Migraine en het verband met serotonine tekort

Migraine aanvallen die optreden met matige tot zeer ernstige hoofdpijn, meestal bij eenzijdige hoofdpijn met duizeligheid, stoornissen van zicht- en hoorvermogen. Spanningshoofdpijn en een te kort aan serotonine Mensen met migraine en spanningshoofdpijn hebben vaak een laag niveau aan serotonine in de weefsels, zo onderzocht de wetenschap dat ooit. Migraine krijg je door de samentrekking van de bloedvaten in de hersenen. Dit komt door een stoornis in de neurotransmitters. Je kan neurotransmitters beschrijven als chemische stoffen in de hersenen die de zenuwprikkels van cel tot cel doorgeven en de informatie naar de bloedvaten sturen. Neurotransmitters totaal – Urine onderzoek hormonen

Als de hersenen om hulp schreeuwen en jij hoort het niet meer

Zodra de hersenen een groot probleem als tijdsdruk of irritatie signaleren, willen ze dit probleem oplossen en daar hebben ze energie voor nodig. En deze energie lenen de hersenen vooral van de darm. De darm krijgt via zenuwvezels door dat er sprake is van een noodtoestand en dat hij deze keer wel moet luisteren, met als gevolg dat hij tijdens de vertering energie bespaart, minder slijmstoffen produceert en zijn eigen doorbloeding vermindert. Verbinding tussen darmen en hoofd

 
 

De huid en de slijmvliezen in onze darm, maag en mond, vormen een belangrijke eerste bescherming om te voorkomen dat lichaamsvreemde stoffen binnendringen in dieper gelegen weefsel. Gratis indicatietest lekkende darm – maag slijmvlies. Start de test

Als de hersenen te weinig zuurstof krijgen door vernauwing van bloedvaten

Men is er bijna van overtuigd dat de neurotransmitter serotonine verantwoordelijk is bij het ontstaan van migraine want er werd vastgesteld dat de hoeveelheid serotonine stijgt net voor een aanval en afneemt na de migraineaanval. Door deze wisselende hoeveelheid serotonine in de hersenen, vernauwen en verwijden de bloedvaten in de hersenen. Bij zo’n vernauwing krijgen bepaalde hersencellen te weinig zuurstof. De hoofdpijn, die typerend is voor migraine, komt meestal op tijdens de bloedvatvernauwingen. De bonzende hoofdpijn bij iedere hartslag, krijg je wanneer de bloedvaten verwijden en vernauwen.

Onderzoek van een serotonine tekort

Het probleem is dat we een serotonine tekort niet altijd kunnen onderzoeken. Er kan uiteindelijk wel een test worden gedaan, waarbij Serotonine antilichamen worden bepaald middels serum of EDTA plasma uit bloed. Maar daarbij kan nooit de gehele hoeveelheid worden opgemeten. Antistoffen tegen Serotonine wordt vaak gevonden bij het fibromyalgie-syndroom 

Oorzaken vaak in samenhang met onderlijf:

  • Lever-gal, darm, nieren  

Meeste oorzaken:

  • De maag-darm-streek, nieren, prostaat
  • Bij overwegend rechtse migraine: op stoornissen van lever en gal letten;
  • Bij linkse migraine: milt kan betrokken zijn.
  • Eenzijdige resp. dubbelzijdige hoofdpijn in voorhoofd en aan de slapen bij vrouwen: adnex is betrokken. Adnex = een eierstok of ovarium is het orgaan in de vrouw waar de eicellen zijn opgeslagen. Via de eileider kan de eicel de baarmoeder bereiken.

Mede ontstaan van migraine