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking van je gegevens en deze te beperken. Dit omvat:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens voor direct marketing (je kunt dit recht uitoefenen via de link Afmelden in dergelijke marketingcommunicatie)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens als het gaat om werkzaamheden die we uitvoeren in het algemeen belang of die we uitvoeren voor onze legitieme belangen of die van een derde. Je kunt dit recht uitoefenen op Facebook en op Instagram.

We bewaren gegevens tot dit niet meer nodig is voor het aanbieden van onze services en Facebook-producten, of tot je account wordt verwijderd (afhankelijk van welk geval zich het eerst voordoet). Dit wordt in elk geval afzonderlijk bekeken en is afhankelijk van zaken als de aard van de gegevens, waarom ze zijn verzameld en verwerkt en de relevante wettelijke of operationele vereisten rond bewaring. Als je bijvoorbeeld iets op Facebook zoekt, kun je die zoekopdracht te allen tijde bekijken en verwijderen uit je zoekgeschiedenis, maar de log van de zoekopdracht wordt pas na 6 maanden uit de logboeken verwijderd. Als je een kopie van je officiële identiteitsbewijs hebt ingediend voor het verifiëren van je account, wordt die kopie 30 dagen na het beoordeling verwijderd, tenzij anders is aangegeven. Meer informatie over het verwijderen van inhoud die je hebt gedeeld en cookiegegevens die zijn verzameld via sociale plug-ins.

Wanneer je je account verwijdert, verwijderen we inhoud die je hebt geplaatst, zoals je foto’s en statusupdates. Je kunt die informatie in een later stadium niet meer terughalen. Informatie die anderen over je hebben gedeeld, maakt geen deel uit van je account en wordt dus niet verwijderd. Als je de Producten tijdelijk niet wilt gebruiken maar je account niet wilt verwijderen, kun je beter je account deactiveren. Als je je account op om het even welk moment wilt verwijderen, ga je naar de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen.

We openen, bewaren en delen je gegevens met regelgevende instanties, wethandhavingsinstanties en anderen:

 • In antwoord op een wettelijk verzoek, indien we te goeder trouw van mening zijn dat de wet ons verplicht dit te doen. We kunnen ook tegemoetkomen aan wettelijke verzoeken wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit wettelijk is vereist in dat rechtsgebied, gebruikers in het desbetreffende rechtsgebied treft en in overeenstemming is met internationaal aanvaarde normen.
 • Wanneer we te goeder trouw van mening zijn dat dit nodig is om: fraude, niet-geautoriseerd gebruik van de Producten, schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteit te detecteren, voorkomen en verhelpen; onszelf (inclusief onze rechten, ons eigendom en onze Producten), jou of anderen te beschermen, waaronder als onderdeel van onderzoeken of verzoeken van regelgevende instanties; of om overlijden of imminent persoonlijk letsel te voorkomen. Indien relevant verstrekken we bijvoorbeeld informatie aan en ontvangen we informatie van externe partners over de betrouwbaarheid van je account om fraude, misbruik en andere schadelijke activiteiten in en buiten onze Producten te voorkomen.
 

Informatie die we over jou ontvangen (inclusief financiële transactiegegevens met betrekking tot aankopen betaald via Facebook), kan worden gebruikt en voor een langere periode worden bewaard in geval deze het onderwerp is van een wettelijk verzoek of een wettelijke verplichting, een onderzoek van overheidswege of onderzoeken met betrekking tot mogelijke schendingen van onze voorwaarden of beleidsregels, of om schade te voorkomen. We bewaren ook informatie van accounts die voor een periode van ten minste een jaar zijn uitgeschakeld wegens schendingen van onze voorwaarden, om herhaald misbruik of andere schendingen van onze voorwaarden te voorkomen.

We delen informatie wereldwijd, in overeenstemming met dit beleid, zowel intern met de Facebook-bedrijven als extern met onze partners en met diegenen wereldwijd waarmee jij in contact staat en gegevens deelt. Informatie beheerd door Facebook Ireland zal worden overgedragen aan of verzonden naar, of worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten of andere landen waar jij niet woont, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven. Deze gegevensoverdracht is nodig om de services te bieden die in de Facebook-voorwaarden en de Instagram-voorwaarden worden beschreven en om onze Producten wereldwijd te kunnen aanbieden. We maken gebruik van modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en, waar van toepassing, beroepen we ons op de adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie voor bepaalde landen, voor gegevensoverdracht vanuit de EER naar de Verenigde Staten en andere landen.

We brengen je op de hoogte voordat we wijzigingen doorvoeren in dit beleid en bieden je de mogelijkheid om het aangepaste beleid te lezen voordat je besluit verder gebruik te maken van onze Producten.

Je vindt op Facebook en Instagram meer informatie over hoe privacy werkt. Als je vragen hebt over dit beleid, kun je contact met ons opnemen zoals hieronder wordt beschreven.

Contact met ons opnemen
Facebook Ireland is de gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor je informatie. Je kuntonline contact opnemenof je vraag per post versturen naar:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ierland

Neem contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook Ireland Ltd.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de belangrijkste toezichthoudende autoriteit van Facebook Ireland, de Ierse functionaris voor gegevensbescherming, of de toezichthoudende autoriteit in jouw regio.Laatst gewijzigd: 21 augustus 2020

Link naar volledige privacy policy van Facebook