Histamine intolerantie en auto-immuunziekten

Histamine heeft naast zijn centrale rol bij allergieën, ook weefselhormonen, waarbij het neurotransmitter histamine betrokken kan zijn bij de stapsgewijs ontstaan van van ontstekingen.  De weefselhormonen zijn: renine, gevormd door de juxtaglomerulaire cellen in de nieren, speelt een rol in het RAAS, erytropoëtine – “vaak afgekort tot EPO“, en wordt vooral gevormd in de nieren, stimuleert in het rode beenmerg de vorming van rode bloedcellen. Wanneer de bloeddruk laag is, produceren Juxtaglomerulaire cellen het hormoon renine. Histamine is een neurotransmitter-een chemische boodschapper die zenuwcellen gebruiken om te communiceren met elkaar. Histamine werkt samen met dopamine en noradrenaline en houden ons wakker.

Histamine intolerantie

Stress in je hersenen door ontstekingen in en rondom de mastcell

De CRF zet de hypofyse aan om het ACTH af te geven. ACTH stimuleert Cortisol afscheiding. In tegenstelling tot aldosteronafscheiding door dezona glomerulosa (speekt een belangrijke rol  bij het onderhoud van kalium en vochtbalans in het lichaam). Mastcellen worden gevonden in de ➂perivasculaire ruimten is (➂een met vloeistof gevulde ruimte rond bepaalde bloedvaten in verschillende organen). Cytokinen zijn  boodschappers en zetten cellen aan tot kopiëren, ontwikkeling en de bestrijding van ziekten. Beschadigende pro-inflammatoire cytokinen worden in verband gebracht met de ontwikkeling van auto-immuunziekten. Zoals bij reuma, artritis, diabetes verlaagde bloeddruk en tandvleesaandoeningen.

AITD Auto- immuun schildklierziekte

De schildklierziekte kan in ernstiger vorm voorkomen bij coeliakie. De moleculaire structuur van gliadine, het eiwitgedeelte van gluten, lijkt sterk op dat van de schildklier. Wanneer gliadine de beschermende barrière van de darmen doorbreekt Lekkende darm en de bloedbaan binnengaat, wordt het door het immuunsysteem als vernietigend beschouwd. Deze antilichamen tegen gliadine veroorzaken ook dat het lichaam schildklierweefsel aanvalt. Dit betekent als er AITD is ontstaan en voedsel met gluten eet, het immuunsysteem de schildklier kan aanvallen. Als er gluten-intolerant is, moet je 100% glutenvrij zijn om immuun afbraak van de schildklier te voorkomen.Omdat mastocytose een zeldzame aandoening is, worden klachten pas laat ontdekt. Mastocytose is de naam voor een ziekte waarbij er een toename is van abnormale mestcellen. Mestcellen komen normaal in het lichaam voor en spelen een rol bij de afweer. Ze zijn na een speciale kleuring goed herkenbaar in het beenmerg als diep paarse cellen die vol korrels zitten. In deze korrels zitten allerlei factoren, zoals histamine of heparine.

Zwelling en roodheid zoals bij een insectenbeet of teek

Sommige van deze stoffen zullen na prikkeling zwelling of roodheid geven. Bij een insectensteek of teek kunnen mestcellen in de huid ervoor zorgen dat het gif zich niet te ver in het lichaam kan verspreiden door plaatselijke zwelling en roodheid op de plek van de steek. De zwelling van de neus bij hooikoorts is een ander voorbeeld van de werking van mestcellen die in het neusslijmvlies zitten.

Als de mestcel spontaan stoffen uit gaat scheiden of gaat vermenigvuldigen

Mooi en gezondMooi en gezond

Een mestcel voert zijn functie uit en gaat groeien als hij daartoe geprikkeld wordt via bepaalde signalen. Op de buitenkant van de mestcel zit een receptor met de naam KIT (een soort ontvangereiwit) die na contact met een mestcelgroeifactor signalen doorgeeft naar de binnenkant van de cel. Deze signalen zorgen ervoor dat de mestcel stoffen gaat uitscheiden of bijvoorbeeld gaat groeien. Bij mastocytose is er een fout opgetreden in de mestcellen. Op één plaats in de KIT-receptor is een stukje veranderd, waardoor deze receptor abusievelijk signalen doorgeeft zonder dat er contact met mestcelgroeifactoren is opgetreden. De mestcel scheidt dan spontaan stoffen uit of gaat zich spontaan vermenigvuldigen, zonder dat er controle kan optreden.

Tryptase mastocytose, (alleen van de huid), er wordt aangenomen dat de niveaus van tryptase overeenkomen met de hoeveelheid mestcellen bij mensen met systemische mastocytose. Mastocytose patiënten hebben hun hele leven lang een verhoogde tryptase waarde. Het frappante is dat de hoogte daarvan geen enkel verband heeft met het klachten die op dat moment spelen. Men kan hoge tryptase waarde hebben en bijna geen klachten ervaren. Bij een waarde van bijvoorbeeld 15, kan al een heel spectrum van klachten aanwezig zijn.

systemische mastocytose, (van de organen)

Bij systemische mastocytose kan er sprake zijn van een stapeling van mestcellen in één of meerdere organen. Een ophoping van mestcellen wordt vooral gezien in het beenmerg maar ook in andere organen zoals het maagdarmkanaal, de lever, milt en lymfeklieren kunnen mestcellen zich opstapelen. Systemische mastocytose kan een rol spelen bij het ontstaan van pijn in de botten zoals bij osteoporose. Als de kwalen bij mannen of bij premenopauzale vrouwen voorkomt, is het noodzakelijk verder onderzoek te doen.

Cytokinen in balans met voeding

Een gezonde balans van cytokinen doormiddel van ons voedingspatroon aan te passen, kan voordelen opleveren. Mensen met een glutenvrij dieet kunnen daarbij vooral van een betere balans benutten. Bestanddelen van voedsel zoals glucose, zetmeel, verzadigde vetzuren en de bereidingswijze aan voedsel werken alle ontstekingsbevorderend, terwijl vette vis en plantenvezels juist de ontsteking remmen. Het immuunsysteem kan heftig reageren op voeding, zoals je bij pre-diabetes ook regelmatig terug ziet.

Mastocytose is een vaak chronische ziekte van de mestcellen

Een verhoogde tryptase in het bloed, kan meer informatie geven over de functie van de mestcel op dat moment. Omdat mastocytose  een zeldzame aandoening is, worden klachten pas laat ontdekt. Mastocytose is de naam voor een ziekte waarbij er een toename is van abnormale mestcellen. Mestcellen komen normaal in het lichaam voor en spelen een rol bij de afweer. Ze zijn na een speciale kleuring goed herkenbaar in het beenmerg als diep paarse cellen die vol korrels zitten.

In deze korrels zitten allerlei factoren, zoals histamine of heparine. Sommige van deze stoffen zullen na prikkeling zwelling of roodheid geven. Bij een insectensteek bijvoorbeeld zullen mestcellen in de huid ervoor zorgen dat het gif zich niet te ver in het lichaam kan verspreiden door plaatselijke zwelling en roodheid op de plek van de steek. De zwelling van de neus bij hooikoorts is een ander voorbeeld van de werking van mestcellen die in het neusslijmvlies zitten.

Huidmastocytose en Systemische mastocytose, meerdere organen zijn aangetast

Een mestcel voert zijn functie uit en gaat groeien als hij daartoe geprikkeld wordt via bepaalde signalen. Op de buitenkant van de mestcel zit een receptor met de naam KIT (een soort ontvangereiwit) die na contact met een mestcelgroeifactor signalen doorgeeft naar de binnenkant van de cel. Deze signalen zorgen ervoor dat de mestcel stoffen gaat uitscheiden of bijvoorbeeld gaat groeien. Bij mastocytose is er een fout opgetreden in de mestcellen.

Als de mestcel veranderd en zich controleerbaar spontaan vermenigvuldigd

KokenKoken

Op één plaats in de KIT-receptor is een stukje veranderd, waardoor deze receptor per vergissing signalen doorgeeft zonder dat er contact met mestcelgroeifactoren is opgetreden. De mestcel scheidt dan spontaan stoffen uit of gaat zich spontaan vermenigvuldigen, zonder dat er controle kan optreden. De ziekte wordt allereerst ingedeeld in twee grote groepen: mastocytose, alleen in de huid, en systemische mastocytose.

Een studie in de Journal of Investigative Dermatology, gefinancierd door een onderzoek beurs van de National Rosacea Society, onthulde dat de aantallen mestcellen hoger zijn in de huid van rosacea-patiënten. De studie wees uit dat de proteasen van mestcellen andere immuun cellen rekruteren, waardoor de ontstekingsreactie wordt versterkt met een histamine achtige reactie. Rosacea is een verandering en vergroting van de huidvaten en slijmvliescellen en het daaruit voortvloeiend, een chronisch rood verkleurd gezicht, met vorming van knobbeltjes.

De verandering van de huid ontstaat meestal op seborroische basis (voornamelijk op hoofd voorkomend) en gaat gepaard met hyperemie (overmatig bloedgehalte op deze plaatsen), wat ook op andere plaatsen voor kan komen. Met het gevoel van warmte voorkomend op neus, wangen en voorhoofd. Als de cellen groter worden moet gewaakt worden voor bloedarmoede, wat uiteindelijk kan leiden tot een vitamine B12 tekort.

Een balans van methylatie en histamine, en waarom we een cel in tact moeten houden

Als je histamine heel hoog is, zou de methylatie ook verhoogd moeten worden om alle histamine weer op normaal niveau te krijgen, hiervoor heb je hulptroepen nodig die de methylatie versterken. Bij mensen met histamine intolerantie is er vaak een tekort aan deze hulptroepen, de methyldonoren. Methylatie is een proces dat triljoenen keren gebeurt in elke cel, elke minuut, waarbij de cel wel intact moet blijven.

De cel is een soort fabriekje met draaiende delen die steeds gesmeerd en gereinigd moet zijn

Het is één van de meest belangrijke metabole functies van het lichaam en is afhankelijk van vele genen die de enzymen en allerlei vitaminen, mineralen, eiwitten, en vele voedingstoffen verwerken tot energie en betrokken zijn in vorming en afbraak van allerlei stoffen die belangrijk zijn voor het lichaam. Het belang is om stoffen als vitamine B12 tekort of zenuwpijn te voorkomen.

Energie en slapen, de pijnappelklier, voeding en licht

Melatonine wordt met name geproduceerd in de pijnappelklier, ogen en het maag-darmkanaal om goed te kunnen slapen is licht en voeding nodig. Ouder worden, licht, overgewicht en roken kunnen de aanmaak van melatonine tegengaan. IJzer is zeer belangrijk voor de aanmaak van neurotransmitters zoals dopamine en serotonine. Serotonine is voor meer dan 90 % actief in het maag-darmkanaal en terug te zien bij PDS en fibromyalgie, waarbij met regelmaat een tekort aan serotonine aangetoond wordt, doormiddel van bloedonderzoek.

Milt, burn-out, stress, depressie en PTSS

In perioden van lichamelijke en/of geestelijke spanning en stress vervult de milt een belangrijke rol. Zodra de hersenen een groot probleem als tijdsdruk of irritatie signaleren, willen ze dit probleem oplossen en daar hebben ze energie voor nodig. En deze energie lenen de hersenen vooral van de darm. De darm krijgt via zenuwvezels door dat er sprake is van een noodtoestand en dat hij deze keer wel moet luisteren, met als gevolg dat hij tijdens de vertering energie bespaart, minder slijmstoffen produceert en zijn eigen doorbloeding vermindert. Een verminderde doorbloeding en een dunnere slijmlaag verzwakken de darmwanden en zo ontstaat de kans op een lekkende darmwand.

MS - Multiple sclerose en histamine intolerantie

Italiaans onderzoek toont aan dat histamine een belangrijke rol speelt bij het doen ontstaan van ontstekingen in de hersenen. Een strategie waarbij je deze functie van histamine tegenwerkt, zou kunnen leiden naar nieuwe inzichten van auto-immuunziektes, zoals MS. Histamine heeft naast zijn centrale rol bij allergieën, wellicht een rol, bij het ontstaan MS al vanaf de geboorte. Ondanks er geen enkele bevinding of test is die MS definitief kan vertellen, gebruiken artsen een combinatie van tests en symptomen om MS te diagnosticeren. Als voorbeeld zal jouw arts waarschijnlijk een neurologisch onderzoek, een MRI, opgeroepen potentialen.

Onderzoek door visuele beelden en cerebrospinale vloeistof

Er kunnen visuele (beelden), auditieve (geluiden) of gevoelsmatige prikkels toegediend worden om te kijken hoe lang de toegediende prikkels erover doen om de hersenen te bereiken. Een spinale vloeistof analyse, deze analyse bestaat uit verschillende laboratoriumtesten die worden gebruikt door medische professionals voor diagnostische doeleinden. Cerebrospinale vloeistof is een heldere vloeistof die het ruggenmerg en de hersenen omringt, geeft hen voeding en beschermt tegen verwondingen. Zij zullen ook een uitgebreid medisch geschiedenisrapport van jou willen. Deze tests en rapporten zullen helpen om bewijs van schade te vinden in ten minste twee verschillende gebieden van het centrale zenuwstelsel op verschillende punten in de tijd en uit te sluiten van andere diagnoses. Bronnen: MS vereniging Nederland beyondtype1 diabetes-ms.

Ontstekingen door hoge glucosewaarden in het bloed

Suiker, hoe lekker ook, verzwakt je lichaam! Suiker kan pre-diabetes en diabetes 2 veroorzaken en het zorgt voor pieken in je bloedsuikerspiegel. Wanneer onze bloedsuikerspiegel te hoog stijgt, zorgt de alvleesklier ervoor dat insuline geproduceerd wordt, om de glucose om te zetten in glycogeen en je energie krijgt. De alvleesklier kan hierdoor uitgeput raken en zal minder insuline produceren, waardoor de glucose niet verbrand wordt en in onze bloedbaan blijft circuleren en zo ontstekingen kunnen ontstaan.

Plaques op Schwanncellen verharden de cel

Door de verharding kunnen  signalen niet goed door de zenuwvezels lopen, zo kunnen de verhardingen littekens zijn, door ontstekingen in de slijmvliezen of ook bij bloedarmoede te zien is, zoals bij endometriose. De zenuwen zijn door een beschermende laag bindweefsel omsloten. Deze isolerende laag wordt de myelineschede genoemd en bestaat uit Schwanncellen. Wanneer het immuunsysteem deze Schwanncellen aanvalt, ontstaan er plaques op deze Schwanncellen en verharden deze cellen en kunnen minder goed functioneren. Schwanncellen zijn belangrijk voor het voortbrengen van het signaal wat over de zenuwvezels loopt. Wanneer deze Schwanncellen minder goed functioneren, functioneert de zenuwvezel minder goed. Deze verhardingen kunnen op meerdere zenuwvezels in het zenuwstelsel voor komen. Daar komt ook de naam Multipele Sclerose vandaan. Multipele betekent meerdere en Sclerose betekent verharding.

Als er plaque ontstaat, dan kan dit ontstekingen geven

Er bestaat het gevaar dat er scheurtjes in de plaque ontstaan. Dan is de plaque instabiel. Wanneer zo’n instabiele plaque openscheurt, komt de inhoud van de plaque in contact met het bloed. Het bloed stolt en er ontstaat een bloedstolsel op de plaque. Dit kun je vergelijken met een wondje op de huid waarbij er een korstje wordt gevormd. Geneest dit wondje dan kan er littekenweefsel ontstaan. Plaques zijn de patches van demyelinisatie  die optreden bij multiple sclerose, vooral die waar de myeline wordt vervangen door littekenweefsel. 

LDL cholesterol en homocysteïne beide schadelijk voor de bloedvaten

Plaques worden vaak laesies genoemd, vasculaire verkalking is een belangrijk kenmerk van atherosclerose. Aderverkalking is de neerslag van kalk en vetachtige stoffen), zoals LDL cholesterol, in de wand van een slagader, waardoor bloedvatvernauwing optreedt en is geassocieerd met grote bijwerkingen van cardiovasculaire risicofactoren, zoals hoge bloeddruk. Beschadiging van de cellen en het maagslijmvlies beschadiging kan ook zorgen voor bloedvat problemen, doordat bijvoorbeeld homocysteïne niet goed wordt opgeruimd.

Uit eigen onderzoek uit anamnese en indicatietesten, lees meer...
Uit mijn onderzoek en indicatietesten zag ik een verband met voeding. 👉 Een gezonde balans van cytokinen door middel van ons voedingspatroon kan voordelen opleveren in de beginfase of een vermoeden of een mogelijk gediogniseerde MS. Mensen met een glutenvrij dieet kunnen daarbij vooral van een betere balans benutten. Bestanddelen van voedsel zoals glucose, zetmeel, verzadigde vetzuren en de bereidingswijze aan voedsel werken alle ontstekingsbevorderend, terwijl vette vis en plantenvezels juist de ontsteking remmen. Het immuunsysteem kan zeer heftig reageren op voeding met een gevolg tot ondervoeding en gewichtsafname en waar we weer terugkomen bij hersenen en balans. Mogelijk is diabetes 3 bij dit proces betrokken, omdat er een opmerkelijk gebruik van bewerkte koolhydraten, vetten en suikers waren uit het verleden, die verder niet tot diabetes type 2 hebben geleden. Onderzoek gedaan door een arts, doormiddel van bloedonderzoek. Vanaf de geboorte is er al last en heel langzaam is de situatie verergerd, waardoor je hier naar alle waarschijnlijkheid over een erfelijkheidsfactor spreekt. De maag wordt erg gevoelig en eten is haast niet meer mogelijk, alles maar echt alles geeft last. Door er te weinig of geen voeding binnenkomt, kun je een tekort aan voedingsstoffen ontwikkelen en is het raadzaam om met een behandelend arts over een tijdelijk gebruik en mogelijkheden van vloeibare voeding te spreken.

Allergische reacties en het hart chakra

Thymusklier (hart chakra) regelt en regelt het lymfesysteem. Als we ons hart chakra als gevolg van lijden sluiten, door afwijzing en pijn, dan kunnen deze leiden tot verstopping van het lymfesysteem. Mogelijke aandoeningen: hoge of lage bloeddruk, circulatieproblemen; longproblemen als: astma, allergieën, histamine, bronchitis.

  • Mogelijke aandoeningen: hoge of lage bloeddruk, circulatieproblemen; longproblemen als: astma, allergieën, histamine, bronchitis;
  • Mogelijke emotionele veranderingen: relatiemoeilijkheden
    Moeite met houden van; angst om nooit goed genoeg te zijn

Endocriene klieren: thymus, die direct op het hartzakje gelegen is, vormt het hoofdkwartier van de specifieke Immuun afweer systeem