Hooikoorts een aanval op ons immuunsysteem

Onze ademhalingswegen (mond, neus, keel en luchtwegen) worden voortdurend blootgesteld aan allerlei lichaamsvreemde stoffen uit de lucht die we inademen. Bacteriën en virussen kunnen zich nestelen in het “verzwakte” slijmvlies. Deze lucht wordt in de neus door een uiterst gevoelig systeem gefilterd. Het slijmvlies dat de neus en de aangrenzende holten bekleedt is sterk dooraderd en heeft de neiging snel te kunnen zwellen. De klieren, onder dit slijmvlies gelegen, zorgen voor een rijkelijke afgifte van slijm en slijmerig water waardoor afvalmaterialen worden tegengehouden. 

Hooikoorts

Slecht slapen en verandering behoefte van voeding

Vreemde stoffen kunnen het slijmvlies aantasten en daar de structuur van de slijmvliescellen en klieren verzwakken. Verzwakte luchtwegen zijn een ideale plaats waar microben, zoals bacteriën, virussen en schimmels en zich daar graag in nestelen. In perioden van slecht slapen en stress is er meer kans op een infectie omdat het immuunsysteem zwakker wordt, door behoefte aan voeding als suiker en bewerkte koolhydraten toeneemt voor een snelle energie.

Een allergie is een overmatige reactie van het immuunsysteem

Overgevoeligheidsreactie van het slijmvlies van de neus en de neus bijholten. Herkenbaar door veel waterige of soms zelfs etterige afscheiding uit de neus en ogen, niezen, tranende ogen en hoofdpijn. De reactie wordt veroorzaakt door overgevoeligheid voor door de wind verspreid stuifmeel, in het bijzonder van graspollen, maar ook door luchtvervuiling kan een grote rol spelen. 

Neem op tijd de hooikoorts medicatie

Hooikoorts is niet besmettelijk, maar wel is de aanleg tot overgevoeligheid veelal erfelijk en kunnen met de pollen virussen mee rijzen en zo ook in ons systeem komen. Naast deze erfelijke factoren kunnen ook hormonale factoren een rol gaan spelen. Een allergie is een overmatige reactie van het immuunsysteem op iets waarop het eigenlijk niet zou moeten reageren, het raadzaam om de middelen die bewezen hebben te  werken op tijd in te nemen.

De constante vrijlating van histamine, kan het lichaam uitputten

Je kunt vermoeid raken door hooikoorts, deze vermoeidheid veroorzaakt door hooikoorts komt doordat je immuunsysteem tijdens je hooikoortsallergie in gevecht met de pollen en de afvalstoffen. De constante vrijlating van histamine om de ‘gevaarlijke’ pollen en stoffen tegen te gaan, kan je lichaam veel energie kosten.Een allergie is een overmatige reactie van het immuunsysteem op iets waarop het eigenlijk niet zou moeten reageren. De belangrijkste spelers in de immuunwereld die betrokken zijn bij allergieën zijn T-helpercellen, IgE-antilichamen en mestcellen.

Als het immuunsysteem zo zijn werk moet blijven doen, kan dit zelfs leiden tot uitputting van je bijnieren.

Bijnieruitputting of een onbalans tussen Cortisol en DHEA, kan ontstaan door stress en vermoeidheid om je heen, te drukke baan, angst stoornissen, trauma’s, maar ook door stress in je lichaam zoals ontstekingen waarbij ook hooikoorts en histamine bij kan horen.  Als de klachten niet op tijd ontdekt worden kan dit chronisch worden. Onderschat wordt, hoe schadelijk  (overactiviteit van het immuunsysteem) voor ons lichaam is. Vaak zien we bij een versnelde stofwisseling een te snel werkende schildklier, die in een later stadium kan overgaan in een traag werkende schildklier.

Mogelijk symptomen hooikoorts

 • Onduidelijk ziek gevoel en moe zijn;
  Tranende ogen en neus, het lijkt wel of een verkoudheid optreed;
 • Gezwollen ogen;
 • Slecht slapen, doordat het lichaam aan het werk is, om ontstekingen tegen te gaan;
 • Opvallend is het anders denken, doordat het slijmvlies niet goed voedingsstoffen op kan nemen door zwelling, waardoor er een neurotransmitters tekort kan optreden, belangrijke aminozuren kunnen dan niet onze hersenen bereiken

Tips voor bij COPD en Astma, hooikoorts

 • Lucht het huis in de vroege ochtend en late avond, dan is de hoeveelheid stuifmeel in de lucht meestal het laagst;
 • Plaats een pollen hor, zodat er geen pollen naar binnen kunnen komen;
 • Droog de was liever niet buiten. het stuifmeel kan eraan blijven plakken;
 • Soms helpt het als er buiten een zonnebril gedragen wordt, het stuifmeel kan dan de ogen minder snel irriteren.

Bij Bronchitis COPD en Astma is extra voorzichtigheid geboden, er kan sprake zijn van ontsteking van de luchtwegen, die in het begin vooral wordt gekenmerkt wordt, door hoesten en een toegenomen slijmproductie. Later treedt door de chronische ontstekingsreacties verlies van longweefsel op, waarbij de cellen in de slijmvliezen opzwellen. Dit kan leiden tot ernstige benauwdheidsklachten door een zuurstof tekort. Het bloedvat kan druk verliezen, waardoor bloedarmoede kan ontstaan en we dus moe worden.

De maskers uit de F-serie hebben een filter* dat nog veel kleinere deeltjes dan pollen tegenhoudt. Al helemaal handig voor sporters die ook tuinieren! Terwijl de meeste sportmaskers je ademhaling belemmeren, zorgt NAROO er juist voor dat je normaal kan blijven ademhalen. Oké, fijn dat ik gewoon kan ademen, maar waarom zou ik sowieso iets voor mijn mond doen? Welnu:

Geen insecten meer, weg zijn de kleine kriebelvliegjes die zo vrolijk de keel invliegen bij het fietsen in de polder met een mooie zonsondergang.
Bescherming tegen de wind, zijn er geen vliegjes, dan is het wel weer winter, geen koude lucht meer in de longen of op je gezicht.

✅ Je (sport)bril zal minder beslaan, zodat die mooie zonsondergang ook echt te zien is.
✅ Het filter* helpt niet alleen bij hooikoorts, maar ook bij fijnstof zoals te vinden is in uitlaatgassen (en ook in Nederland en België komt luchtvervuiling door, gelukkig wel in mindere mate dan in Zuid-Korea).

In alle seizoenen zijn er dus voordelen bij het dragen van een masker tijdens het buiten sporten.

Het is oorlog in het lichaam

Verdedigingstroepen vechten uit alle macht om gevaarlijke indringers uit te schakelen. Hele wapenfabrieken worden geactiveerd en doen hun dodelijke werk in onze lymfesysteem. Virussen proberen te ontglippen aan de antistoffen van het lichaam door zich te verschuilen en zich vast te klikken in de cellen. Virussen kunnen zich niet zelfstandig voortplanten. Daarom dwingen de virussen gezonde cellen om kopieën van ze te maken. Dit lukt natuurlijk veel minder als je lichaam voldoende beweging, voeding en vocht binnen krijgen. 

Die kopieën infecteren weer andere cellen

Bij de bestrijding van een virusinvasie, komen onder meer de fagocyten in actie. Zij breken de virussen in ronde of vierkante stukken en maken ze vanaf grote afstand zichtbaar. De ronde vormen worden gebruikt als landingsplaatsen door de T-helpercellen, de managers van het immuunsysteem. Zodra een T-helpercel op de landingsplaats is geland wordt deze actief. De vierkante vorm is de landingsplaats voor T- killercellen. 

Op bevel van de T-helpercel wordt de killercel actief.

Hij splitst zich en gaat op jacht naar geïnfecteerde cellen. Doordat de geïnfecteerde cel een deel van het virus laat zien, vormt het een duidelijk doelwit. De killercel vindt de geïnfecteerde cel en dient een dodelijke stof toe. De geïnfecteerde cel sterft. Door geïnfecteerde cellen te vernietigen, wordt de vermenigvuldiging van het virus in de kiem gesmoord.

De rol van T-cellen bij infecties en de rol van B geheugencellen

 • De bevelhebbers van het immuunsysteem;
 • Antistoffen, een geraffineerd wapen;

T- en B-cellen

 • T-helpercellen geven bepaalde stoffen af die ook wel cytokines genoemd worden. Met deze cytokines kunnen verschillende soorten cellen geactiveerd worden;
 • De eerste soort T-helpercellen (Th1-cellen) bindt aan een ziekteverwekker en scheidt dan cytokines uit die bepaalde cellen activeren;
 • Met de cytokines van Th1-cellen worden bijvoorbeeld macrofagen geactiveerd. Macrofagen kunnen ziekteverwekkers in het lichaam opruimen. Ook kunnen de cytokines van Th1-cellen B-geheugencellen activeren. Deze B-geheugencellen ‘onthouden’ dan welke antistoffen moeten worden aangemaakt tegen de ziekteverwekker;
 • T-helpercellen (Th2-cellen) bindt ook aan een ziekteverwekker, maar deze scheidt andere cytokines uit. Met deze cytokines kunnen ‘naïeve’ B-cellen plasmacellen worden. Deze plasmacellen kunnen dan antistoffen maken tegen de ziekteverwekker;
 • Cytotoxische T-cellen zitten in het bloed en in de lymfe. Ze binden aan lichaamscellen. De cytotoxische T-cellen herkennen geïnfecteerde lichaamscellen, omdat er andere eiwitten op de buitenkant van geïnfecteerde lichaamscellen zitten dan bij gezonde lichaamscellen. Als de cytotoxische T-cel een geïnfecteerde lichaamscel herkend heeft, zal deze lichaamscel vernietigd worden via apoptose.
 • Als een ziekteverwekker voor het eerst in een lichaam komt, worden er T-geheugencellen gemaakt. Als het lichaam dan nog een keer met dezelfde ziekteverwekker geïnfecteerd wordt, kan de afweerreactie sneller op gang komen. De T-geheugencellen hebben dan onthouden hoe deze ziekteverwekker vernietigd moet worden.

Strijd tegen ziekteverwekkers

Ons lichaam heeft mechanismen om ziekteverwekkers te bestrijden. De huid, maagzuur en witte bloedcellen (lymfocyten – leukocyten), proberen te voorkomen dat bacteriën en virussen ons ziek maken. Als onvoldoende maagzuur aanwezig is, is dat ook geen prikkel voor het lichaam om een dikke, stevige, beschermende slijmvlieslaag rondom de darmwand aan te leggen

Lymfocyten zijn witte bloedcellen

Die zorgen voor onze immunologische afweer, Deze groep van witte bloedlichaampjes stamt af van een gemeenschappelijke stamcel uit het beenmerg, die ook rode, witte bloedcellen en bloedplaatjes maken. Witte bloedcellen of leukocyten zijn een groep cellen die zich in het bloed en het lymfeweefsel bevinden en het lichaam moeten beschermen tegen lichaamsvreemde stoffen, zoals bacteriën, virussen, schimmels.  Een wit bloedlichaampje wordt  leukocyt genoemd. Normaal gesproken is er een goede balans tussen de rode bloedcellen, de witte en de bloedplaatjes.

Het bloedonderzoek inclusief leukocytendifferentiatie, Om in te schatten met wat voor soort infectie iemand te maken heeft, worden alle soorten leucocyten onder de microscoop bekeken en apart geteld

 • Hemoglobine (Hb) – Bloedarmoede en algemene moeheidsklachten;
 • Leucocyten – Witte bloedcellen infecties;
 • Bloedplaatjes (Trombocyten) – voorkomen van bloedverlies;
 • Hematocriet;
 • Rode bloedcellen (erytrocyten) ;
 • Langdurige bloedarmoede kan een vitamine B12 tekort veroorzaken

De huid vormt een belangrijke eerste bescherming om te voorkomen dat lichaamsvreemde stoffen binnendringen in dieper gelegen weefsel en dat vaak giftige stoffen afgevoerd worden door de darm en via onze anus en het urine stelsel het lichaam veilig verlaten. Is er een probleem met de huid, dan kunnen we er zo goed als zeker van uit gaan, dat dit vanuit de darm – slijmvliezen komt, met name histamine intolerantie en hooikoorts komt vaak de kop op steken als we moe zijn. 

Onderzoek doen d.m.v. nagels en mond, i.v.m. Lichen planus

Door de nagels van heel dichtbij te bekijken kan een dokter mogelijk onderzoeken of er mogelijk geleden wordt aan een auto-immuunziekte. Het lijkt erop dat lichen planus een soort auto-immuunziekte is. Bij een auto-immuunziekte produceert je lichaam antistoffen tegen lichaamseigen weefsels. Op deze manier beschermt het afweersysteem je lichaam niet meer, maar valt het je lichaam juist aan en kunnen er ontstekingen ontstaan.

Lichen planus tast mogelijk de ontstekingscellen in bepaalde delen van de huid en de slijmvliezen aan

Lichen planus kan ook in de mond te zien zijn en is met name een huidziekte waarbij de huid, slijmvliezen en de nagels aangetast kunnen worden. Er ontstaan bultjes en de aandoening gaat vaak gepaard met jeuk en is zeer hardnekkig. Lichen planus ontstaat meestal bij mensen van middelbare leeftijd en kan zowel bij mannen als bij vrouwen ontstaan. Lichen planus wordt ook wel lichen ruber planus genoemd. Lichen planus is niet besmettelijk. 

Mogelijke symptomen van Lichen planus

 • Paars-gekleurde laesies of bulten met platte toppen op uw huid of genitaliën
 • Letsels die zich ontwikkelen en verspreiden over het lichaam in de loop van enkele weken of een paar maanden
 • Jeuk op de plaats van de uitslag
 • Lacy-witte laesies in de mond, die pijnlijk kunnen zijn of een branderig gevoel kunnen veroorzaken
 • Blaren, die barsten en worden schurft
 • Dunne witte lijnen over de uitslag
 • Uitslag op voeten en handen

Een arts herkent vaak snel of het over Lichen planus

Ontstekingen van de cellen kunnen net als bij stress het histamine gehalte en cortisol verhogen, waardoor het de immuun functie voor een deel uit kan schakelen. Cortisol en DHEA kunnen niet tegelijk functioneren. Hoge cortisolwaarden verhogen de bloedsuikerspiegel en kan de schildklierfunctie afremmen en geeft minder energie. DHEA wordt gemaakt uit onbewerkt plantaardig en dierlijk vet “Het goede HDL Cholesterol“. Het stresshormoon en de hydro epi androsteron zijn elkaars tegenpolen en houden elkaar in evenwicht.

Dagprogramma, breng cortisol en DHEA in balans

Introductie van programma, het is bedoeld om het reptielenbrein te resetten en zelf de leiding over het lichaam terug te nemen. Het voedingsprogramma biedt ondersteuning bij een onbalans van hormonen, schildklier problemen, pre-diabetes, het voorkomen van hypoglykemie en een verbeterde functie van de lever, nieren en bijnieren. Het spreekt voor zich dat er een arts bezocht wordt en dat er niet onverstandig omgesprongen gaat worden met aanpassing van voeding, voedingssupplementen en medicijnen. Net zo goed als het balancerend kan werken, kan het bij onjuist gebruik ook het lichaam en het hormonale stelsel tegenwerken, houd contact met de arts. Dit voedingsadvies is zonder onderzoek en begeleiding. Het tabel geeft weer, hoe het programma opgebouwd is en wat er verwacht kan worden.
Belangrijke tijden en infoHulpmiddelenBenodigdheden
OpstaanMoodboardOverzicht van doelen

Voorbeeld van een moodboard
OntbijtEen doel maken
LunchDagboek, voeding, tijd en beweging

Een dagboek maken
AvondetenTimemanagement

Krijg inzicht in de dag, wanneer is verandering, wanneer gaat het juist niet goed
PauzesWat vermeden wordt
Slapen gaanVerwijzingen naar verschillende online voedingsadviezen
Onderzoek, advies en begeleiding• Anamnese en analyse;

• Indicatietesten
• Bloedonderzoek - rapportages bij huisarts opvragen;

• Persoonlijke ervaringen
Algemene voorwaardenLees hier de algemene voorwaarden
Meer informatie over het DHEA en cortisol in balans dagprogramma
Pas op met zware metalen en parfumParfumvrije deo

Tandpasta zonder fluoride
Informatie over gezond tand en lage bloeddruk

Melatonine wordt met name geproduceerd in de pijnappelklier, ogen en het maag-darmkanaal om goed te kunnen slapen is licht en voedzame voeding nodig. Ouder worden, licht overgewicht en roken kunnen de aanmaak van melatonine tegengaan. IJzer is zeer belangrijk voor de aanmaak van neurotransmitters zoals dopamine en serotonine. Melatonine is betrokken bij het biologisch ritme, lichaamstemperatuur, slaap en endocrien hormoonsysteem, reparatie en renovatie activiteiten van het lichaam gedurende de nacht, regelen van de doorbloeding van organenImmuun activiteit.  

Signaaloverdracht en neurotransmissie

Heeft een constante stroom van bloed (zuurstof) naar de hersenen. Zonder voldoende zuurstof kunnen de hersencellen niet voldoende ATP (Energie) produceren om optimaal te werken. Onder een bepaald ATP niveau kunnen hersencellen af sterven. Volwaardige vetten genereren ‘goede’ eicosanoïden, die bacteriën, virus of vuil opruimen en een goede bloeddoorstroming stimuleren. Bij dit proces, hebben we o.a. zuurstof, IJzer, vitamine C en foliumzuur
NodigVoedingMogelijke aandoeningenBloedonderzoek en benodigdheden
O2 ZuurstofBuitenlucht, IJzer, Vitamine C en FoliumzuurCOPDZuurstof meter
FE=mineraal – IJzerAppelstroop, gekookt eitje, Roggebrood, rode bietenBloedarmoedeHemoglobine, Sikkelcelziekte
Vitamine CLimoen / Citroen
Citruspers
Auto-immuunziektenVitamine C tekort opsporen
FoliumzuurBoerenkool, Orgaanvlees, Broccoli en kiemzaden
Kweekbak voor kiemen
Foliumzuur en vitamine B12 te kortFoliumzuur, vitamine B11
AminozurenVis, noten, bonen, zoete aardappel, olijven en pinda'sInformatie over eiwittenNeurotransmitters urine onderzoek

Indicatietest neurotransmitters
VoedingsvettenVoorkom LDL cholesterol met wortelsPre-diabetesVitamine onderzoek met foliumzuur
Indicatietest Pre-diabetes
Histamine heeft naast zijn centrale rol bij allergieën, ook weefselhormonen, waarbij het neurotransmitter histamine betrokken kan zijn bij de stapsgewijs ontstaan van van ontstekingen.  De weefselhormonen zijn: renine, gevormd door de juxtaglomerulaire cellen in de nieren, speelt een rol in het RAAS, erytropoëtine – “vaak afgekort tot EPO“, en wordt vooral gevormd in de nieren, stimuleert in het rode beenmerg de vorming van rode bloedcellen. Wanneer de bloeddruk laag is, produceren Juxtaglomerulaire cellen het hormoon renine. Histamine is een neurotransmitter-een chemische boodschapper die zenuwcellen gebruiken om te communiceren met elkaar. Histamine werkt samen met dopamine en noradrenaline en houden ons wakker.