Ménière Syndroom

Duizeligheid, een soort van evenwichtsstoornis, overgevoeligheid voor geluid, jeuk en droogheid in het oor, zijn vaak het eerste wat voel of merkbaar is. Soms komen soort gelijke klachten de kop op steken naar een flinke verkoudheid. Er blijft vocht in de oren hangen, wat er niet uit kan, dit vocht moet naar buiten via de buis van Eustachius, maar omdat het slijmvlies gezwollen is, kan het vocht niet weg en in dit vocht zitten soms virussen en bacteriën. Waarschijnlijk is sprake van ophoping van endolymfe, de vloeistof die zich in de binnenste ruimte van het slakkenhuis in het oor bevindt. Een scheurtje in de dunne wand tussen deze (endolymfatische) ruimte en de ruimte erom heen (gevuld met de vloeistof perilymfe) leidt tot vermenging van deze vloeistoffen en kan een aanval geven.

Meniere Syndroom

Duizeligheid en evenwichtsstoringen als eerste symptomen

De evenwichtsstoornissen, komen vaak voor als je gaat lopen, dan heb je het gevoel, de richting helemaal kwijt te zijn. Gehoorverlies, het begint vaak met het verlies van lage tonen en later ook in hoge tonen. Daarnaast word er in veel gevallen ook nog een overgevoeligheid van geluid ervaren. In ongeveer een kwart tot de helft van de gevallen, wordt uiteindelijk ook het tweede oor aangetast. Een schimmelinfectie in de oren, zou een andere oorzaak kunnen zijn, wat zich uit in jeuk en droogheid, dit is een gevolg van een verminderde weerstand. Jeuk van dit slijmvlies kan weer wijzen op leverfalen.


Opvallend was in het verleden, dat migraine voorkwam naast het ménière syndroom

De huid weerspiegelt immers de gezondheid van je lever en net als de huid een slijmvlies is, is ook de binnen kleding van het oor een slijmvlies. In de meeste gevallen, trekken alle symptomen vanzelf weer weg. Het komt ook voor, dat je er heel lang last van kan houden, hier is het noodzakelijk om in te grijpen, want je werk, gezin, privé en jezelf kunnen hier flink onder gaan lijden, zo kan angst en de jeuk een grote rol spelen en een slaaptekort gaan geven. Veel mensen hebben in het verleden migraine gehad, er wordt nog steeds onderzoek na gedaan, wat de relatie is tot ménière.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Als gevolg van de ziekte van Ménière kan tinnitus optreden

Bij tinnitus hoort iemand continu een geluid terwijl het er niet is. Mensen kunnen allerlei verschillende geluiden horen: een pieptoon, ruisen, suizen, brommen, fluiten. Het kan een zware geestelijke belasting vormen. Tinnitus kan ontstaan als gevolg van de ziekte van Ménière, een ontsteking in het middenoor en het gebruik van bepaalde medicijnen. Je kan door het continue oorsuizen angstig worden. Het is dus zeer belangrijk welke oor aandoeningen ook aan te pakken. Het is raadzaam om de mond te inspecteren op bacteriën, want het hele buizenstelsel staat met elkaar in verbinding. 

Naast het Ménière Syndroom, zie je ook vaak een erg lage bloeddruk (bloedarmoede). Bloedarmoede, gekenmerkt door een te laag gehalte aan bloedkleurstof (hemoglobine) of een tekort aan circulerende rode bloedcellen (erytrocyten), of door beide. Met een hemoglobinetest kun je de hoeveelheid hemoglobine in het 
bloed meten. Als het hemoglobinegehalte te laag is dan is er sprake van bloedarmoede. Het lichaam krijgt te weinig zuurstof en is kortademig en snel moe. Zuurstof is de motor van ons lichaam. Bij een te laag zuurstofniveau hebben we onvoldoende energie en kunnen we slecht functioneren. Laat staan als we energie nodig hebben om ergens van te moeten herstellen of genezen. Dan heeft ons lichaam juist extra zuurstof nodig. 

Een lage bloeddruk (onderdruk) of hypotensie, kun je hebben zonder dat je er zelf iets van merkt en is vaak onschuldig, er zijn zelfs mensen die elke dag een lage bloeddruk hebben en geen hinder zullen ervaren. Ben je vaak duizelig of heb je een licht gevoel in je hoofd als je opstaat of ben je snel moe? Dan zou dat een moment van lage bloeddruk kunnen zijn. Als we gaan slapen is onze bloeddruk lager