Hersenen en balans

Het limbisch systeem betrokken bij herinneringen en emoties, eetlust en intimiteit.  Aangestuurd door o.a. de hippocampus, amygdala , hypothalamus en controleren de neurotransmitters noradrenaline, serotonine en dopamine. Ingedeeld 3 delen: het reptielenbrein, het limbisch systeem en de neocortex. Het reptielenbrein zorgt ervoor dat we kunnen overleven bij vlucht en vecht situaties en behoed ons voor gevaar en houd alle mogelijkheden om te overleven in de gaten, dit door het overlevingsinstinct.

Hersenen, balans

Het reptielenbrein regelt alles automatisch, alleen jij hoeft "verstandig", te reageren

Het reptielenbrein regelt automatisch onze ademhaling, bloedsomloop, hartslag, houd de temperatuur in de gaten en weet instinctief hoe te overleven, door bijvoorbeeld voeding te kiezen of hoe we ons voort moeten planten en reageert als eerste op signalen. Het reptielenbrein scant de omgeving op zoek naar eten en drinken of er mogelijk gevaar dreigt, dat er eten of drinken tekort komt en is heel alert, op dat moment staat het reptielenbrein op scherp en dat is hetzelfde als je bang bent, het reptielenbrein heeft alles in de gaten.

Een valse beloning voor slechte keuzes

Als je hem zoet, zout en vet geeft, dan geeft ie je een beloning in de vorm van een geluksgevoel en is verantwoordelijk voor van ons gedrag, het zoeken van plezier en het vermijden van pijn. Bij overbelasting kan dit brein allemaal keuzes maken, die op dit moment niet gezond voor je zijn om het geluk maar vast te houden. Denk maar eens hoe gek we zijn op bewerkte koolhydraten, dat we daardoor juist meer honger krijgen en meteen meer maagzuur produceren.

Het limbisch systeem

De grote hersenen en de hersenstam zijn door een groot aantal zenuwcellen (neuronen) en zenuwbanen met elkaar verbonden. Samen vormen ze een communicatiesysteem voor emotie, motivatie, genot en het emotioneel geheugen. Het limbisch systeem controleert samen met neurotransmitters de emoties. Er zijn drie soorten neurotransmitters: noradrenaline, serotonine en dopamine. Deze zorgen vooral voor de terugkoppeling naar de gebieden in de hersenen. Als men een te kort heeft van noradrenaline en serotonine leidt dit tot een slecht humeur. Daarnaast zorgt dopamine voor een versterking bij een beloning en dit leid tot een goed gevoel. 

Hoe de hippocapus emoties koppelt aan handelingen en situaties

De hippocampus ligt diep in de hersenen en heeft de vorm van een zeepaardje. Dit deel van het limbisch systeem speelt een belangrijke rol bij de emotie, angst. De hippocampus koppelt deze emotie aan een bepaalde handeling of situatie. De amygdala, de zetel van de passie  Het emotionele brein en is een schakelbord van het limbisch systeem. Deze heeft als rol het vormen en opslaan van herinneringen aan emotionele gebeurtenissen. Ook zorgt deze ervoor dat men emoties van andere mensen kan herkennen. Frontaalkwab – Voorhoofdskwab. Zoals de naam al doet vermoeden, ze liggen in het voorhoofd, ze zijn de grootste kwabben van de hersenen en het voorste gedeelte van de frontaalkwab is de prefrontale cortex.

De voorhoofdskwabben zeer kwetsbaar voor letsel

Ze zijn betrokken bij planning; Organiseren, structuur aanbrengen, geheugen, concentratie, het oplossen van problemen, besluitvorming, het beheersen van het gedrag en de emoties, de frontale cortex (voorhoofd hersenschors) remt o.a. de diepe emoties in de amygdala af. Ze zijn de zetel van de emotionele controle. Het pijnlijke is, dat de klachten niet altijd door de persoon zelf ervaren worden, het enige wat de persoon weet, dat er letsel is en zoekt hulp. Dit is niet eenvoudig en is voor iedereen anders, als daarbij ook nog een voedingspatroon aangepast zou moeten worden, moet dit stapje voor stapje gebeuren en wel zo, dat iemand het kan onthouden. Met behulp van een neuropsychologisch onderzoek (NPO) kan frontale schade in kaart worden gebracht. Als een dergelijke diagnose gestel is, zou er professionele hulp moeten komen, om ook familie te begeleiden, hier mee om te gaan.

Als je minder grip krijgt op emoties als angst, kan de omgeving belangrijk zijn

Emoties zijn in te delen in twee groepen namelijk primaire en secundaire emoties deze worden ook wel lagere en hogere emoties genoemd. Primaire emoties worden opgeroepen door de buitenwereld, dit vaak automatisch en onbewust. Er zijn vier primaire emoties: bang, boos, blij en bedroefd. Naast  primaire emoties zijn er ook secundaire of hogere emoties. Hierbij horen jaloezie, schaamte, medelijden bij, dit omdat het denken aan te pas komt.

Ook gaan deze emoties gepaard met een bewuste beleving (gevoelens). Het belangrijkste deel van het limbisch systeem wat bij deze emoties aan te pas komt is de frontale kwab. Het verschil tussen deze twee groepen van emoties is dat de secundaire emoties veel afhankelijker zijn van de omgeving en de cultuur waarin de persoon zich bevindt.

Angst; Gebrek aan motivatie in het leven; Chronische verveling; Concentratieproblemen; Een gebrek aan inzicht of zelfbewustzijn; Je hopeloos voelen; Isolatie; Onverklaarbaar verdriet en Schuldgevoelens

Als er een deel van het limbisch systeem dat betrokken is bij het regelen van emoties beschadigt is kan dit bepaalde gevolgen hebben. Het zorgt ervoor dat mensen minder controle krijgen over hun emotionele impulsen en dus kunnen ze deze minder goed beheersen. Hierdoor is er een bijkomend gevolg namelijk dat deze impulsen gaan toenemen.

Je lichaam maakt neurotransmitters zelf aan, door eiwitten uit voeding te eten

Dit gebeurt onder andere in je hersenen en ook in je darmen. De voeding die je eet en gezonde darmen  spelen hierin een zeer belangrijke rol. Vooral aminozuren dragen bij aan de opbouw van deze belangrijke stofjes. Aminozuren vind je in eiwitten. Zie ook sport en voeding. Noradrenaline Is een voorkomende neurotransmitter en hormoon. Als neurotransmitter komt hij voor in de hersenen en in de zenuweinden. Deze wordt geproduceerd als hormoon in het bijniermerg waarbij de werking vergelijkbaar is met adrenaline. De bijnieren bestaan uit twee delen, het bijniermerg en de bijnierschors.

Deze delen verschillen van elkaar, zowel wat betreft structuur, functie als ontwikkeling . De klier bestaat voor tachtig tot negentig procent uit bijnierschors – het buitenste deel. Deze omsluit volledig het binnenste gedeelte, het merg. De cellen in de bijnierschors geven de volgende hormonen af: Cortisol is een glucocorticoïd hormoon, dat een rol speelt bij het de vertering van voedsel. Ze zijn van belang bij de vorming van suiker uit eiwitten. Cortisol verhoogt, om de langdurige inspanningen mogelijk te maken, je bloedsuikerspiegel. Hierdoor komt er extra glucose in je bloed.

is een hormoon dat in je bloed zit; noradrenaline is een neurotransmitter in je hersenen en zenuwstelsel. De algemene functies zijn verwant: Opwinding, activiteit, fight-or-flight reacties, en wat daar voor nodig is. Zowel noradrenaline als dopamine worden aangemaakt uit de aminozuren tyrosine of phenylalanine en in de aanwezigheid van voldoende zuurstof, de vitamines B3, B6 en C, foliumzuur, ijzer en koper. Voeding en vocht speelt een belangrijke rol op de aminozuren op pijl te houden. Hemoglobine neemt zuurstof op vanuit de longen en geeft deze zuurstof af aan andere lichaamscellen. Deze cellen hebben het zuurstof nodig voor het verbranden van hun voedsel zodat er energie vrijkomt. Dit is een verklaring waarom mensen met bloedarmoede zo moe zijn. Ons lichaam heeft ijzer nodig om hemoglobine te kunnen aanmaken.

Is een neurotransmitter die invloed heeft op de stemming, zelfvertrouwen, slaap, emotie, seksuele activiteit en de eetlust. Ook speelt het een rol bij de verwerking van pijnprikkels. Deze neurotransmitter wordt afgegeven door serotonine neuronen in de hersenen Melatonine wordt voornamelijk geproduceerd in de pijnappelklier, het maag-darmkanaal en in de ogen. Ouder worden, licht, overgewicht en roken kunnen de aanmaak van melatonine tegengaan. IJzer is zeer belangrijk voor de aanmaak van neurotransmitters zoals dopamine en serotonine.

functioneert op verschillende plaatsen in het lichaam als een neurotransmitter maar soms als een hormoon. Deze neurotransmitter speelt een belangrijke rol bij het ervaren van genot, blijdschap en welzijn. In de hersenen zijn zenuwbanen aanwezig die gevoelig zijn voor deze transmitters zoals de voorhoofdskwab en de basale ganglia. Een laag dopaminegehalte

Neurotransmitter indicatietest is om inzicht te krijgen in de kracht en verzwakking van het systeem tussen darm en hoofd.  Door het in kaart brengen van een overschot of een tekort kun je een indicatie stellen, die bruikbaar kunnen zijn voor verder onderzoek. Meer informatie…

De test hoort bij een consult en is niet gratis. Wel is er altijd een gratis telefonische kennismaking, waarbij een lekkende darm-maag slijmvliezen altijd gratis is. Maak een afspraak via:

Als je eigen kracht en balans verloren gaat

Als men niet met iemand kan praten en men steeds tegen onbegrip aanloopt, gaat de mooie creatieve persoonlijkheid verloren en kan er angst en onzekerheid ontstaan over identiteit. Er ontstaat iemand die zich volledig gaat richten op zijn of haar omgeving en de mogelijkheid bestaat, zich totaal te verliezen in de wensen van anderen. De onderliggende oorzaak van ADHD (moeite met aandacht en controleren van energie) is nog onbekend. Vermoedelijk is ADHD te wijten aan een afwijking in de dopaminefunctie, maar komt mogelijk ook door teveel hooi op je vork of ontstekingen, waardoor je schildklier harder kan gaan werken. Wat je dan vaak ziet is dat iemand geen rem heeft en gaat maar door, de stofwisseling werkt wisselend, de ene keer snel en dan komt er wel een diarree en gewichtsverlies voor, de andere keer langzaam, waardoor er obstipatie kan ontstaan.

Mooi en gezondMooi en gezond

Uitleg over een urine onderzoek en een dagprogramma om DHEA en cortisol

Het is voor de arts niet eenvoudig om het dopaminegehalte te meten. Een betrouwbare test is namelijk niet voorhanden. De arts bekijkt echter de symptomen, leefstijlfactoren en medische geschiedenis. Wanneer namelijk naast de symptomen ook een aandoening aanwezig is die gerelateerd is aan een lage dopaminegehalten, kan dit wijzen op een verlaagd dopaminegehalte. Je kunt ook het onderstaande urine onderzoek laten zien aan je arts, ook is het mogelijk dit samen met mij te organiseren, hoe ga je het aanpakken, wat wil je graag zeggen en hoe krijg je dit duidelijk op papier, zodat je goed voorbereid naar je arts gaat. Neurotransmitters totaal, (RP Urineonderzoek) hormonen.

Dagprogramma om je DHEA en Cortisol in balans te brengen

Het is bedoeld als een heel flexibel algemeen voorbeeld, dat je naar je eigen individuele behoeften en leefstijl kunt aanpassen. Probeer wel alle elementen in het programma te verwerken in een dagboek. Het dagprogramma kost 49,95 incl. 21% BTW en administratie kosten. Koop het programma hier. Het is mogelijk om een consult bij het programma te kopen en dan help ik je op weg om het programma, het dagboek en timemanagement zo goed mogelijk in te zetten. Zie prijslijst.

Door een minder goed functionerend beloningssysteem (voor een deel genetisch bepaald) zijn mensen vatbaarder voor verslaving en hebben dus eerder last van een dopamine tekort. Bovendien veranderen door de verslaving de hersenen: er komen minder dopaminereceptoren en er ontstaan krachtige herinneringen. Door deze veranderingen in de hersenen raakt iemand nog vatbaarder.

 • Dagprogramma om je beloningssysteem weer in balans te brengen. Het is bedoeld als een heel flexibel algemeen voorbeeld, dat je naar je eigen behoeften en leefstijl kunt aanpassen. Probeer wel alle elementen in het programma te verwerken in een dagboek. Het dagprogramma kost 49,95 incl. 21% BTW en administratie kosten. Koop het programma hier

De nervus vagus, loopt van het middenrif, langs de slokdarm omhoog, tussen longen en hart, en door de keel tot in de hersenen. Zo werken Darm en hoofd, al heel vroeg in het leven samen. Ze ontwikkelen een groot deel van onze gevoelswereld als zuigeling en daar kun je op een later tijdstip in je leven je voordeel mee doen.

Na de adolescentie neemt de secretie van groeihormonen zeer geleidelijk af naarmate men ouder wordt; op zeer hoge leeftijd tot uiteindelijk 25 % van het niveau in de adolescentie.

Hypofyse en emotionele balans

De hypofyse is een klein kliertje, zo groot als een erwt en bevindt zich in een spleet van de schedel. Het kliertje zit achter de rug van je neus. Het kliertje zorgt ervoor, dat de schildklier, de bijnieren en de geslachtsklieren worden geprikkeld. Wanneer de hypofyse slecht functioneert, kunnen de gevolgen groot zijn en wordt ook wel ‘meesterklier’ genoemd, bestaat uit een voorkwab en een achterkwab. De voorkwab scheidt groeihormonen af die de groei bevorderen door de proteïnevorming, de celvermeerdering en de celdifferentiatie te beïnvloeden.

Groeihormonen stimuleren de eiwitsynthese in alle cellen van het lichaam, bevorderen in toenemende mate het gebruik van vetzuren (uit vetweefsel) voor energie en verminderen de glucose-utilisatie (gebruik) in het gehele lichaam. Daaropvolgend vermeerderen groeihormonen de eiwitten in het lichaam, verbruiken vetvoorraden en sparen koolhydraten. Eiwitsynthese betekend het opbouwen van nieuwe eiwitten. Deze nieuwe eiwitten zijn nodig om onder andere spiermassa op te bouwen.

Deze bouwstenen zijn gemaakt van aan elkaar geplakte moleculen: aminozuren. Alle belangrijke aminozuren moeten we via de voeding binnen krijgen, omdat ons lichaam ze niet zelf kan aanmaken

kunnen samenhangen: Chronische hoofdpijn ter hoogte van de ogen, dit komt ook voor bij mensen die een matig werkende schildklier hebben, omdat de hypofyse dit overneemt, moet deze hard werken en dat voel je. Stress, slecht slapen, temperatuurschommelingen en angst, kunnen gevolgen zijn.

Als de gal verwijderd is of slecht functioneert, kan dit verteringsproblemen geven, gevolg bang voor vet, betekend minder energie, uit beweging met gevolgen voor het verbranden van glucose.

 • Afgifte van nuttige stoffen door cellen;
 • Afscheiding van vocht door klieren in het lichaam

Een eiwit wordt bijvoorbeeld geproduceerd in de cel en vervolgens opgeslagen in een blaasje (of vesikel). Nadien kunnen deze blaasjes verwijderd worden uit de cel door ze met het plasmamembraan te laten versmelten en hun inhoud in de ‘omgeving’ te lozen. Dit is proces noemt men secretie. Lees meer over de spijsvertering en stofwisseling…

Informatie over de voor en achterkwab van de hypofyse

Produceert ook de volgende hormonen: ACTH, dat de bijnieren aanzet tot het afscheiden van cortisol (die het glucose-, eiwit- en vetmetabolisme beïnvloeden), TSH, dat de afscheiding van thyroxine regelt, dat op zijn beurt de meeste chemische reacties in het lichaam regelt; Prolactine, dat de ontwikkeling van het borstklierweefsel en de melkproductie stimuleert; FSH en LH, die de groei van de geslachtsklieren alsook hun reproductieve activiteiten regelen.

Produceert vasopressine, dat waterretentie

 • ( Vasthouden van vocht ) bevordert.

Enkele voorbeelden waarom het lichaam vocht vast houdt: Een deel is van teveel Natrium inname, een neveneffect van zwangerschap, hartfalen, hitte-stress, veroudering, ziekte, obesitas, nierfalen, geblokkeerde lymfeklieren en hormonale schommelingen enz.

De functie van vasopressine

Antidiuretisch hormoon ADH of Vasopressine is een hormoon en een neurotransmitter. Het is een cyclisch nonapeptide = oxytocine ook knuffelhormoon genoemd, dat is opgebouwd uit negen aminozuren. In het lichaam wordt het geproduceerd door de hypothalamus en via neurale banen afgegeven in de achterkwab van de hypofyse, van waaruit het in de bloedbaan terechtkomt. ADH speelt een belangrijke rol bij de opname van water en voedingsstoffen in je nieren. Iedere dag komt er 170 liter water met mineralen via je bloed in je nieren terecht. Per minuut filteren je nieren 90 tot 120 milliliter bloed. Dagelijks plas je één á anderhalve liter water uit. Dat betekent dus dat meer dan 99% van het gefilterde water wordt hergebruikt.

ADH speelt een rol bij het gedrag, als vrijgevigheid, monogamie, agressie, verliefdheid, plotselinge gedragsveranderingen, tonen van emoties.

 • Overmatig urineren (altijd diabetes mellitus uitsluiten);
 • Chronische hoofdpijn ter hoogte van de ogen;
 • Dysfunctie van de schildklier, bijnieren, gonaden;
 • Menstruatieproblemen;
 • Abnormale skeletgroei;
 • Stress;
 • Slecht slapen;
 • Angst

Fysieke functie:
Hypofyse, ogen, oren, sinus, regulatie en endocriene systeem.

Emotionele functie:
Het herkennen en volgen van eigen intentie en intuïtie. en alles analyseren, wegdrukken van gevoelens, oneerlijkheid, hebzucht, niet de waarheid kunnen zeggen en manipulatie.

Trauma’s:
Onderdrukking van intuïtie door autoriteiten en angst – milt

Emoties:
Geen verbinding met eigen intuïtie.

Vastgelopen processen:
Kunnen vertrouwen op eigen intuïtie, angst waardoor jij je volkomen overgeeft aan  mensen om je heen en jij jezelf compleet kwijt raakt, weer open leren staan voor Universele Liefde en tijd nemen om naar “binnen” te gaan, door te mediteren.

Te leren lessen:
Vertrouwen op intuïtieve, tijd creëren om bij jezelf naar “binnen” te gaan en eenwording met je eigen wijze ik.

Het is mogelijk dat ik help om te onderzoeken, te adviseren en te begeleiden, met deze informatie kan je naar de arts kan en adviseer over voeding en eventueel stoffen uit suppletie, rekende houdend met de medicijnen die je eventueel al gebruikt.

Hypofyse bloedonderzoek bestaande uit:

 • TSH; Vrij T4; LH; FSH; Cortisol; Oestradiol bij vrouwen / testosteron bij mannen; IGF1; prolactine
 • Meer informatie