Milt, burn-out, stress, depressie en PTSS

In perioden van lichamelijke en/of geestelijke spanning en stress vervult de milt een belangrijke rol. Zodra de hersenen een groot probleem als tijdsdruk of irritatie signaleren, willen ze dit probleem oplossen en daar hebben ze energie voor nodig. En deze energie lenen de hersenen vooral van de darm. De darm krijgt via zenuwvezels door dat er sprake is van een noodtoestand en dat hij deze keer wel moet luisteren, met als gevolg dat hij tijdens de vertering energie bespaart, minder slijmstoffen produceert en zijn eigen doorbloeding vermindert. Een verminderde doorbloeding en een dunnere slijmlaag verzwakken de darmwanden en zo ontstaat de kans op een lekkende darmwand.

Milt, vertering, stress

Door de verdunde darm en maagwand, kunnen er allergische reacties ontstaan

Het alarm zorgt voor een totale paniek, van hyperventilatie en verwardheid, het alarm dient er voor, om een aantal processen in je lichaam langzamer te laten lopen, zoals de vertering en opname van voeding. De milt heeft als functie om voedsel te verteren en veranderd ze in voedingsstoffen om de belangrijkste stoffen te absorberen en te verdelen over het gehele lichaam. Bij het uitvoeren van deze functies, moet de milt samenwerken met de maag en de dunne darm, waarbij de milt de belangrijkste functie heeft.

Verstoringen tussen milt en maag kunnen voor allergieën, virussen lekkage slijmvlies veroorzaken

Als de communicatie van signalen worden verstoord, kan je een soort domino effect krijgen, de milt kan het voedsel niet goed verteren, de darmen nemen voedingsstoffen door een dunner wordend slijmvlies niet goed meer op en allergieën, histamine, bacteriën,  virussen en pollen zien kans om door de zwakkere darmwand heen te breken, waardoor er een allergische reactie ontstaat.

Nervus vagus, de verbinding tussen darmen en hoofd

De nervus vagus, loopt van het middenrif, langs de slokdarm omhoog, tussen longen en hart, en door de keel tot in de hersenen. Zo werken Darm en hoofd, al heel vroeg in het leven samen. Ze ontwikkelen een groot deel van onze gevoelswereld als zuigeling en daar kun je op een later tijdstip in je leven je voordeel mee doen. Eerst iets meer over ons hoofd. De locus coeruleus heeft vele verbindingen met andere delen van de hersenen, in het bijzonder gebieden die zintuiglijke informatie geven (informatie uit het zicht, gehoor, geur, smaak, en gevoel). De locus coeruleus scheidt noradrenaline en stimuleert andere hersencentra om hetzelfde te doen.

De maag en de milt worden het meest beïnvloedt door ons dieet

De milt zorgt voor voedselvertering, bloedopslag en produceert witte bloedcellen. De maag zorgt ook voor voedselvertering, verzamelt en verspreid nuttige voedingsstoffen, gemaakt uit vocht, voeding en specerijen als knoflook en zeekraal. Na afbraak van de producten in de milt en de maag, wordt het overgebleven prut in de dunne darm vervoerd. In de dunne darm wordt het heldere gescheiden van het troebele en die twee worden via twee verschillend paden gedreven.

Vervoer en omzetten van waterdamp

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

De milt helpt bij het opnemen, verspreiden en uitscheiden van vloeistoffen. In dit proces zijn de longen, de milt, nieren en de lever betrokken en werken nauw samen met elkaar. De milt heeft een sleutelrol en deze rol heeft twee hoofdpunten. De milt neemt vocht op, vormt het om in lichaamsvloeistoffen en vervoert het naar de longen. De longen en het hart verspreiden het dan door het lichaam om hun taken van voeden en bevochtigen uit te voeren. Je longen en neus werken als een zuiveringsinstallatie, die via de ademhaling ons nieuwe kracht geeft.

De milt, het beenmerg en de amandelen als controlepost

Met de thymus die alles in de gaten houdt en stuurt de commandoposten aan. Daar waar de buitenwereld (lucht en voedsel) het lichaam binnenkomt bevinden zich vier amandelen. Ongewenste bezoekers worden meteen onschadelijk gemaakt of na inspectie overgedragen aan de volgende controlepost. In de holten en kamers van het beenmerg bevinden zich de kraamkamers van zowel de rode als de witte bloedlichaampjes.

Op commando van de thymus maakt het beenmerg meer witte bloedlichaampjes aan. Naast de slagaders en aders, waarin het bloed wordt vervoerd, is er nog het lymfevatenstelsel in het lichaam. Nadat de verschillende organen en weefsels van voedingstoffen zijn voorzien, levert de milt de afvalvloeistoffen af, aan de juiste organen om door het lichaam te worden uitgescheiden als zweet of urine, voldoende vloeistof, beweging en vezels zijn hier zeer belangrijk, om deze afvoerbuizen schoon te houden.

Het vangnet in bloedbaan en de lymfe

De lymfevaten vervoeren lichaamsvloeistof en witte bloedcellen. In de melkachtige lymfestroom bevinden zich op regelmatige afstanden lymfeklieren, die als vangnetten en er alle ongewenste chemische of organische bestanddelen eruit filteren. De milt, een vuistgroot orgaan links achter en onder het middenrif, doet dienst als vangnet in de bloedbaan. De milt maakt deel uit van het onklaar maken van ziektekiemen en virussen en speelt daarnaast, als fabriek voor witte bloedcellen, een belangrijke rol bij de samenstelling van het bloed.

Het filteren van zware metalen in deodorant, lippenstift en tandpasta

De milt kan via het bloedvatenstelsel, zo nodig ook rode bloedlichaampjes produceren en filtert, slaat ongewenste metalen (ijzer en kwik) op en verwijdert de resten van rode bloedlichaampjes. Let op deodorant en lippenstift, wat zware metalen kan bevatten en wat een grote overlast kan bezorgen voor het lymfesysteem.

BabyBaby

De afweercellen van het immuunsysteem

Ieder mens heeft vanaf de geboorte de aanleg van een immuunsysteem, na een eenmaal doorgemaakte kinderziekte, bijvoorbeeld mazelen, zijn er zo veel antistoffen voorradig, dat de verwekkers van de mazelen en waterpokken een tweede keer geen kans hebben.

Fagocyten en lymfocyten, de twee bekendste bloedcellen

Overal in de weefsels, zoals botten en lever, maar ook in de kanalen van bloed en lymfe, vind je fagocyten (eetcellen). Dit zijn cellen die voor het immuunsysteem werken, zoals bijvoorbeeld de witte bloedcellen. De bekendste witte bloedcellen zijn fagocyten en lymfocyten. Deze cellen zijn in staat om virussen, bacteriën, schimmels en antigenen, op te lossen, op te slokken en te vernietigen. De witte bloedcellen die bij deze verdediging aanwezig zijn, heten T-cellen, ze worden zo genoemd, omdat ze uit de thymus (zwezerik) afkomstig zijn.

Bij de T-lymfocyten vier soorten cellen

De T-helpers, de T-doders, de T-geheugencellen en de T-suppressoren. De T-helpers werken onzichtbaar als undercoveragenten, besluipen verdachte indringers en nemen ongemerkt een (vinger-) afdruk van hun oppervlakte. Die vergelijken zij met het kaartsysteem met gegevens dat zij als het ware in hun broekzak bij zich dragen en slaan meteen alarm bij de B-lymfocyten, die vervolgens massaal uitrukken om alle verdachten te markeren.

De T-doders vernietigen uitsluitend cellen die door virussen zijn aangetast

De T-doders vakbekwaam en gespecialiseerd om de vijand te doden, ze beschikken net als het leger over opgeleide scherpschutters, ons immuunsysteem. De T-geheugencellen zijn de computer deskundigen van het lymfestelsel, zij bewaren in hun gegevensbestand van indringers. De T-geheugencellen bewaren kopieën, van alle ooit binnengedrongen ziektekiemen.

Virussen die niet worden herkent verstoppen zich in de cellen

Enkele soorten virussen zijn zonder herkent te worden langs de bewaking geglipt en verstoppen zich in de lichaamscellen, zoals herpesvirussen en de ziekte van Pfeiffer. Het tast de T-helpers aan en vernietigd daarmee de commandoleiders, die nu juist alarm moeten slaan. Helaas hebben de T-doders tot nu toe nog niet bedacht dat een virus zich als het ware in de eigen familie kan schuilhouden, en daarom zoeken zij daar ook nooit naar hen.

Natural Killer-cellen (NK-cellen) vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem in weefsels en bloed. Ze kunnen met virus geïnfecteerde of kwaadaardige getransformeerde cellen detecteren en afbreken. Hiervoor gebruiken ze speciale receptorsystemen. Iedereen ontwikkelt een individueel immuunresponsensyteem, dat afhankelijk is van verschillende factoren zoals leeftijd, ras en de onderliggende ziekte.

Lymfocyten zijn witte bloedcellen

Die zorgen voor onze immunologische afweer, Deze groep van witte bloedlichaampjes stamt af van een gemeenschappelijke stamcel uit het beenmerg, die ook rode, witte bloedcellen en bloedplaatjes maken. Witte bloedcellen of leukocyten zijn een groep cellen die zich in het bloed en het lymfeweefsel bevinden en het lichaam moeten beschermen tegen lichaamsvreemde stoffen, zoals bacteriën, virussen, schimmels.  Een wit bloedlichaampje wordt  leukocyt genoemd. Normaal gesproken is er een goede balans tussen de rode bloedcellen, de witte en de bloedplaatjes.

Storingen in het immuunsysteem en lekke slijmvliezen

Eigen afweercellen beginnen de weefsels van het lichaam als vijanden te zien en  beginnen met aan te vallen. Als de thermostaat te hoog is afgesteld, worden onschuldige pollen als hooikoorts uit de buitenwereld door de T-helpers voor gevaarlijke vijanden aangezien en worden de B-cellen geactiveerd. Deze veranderen in plasmacellen en vuren antistoffen af, waarmee ze massaal de ongevaarlijke pollen markeren. De antistoffen werken als ontstekingen voor de mestcellen in de slijmvliezen van de huid. Ze lijken ze op landmijnen vol histamine , als ze vol zijn ontploffen ze en zo komt de histamine vrij en ontstaat er nog meer lekkage in de slijmvliezen.

De landmijnen laten histamine vrij, haarvaten en slijmvliezen worden doorlaatbaar

De wanden van de haarvaten worden plotseling doorlaatbaar (oedeem) en de slijmvliezen zwellen op (hooikoorts), de zenuweinden van de huid worden geprikkeld (jeuk) en de bronciale spieren trekken zich samen (COPD). Het gevolg van dit alles is een allergie. Er kan zich een auto-immuunziekte ontwikkelen, bijvoorbeeld reumatoide artritis. Wanneer de reactieketen T-lymfocyten – B-lymfocyten – eetcellen in gebreke blijven, kan een aanvankelijk onschuldige plaatselijke infectie zich dramatisch uitbreiden.

Het Immuunsysteem wordt gealarmeerd

De lymfocyten sturen een hormonale signaalstof, de interleukine, naar het temperatuurcentrum in de hersenen en zet de thermostaat hoger. Het gevolg is koorts. Met elke graad temperatuurverhoging stijgt de stofwisseling met 50 procent, loopt de koorts op van 38 naar 40 graden, dan kan het lichaam in dezelfde tijd tweemaal zoveel afweercellen produceren. Soms kunnen de binnengedrongen ziekteverwekkers het zelfs winnen van het Immuunsysteem, wat de dood van het hele organisme tot gevolg kan hebben. Blijven de twee strijdende partijen gedurende lange tijd even sterk, dan ontstaat er een slepend conflict. De ontsteking kan chronisch worden, zij suddert dus voortdurend op een laag pitje voort en maakt ziek.

Bij zwakke milt werking, voeren afvalstoffen niet juist af en maakt moe

Bij een juiste werking van de milt, is het resultaat een sterke fysieke gezondheid, krachtige vitaliteit en een goede weerstand tegen ziekten. Omgekeerd, als milt werking – Qi zwak is, is het vermogen om te transporteren en het omzetten verstoord en kan dit leiden tot slechte eetlust, smaakverlies, opgezette buik, diarree en andere symptomen. Deze kunnen verder leiden tot ondervoeding, gevolgd uitputting van het lichaam, omdat het niet voldoende voedingsstoffen aangeleverd krijgt en de afvalstoffen niet goed afgevoerd kunnen worden en daardoor kunnen dan ontstekingen ontstaan, die als eerste een vernietigende werkingen op de slijmvliezen kunnen hebben, en er lekkende slijmvliezen kunnen ontstaan.

SportSport

Milt meridiaan met oefening voor maag en milt

Begint binnenkant grote teen, via binnenkant voet omhoog via het binnenbeen, bij de lies het bovenlichaam in, door de maag en milt, via het middenrif (diafragma), borst en hart en eindigt in de tong.

Oefening voor milt en maag Ga zitten in seiza (knielen en met je zitvlak op je hielen zitten). Plaats je handen achter je voeten met je vingers richting tenen. Buig nu achterover, zodat je ellebogen op de grond komen. Indien je soepel genoeg bent, kan je verder naar achteren buigen tot de schouders de grond raken. Strek dan de armen, horizontaal met de grond.

Geestelijke vermoeidheid en zorgen zijn schadelijk voor de milt

De verminderde opname van voedingsstoffen en afvoeren van afvalstoffen, kan een verminderde bijnierfunctie geven, met  vermoeidheid, stress en verminderde weerstand tot gevolg. De bijnieren zijn kleine organen precies boven de nieren. De bijnierschors produceert cortisol en aldosteron. Het bijniermerg draagt zorg voor de aanmaak van adrenaline. Cortisol is hoofdzakelijk een stresshormoon en is nodig in alle stresssituaties. Daarnaast heeft cortisol een ontstekingswerende werking. Er bestaat een regelcircuit tussen hypothalamus, hypofyse en de bijnieren om de cortisol-aanmaak te regelen, de zogenaamde HPA-as.

Meditatie en bij jezelf stil staan met behulp van engelen

Door meditatie breng je je geest tot rust met als direct gevolg dat je hele lichaamsstelsel tot rust komt. De hypofyse produceert dan o.a. het hormoon endorfine. Endorfine heeft een opiaatachtige werking. De werking ervan kan b.v. vele malen groter dan morfine. Dit hormoon is de tegenhanger van adrenaline het stresshormoon, dat in de bijnieren geproduceerd wordt wanneer men angst of stress ondervindt, het geeft rust, kalmte, men voelt zich ontspannen en kan meer blijheid en geluk ervaren. Dit hormoon veroorzaakt een chemische kettingreactie in het lichaam en zet zo het lichaam aan om vervolgens het hele hormoonstelsel en indirect het hele lichaam stapje voor stapje weer in balans te brengen. Welke engel je kan gebruiken, kun je door middel van een chakra aura kleurenonderzoek en het laten leggen van een engelenkaart.

Totemdieren kunnen een gids zijn in bepaalde processen en situaties.

Deze ontmoetingen kunnen een enorme invloed hebben op je spirituele groei. Ze zijn op aarde om mensen te helpen hun persoonlijke kracht te ontwikkelen. Het geheim van de dieren heeft door de hele geschiedenis van de mensheid heen hebben vele culturen dieren beschouwd als boodschappers uit het Universum. Een specifiek dier waarvan je op een bepaald moment een inzicht en begeleiding ontvangt. Wanneer een dier je pad kruist, let dan goed op, het kan een boodschap voor je hebben. De Indianen maken veel gebruik van totems, van dieren die je als medicijn en als spirituele helper kunt zien. Er 12 astrologische dierenriemtekens die gebruikt kunnen worden bij de 12 verschillende Indiaanse totemdieren.

De milt, een soort lymfeklier van het bloed

Die informatie uitwisseling tussen het immuunsysteem, darmen en de hersenen vindt plaats in de milt. De milt kan worden gezien als de lymfeklier van het bloed. De milt zorgt voor de vorming van plasmacellen en de verwijdering van afvalstoffen uit het bloed. Het goed functioneren van het verdedigingssysteem is daarnaast afhankelijk van voldoende aanvoer van bepaalde voedingsstoffen, vocht en zuurstof.

Door een laag zuurstof gehalte, gaat het lichaam in spaarstand

Bij een laag zuurstofgehalte van het bloed, trekt de milt zich samen door een reflex en geeft zij een aanvullende hoeveelheid bloed af. Dit kan gebeuren bij een lage bloeddruk, maar ook bij verhoogde arbeid voor de spieren. Het bloed wat hierdoor gebruikt wordt, heeft een grenswaarde en wordt beschermt door een grenswaarde, als deze wordt overschreden, dan kan de normale bloeddruk niet meer aangehouden worden en laat het lichaam trager functioneren. 

Schimmels kunnen opname voedingsstoffen tegen houden

Er zijn darmbacteriën nodig om zenuwcellen in de darm te activeren. Het afweersysteem is een doorgeefluik van signalen van de buik naar onze hersenen. Bacteriën als schimmels beïnvloeden het immuunsysteem en de stoffen die dan geproduceerd worden kunnen de hersenen bereiken en dit kan de opname van voedingsstoffen naar het hoofd belemmeren.

Oefening en ademhaling, zo belangrijk!

Om de lymfe optimaal te laten functioneren, moet deze continu bewegen. In spieren kunnen afvalstoffen zich ophopen, bij een gebrek aan zuurstof als we niet bewegen. Elke vorm van oefening is goed. Diep bewuste ademhaling helpt. Vooral pilates en yoga is een geweldige manier om het lymfatische systeem gezond te houden. Overdrijf niet, overdaad schaadt. De ademhaling kan je kracht geven en haalt het vervuilde bloed uit jouw hart binnen via de rechterboezem. Als die kamer vol is, gaat het bloed via de rechterkamer door naar de longen, waar miljoenen kleine bloedvaatjes het bloed verdelen over de heel kleine luchtcellen van jouw longen. Het is duidelijk dat jouw bloed niet voldoende gezuiverd of vernieuwd zal worden om een optimale gezondheid te behouden, tenzij jij genoeg frisse lucht in jouw longen krijgt.

De milt heeft meerder functies

 1. Afweer tegen ziektekiemen, zoals: bacteriën, schimmels, archaea en virussen, dit wordt gedaan door grote aantallen witte bloedcellen die er zitten;
 2. Afbraak van versleten rode bloedcellen;
 3. Regelt de functie van de alvleesklier;
 4. Maakt speeksel aan en regelt de gal in de maag en regelt de stoffen die de dunne darm uitscheidt;
 5. Bloed binnen de bloedvaten houden, het krijgen van blauwe plekken, trombose, bloedingen, spataderen, aambeien, kunnen wijzen op problemen met de milt en kan bloedarmoede geven;
 6. De milt controleert de spieren, bij zwakke spieren en overgewicht kan er sprake zijn van een zwakke milt.

Hoe indringers tegengehouden worden door witte bloedcellen

Zodra ziektekiemen in de bloedbaan of in weefsel binnendringen, komen de witte bloedcellen in actie: de soldaatjes binnenin je lichaam. Witte bloedcellen vind je overal in het bloed, de milt en het lymfestelsel behalve in je hersenenHun taak is ziektekiemen te doden en op te ruimen én afweerstoffen te maken tegen ziekteverwekkers. Samen vormen ze ons afweersysteem ofwel ons immuunsysteem. Het afweersysteem zelf zit ingewikkeld in elkaar, maar het doel is eenvoudig: de indringer herkennen, het afweermechanisme op gang brengen en de indringer aanvallen! Een toename van het totaal aantal witte bloedcellen wordt leucocytose genoemd.

Eosinofielen verhoogd en eosinofilie - verschillend oorzaken

Er wordt van eosinofilie gesproken, wanneer het aantal eosinofielen (Leucocyten) in het bloed hoger is dan normaal. Het aantal eosinofielen kan variëren; het gehalte is hoger ’s avonds, tijdens de menstruatie en bij fysieke belasting, en lager ’s morgens en onder invloed van bepaalde geneesmiddelen (bètablokkers) en stress.

Stress activeert bepaalde ziekteverwekkers

Ze krijgen een kans, omdat je afweersysteem op volle toeren moet werken en de milt uitgeput raakt.

 • Emotionele functies van de milt:
  Inspiratie en verbinding met de kosmos en de omgeving. Beleven van het eigen Zijn.
 • Emoties: Chronische vermoeidheid, depressie, gebrek aan levenslust en inspiratie, lage eigendunk, geen initiatief, afwachtend, gebrek aan zelfvertrouwen en assertiviteit.
 • Negatieve Geloofsovertuigingen: Ik ben het niet waard, ik verdien het niet, ik ben niet goed genoeg, men kan niet van mij houden, ik ben slecht, ik ben schuldig, ik ben lelijk, ik ben een verliezer, ik ben niet verantwoordelijk, ik ben een slachtoffer. Deze geloofsovertuigingen hebben te maken met liefde, gezondheid, materie, spiritualiteit en identiteit (succes).

Weer leren genieten en vast gelopen processen als bouwstenen inzetten

 • Trauma: Afgewezen door autoritair persoon en daardoor zich niet waardig voelen;
 • Vast gelopen processen,  verbinding met de omgeving en de kosmos. Het onvermogen om een positief zelfbeeld te ontwikkelen dat inspireert. De motivatie komt voort uit de poging om anderen te bewijzen dat de geloofsovertuigingen niet waar zijn en of behoeftebevrediging te verkrijgen. Het herbeleven van processen uit vorige situaties zonder uitzicht op veranderingen en heling. Te leren lessen, verbinden met kosmische energie en de omgeving (o.a. door meditatie, Aura, Chakra voeding), genieten van de buitenlucht. Ontwikkeling van positief zelfbeeld, zoals geloven in jezelf en daarop te te vertrouwen op je persoonlijke kracht.

Detox milt bij analyse en onderzoek

Mentale en emotionele storingen, bewustzijnsvermindering, hyperactief zijn

Tobben, obsessies over het verleden, herkauwen van voorbije gebeurtenissen, het verleden niet kunnen loslaten;

 • Overdrijven van probleem, gedachten niet uit het hoofd kunnen zetten;
 • Piekeren, hypochondrie;
 • Geheugen, denken, overmatig redeneren;
 • Overdreven gehecht zijn aan decorum, traditie

Storingen van reactiviteit

 • Etterende ontstekingen, veel exsudaat;
 • Pijnen zijn zeurend, niet goed lokaliseerbaar;
 • Symptomen gaan gepaard met een gevoel van zwaarte of volheid;
 • Secreties – excreties zijn kleverig, taai of etterig

Functionele storingen

 • Opname van voedsel, transport en transformatie (bijvoorbeeld diarree, obstipatie, braken, malabsorptie-syndroom, voedselintoleranties, vol gevoel in de buik, indigestie, meteorisme, opgezette buik);
 • Vochthuishouding. Slijmvorming in bijvoorbeeld darm (colitis ulcerosa), bijholten, bronchien (astma), gewrichten (hydrops);
 • Integriteit van de vaatwand, bijvoorbeeld aderverkalking, spataderen, aambeien, snel blauwe plekken, makkelijk bloeden, hypermenorrhoe;
 • Auto-immuun ziekten waar bindweefsel het substraat is (bijvoorbeeld reuma)

Storingen van organen en weefsels

Milt en de Functionele storingen van het lichaam

 • Opname van voedsel, transport en transformatie (bijvoorbeeld diarree, obstipatie, braken, malabsorptie-syndroom, voedselintoleranties, vol gevoel in de buik, indigestie, meteorisme, opgezette buik).
 • Vochthuishouding. Slijmvorming in bijvoorbeeld darm (colitis ulcerosa), bijholten, bronchiën (astma), gewrichten (hydrops).
 • Integriteit van de vaatwand, bijvoorbeeld aderverkalking, spataderen, aambeien, snel blauwe plekken, makkelijk bloeden, hypermenorrhoe.
 • Auto-immuun ziekten waar bindweefsel het substraat is (bijvoorbeeld reuma).