Nierfunctie verstoring en nierfalen

De nieren zorgen voor de zuivering van het bloed en de zouthuishouding, daarnaast produceert de nier ook een tweetal hormonen: EPO en Renine. In de nier liggen cellen die de bloeddruk en het bloedvolume registeren. Wanneer deze verlaagd zijn, produceren de cellen renine. Je kan dan een dorstgevoel krijgen, waardoor je meer gaat drinken en dat de bloeddruk verhoogd. Renine stimuleert de aanmaak van aldosteron in de bijnier en de aanmaak van ADH in de neurohypofyse (In de neurohypofyse worden hormonen opgeslagen die de hypothalamus maakt). ADH zorgt ervoor dat het vocht her-opgenomen gaat worden in het lichaam, waardoor je minder gaat plassen, wat voor een verhoogde bloeddruk kan zorgen.

Nieren

EPO kan alleen aangemaakt worden als je gezonde nieren hebt

EPO = erytropoëtine en wordt geproduceerd wanneer er een te weinig rode, witte bloedcellen en bloedplaatjes aanwezig zijn in het bloed, dit wordt ook wel een verlaagd hematocriet genoemd. Verlaagd hematocriet = bloedarmoedeEPO kan aangemaakt worden als je gezonde nieren hebt. Hematocriet is een maat voor de hoeveelheid rode bloedcellen (erytrocyten) in verhouding met de rest van het bloed. Als de hematocrietwaarde bijvoorbeeld 0,45 is, dan bestaat 100 ml bloed uit 45 ml rode bloedcellen. Het wordt vaak bepaald als onderdeel van een totaal bloedbeeld.

Bloedarmoede en een tekort aan EPO

Bij bloedarmoede daalt het aantal rode bloedcellen, waardoor het bloed minder zuurstof kan vervoeren naar de organen en de spieren. Deze aandoening gaat zeer vaak gepaard met nierfalen. De nieren produceren namelijk erytropoëtine (EPO), een hormoon dat de productie van rode bloedcellen en dus van hemoglobine stimuleert. Bloedarmoede/anemie is een te laag gehalte rode bloedcellen. Rode bloedcellen heb je nodig om zuurstof door je lichaam te vervoeren naar al je weefsels, organen en je hersenen. Je hebt het hormoon EPO nodig om nieuwe bloedcellen in je beenmerg aan te maken. Als je nieren niet goed meer werken, kan het zijn, dat de nieren niet voldoende EPO aanmaken. Als je bloedarmoede hebt, ben je moe en heb je minder uithoudingsvermogen. Ook als je je maar een beetje inspant, raak je al buiten adem. Je huid en lippen kunnen bleek zien en mogelijk geeft dit klachten als hoofdpijn, een snelle hartslag, duizeligheid en flauwvallen.

Een teveel aan EPO

Een teveel aan EPO kan het bloed stroperig maken = ( een teveel aan rode bloedcellen ). in de sportwereld werd EPO vroeger nog wel eens gebruikt.  EPO werd in het verleden niet alleen gebruikt als prestatieverhogend middel. Er zijn namelijk ook mensen die te weinig van dit hormoon aanmaken. Epo kan dus ook toegediend worden als medicijn. Wanneer je zelf te weinig EPO hormoon aanmaakt heb je minder zuurstof in je bloed en dus minder energie. Hierdoor kunnen enkele functies in je lichaam minder goed werken. De eigenschap van EPO is namelijk het vervoeren van zuurstof door je lichaam. Het gebruik van EPO in wedstrijdvorm is verboden, EPO staat dan ook op de internationale dopinglijst. Een verhoogd EPO kan leiden tot trombose, blijf onder controle van een arts.

Hemoglobine zorgt voor de zuurstoftransport in je lichaam

Bloedarmoede, gekenmerkt door een te laag gehalte aan bloedkleurstof (hemoglobine) of een tekort aan circulerende rode bloedcellen (erytrocyten), of door beide. Met een hemoglobinetest kun je de hoeveelheid hemoglobine in het bloed meten. Hemoglobine is een eiwit dat zich bevindt in de rode bloedcellen (erytrocyten). Het zorgt voor zuurstoftransport van de longen naar weefsels in het hele lichaam.

Nierfunctieverstoring een oorzaak van vele kwalen

Nierfunctie verstoring kan een oorzaak zijn van vele kwalen, zoals blaas- en nier ontsteking, trombose, hypertensie, oedeem, Ontzettend moe en uitgeput zijn, bloedvergiftiging, hoge bloeddruk / lage bloeddruk, huidirritatie, gewrichtsproblemen, jicht, slaap problemen, vitamine B12 tekort, hypoglykemie, enz. Houd calcium, vitamine D en magnesium in balans, gebruik niet zomaar supplementen, die kunnen mogelijk schade toebrengen aan hart en bloedvaten. Vermoeden van een nierfunctie verstoring? Bezoek een arts en vraag om je nierfunctie te onderzoeken, de arts zal bloed afnemen. Bloedwaarden test praktijk Albican, testen op creatinine

Alle opname en contact met lichaamsvreemde stoffen (chemische bestanddelen in onze voeding, luchtvervuiling, medicijnen, fout gekozen supplementen), teveel eiwitten kunnen de aanwezigheid van toxische stoffen in het lichaam verhogen..
Bij onvoldoende verwijdering van deze afvalstoffen gaan deze zich aanvankelijk stockeren in de minder belangrijke vet- en bind-weefsels en in de onderhuidse celweefsel. Bijvoorbeeld in de vorm van puisten, wratten, cysten. Indien dit afzettingsproces niet tot stilstand wordt gebracht en/of teruggedrongen (door reiniging van de circulatiesystemen en optimalisatie van de uitscheidingswegen), zullen ook de overige belangrijkere weefsels gaan stockeren waardoor de gewrichten, wervels, aderen, zenuwen en zintuigen “vervuild” kunnen worden.

Er zijn in de wereld veel mensen met slecht werkende nieren, even afhankelijk van de behoeften en de gezondheidstoestand krijgen mensen met een verslechterde nierfunctie, naast medicatie, ook voedingsadvies. Kalium is een mineraal dat nodig is voor de zenuwprikkelgeleiding en voor het samentrekken van de spieren. Ook heeft het samen met natrium uit keukenzout een belangrijke functie bij het regelen van de bloeddruk.

 • Kalium komt bijna in alle voedingsmiddelen voor. Maar vooral in aardappelen, brood, zuivel, vlees(waren), fruit en groenten. Fruit op sap uit blik op pot bevat minder kalium dan vers fruit. Kalium zit ook in koffie, cacao, peulvruchten en noten.
 • Een teveel aan kalium komt zelden voor bij gezonde personen. Het is vrijwel onmogelijk om via je eten of drinken te veel kalium in je lichaam te krijgen. Je nieren zorgen ervoor dat je het teveel weer uit plast. Een overschot aan kalium kan ontstaan als de nieren niet optimaal functioneren.
 • Ook bij bepaalde medicijnen voor de bloeddruk (bepaalde plaspillen en/of ACE-remmers) kan het kaliumgehalte in het bloed te hoog worden. Ook het gebruik van kaliumsupplementen kan leiden tot een te hoog kaliumgehalte in het bloed.
 • Bij een verslechterde nierfunctie blijft er te veel kalium in het lichaam achter. Dit kan leiden tot hartklachten, zoals hartritmestoornissen. Bij een veel te hoog kaliumgehalte in het bloed kan dat ernstige gevolgen hebben voor het hart. Mensen met een verslechterde nierfunctie moeten dus goed opletten hoeveel kalium ze binnenkrijgen.

Wanneer je bijvoorbeeld teveel eiwitten eet en dit vervolgens niet gaat verbranden, kun je bijproducten van stikstof binnen krijgen die je nieren moeten afbreken. Wanneer je een normale hoeveelheid eiwitten binnenkrijgt, plas je het gewoon uit, geen probleem. Wanneer je heel veel eiwitten eet moeten je nieren harder werken om van deze stoffen af te komen. Dit kan uiteindelijk leiden tot beschadiging van de nieren.

Bij nierfunctie storing is jeuk een herkenbare klacht

De jeuk kan meerdere oorzaken hebben

 • Te veel afvalstoffen, door nier stoornissen kunnen afvalstoffen zich ophopen in het lichaam. Hierdoor kan jeuk ontstaan. Een mogelijkheid zou kunnen zijn, dat er veel teveel ureum in het bloed zit;
 • Te veel fosfaat, fosfaat komt het lichaam binnen via de voeding. Bij nierfunctieverstoring blijft er te veel fosfaat achter in het lichaam. Dit kan in de huid neerslaan met calcium, net zoals in de een fluitketel gebeurt;
 • Droge huid, door nierfunctiestoring kan het lichaam geen normale hoornlaag meer maken. Daardoor wordt de huid droog en schilferig. Een droge huid verergert jeuk
 • Vochtophoping, Bij vochtophoping gaat de huid strak staan. Dit kan jeuk veroorzaken;
 • Diabetes, Veel mensen met nierfunctiestoornissen, hebben ook diabetes. Jeuk is een veel voorkomende klacht bij diabetes, maar ook bij gluten intolerantie en pre-diabetes;
 • Spanning en stress, jeuk kan ontstaan door spanning en stress. Door een aandoening aan de nieren kan het zijn, dat je veel gevoeliger bent voor invloeden van buitenaf;
 • Medicijnen en supplementen, Jeuk kan een bijwerking van medicijnen zijn. De kans op jeuk neemt ook toe als je meer dan 4 medicijnen per dag slikt
 • Als nieren hun taak opgeven, kan leiden tot zuurvergiftiging van het bloed met als gevolg verdieping en versnelling van de ademhaling(hyperventilatie)

Door de afvalstoffen zie je puisten, wratten en cysten in onderhuidse celweefsels

Bij onvoldoende verwijdering van deze afvalstoffen zie je ze als puisten, wratten en cysten in onderhuidse celweefsels. Bij onvoldoende verwijdering van afvalstoffen gaan deze zich aanvankelijk stockeren in de minder belangrijke vet- en bind-weefsels en in de onderhuidse celweefsels (bijvoorbeeld. in de vorm van puisten, wratten, cysten, enz.). Hydronefrose, zakvormige uitzetting van het nierbekken, als gevolg van een verminderde afvoer van urine uit de nier naar de blaas.

Een scheikundige formule CO(NH2), een belangrijk weetje, als je buiten wandelt, stoten je longen na elke stap dit afvalproduct uit. Ureum is een product dat in de lever wordt gevormd bij de afbraak van eiwitten. Eiwitten krijgen we dagelijks via de voeding binnen. Ze worden in de lever afgebroken tot bouwstenen (aminozuren) die weer worden gebruikt voor de aanmaak van andere eiwitten die het lichaam nodig heeft. Bij de afbraak komt ook ureum vrij dat niet wordt hergebruikt. Het wordt in de nieren uit het bloed gefiltreerd en via de urine verwijderd. Omdat we dagelijks eiwitten eten en ook afbreken, is er altijd een kleine hoeveelheid ureum in het bloed aanwezig. Als de nieren niet goed functioneren wordt ureum niet uitgeplast en kan de hoeveelheid in het bloed toenemen. Dit kan door een bloedonderzoek onderzocht worden. Kenmerken zijn:  door sufheid. De huid ziet bleek-bruinig en is droog. Vaak zie je kleine onderhuidse bloedingen en andere huidproblemen. De eetlust kan slecht zijn en de adem kan naar ammoniak ruiken. Deze verschijnselen worden niet allemaal veroorzaakt door het hoge ureum gehalte, bij een niervergiftiging hopen zich ook nog andere stoffen in het bloed op. Welke afbraakproducten voor de verschijnselen verantwoordelijk zijn is nog niet met zekerheid bekend.

Dit kan door een bloedonderzoek onderzocht worden. Kenmerken zijn:  door sufheid. De huid ziet bleek-bruinig en is droog. Vaak zie je kleine onderhuidse bloedingen en andere huidproblemen. De eetlust kan slecht zijn en de adem kan naar ammoniak ruiken. Deze verschijnselen worden niet allemaal veroorzaakt door het hoge ureum gehalte, bij een niervergiftiging hopen zich ook nog andere stoffen in het bloed op. Welke afbraakproducten voor de verschijnselen verantwoordelijk zijn is nog niet met zekerheid bekend.

Urinezuur is een afvalproduct, wat ontstaat door afbraak van purines. Deze omzetting vindt constant plaats. Dit vervangen van het oude door nieuwe materiaal levert een productie van urinezuren op die via de nieren verwijderd moeten worden. Als de nieren door o.a. gebruik van geneesmiddelen of door slechte voeding niet meer optimaal functioneren, treedt er een overschot aan urinezuur in het bloed met bovenvermelde kwalen tot gevolg. Vraag een indicatietest “Urinezuur”aan en stuur een e-mail: info@albican.nl  onder vermelding van: Indicatietest Urinezuur, de uitslag is alleen telefonisch en is gratis ter kennismaking. Een andere belangrijke functie van de nieren is het in stand houden van de zuur-base-balans in het lichaam door hun vermogen om zuurachtige & alkalische urine uit te scheiden. Vraag een zuurbasis balans aan

Zwangerschap, nieren, onderbreking en zwangerschapsvergiftiging

De nieren behoren tot de organen die in de zwangerschap het meest onder druk staan en zwakheid daarvan kan leiden tot oedeem en toxemie, een oorzaak kan zijn, dat na de zwangerschap de progesteron spiegel snel daalt en er hormoonschommelingen komen. Hormoon schommeling betekend vaak dat je anders gaat eten en met de zorg voor een gezin, heb je nu juist goede voedingsstoffen nodig. Als er tijdens de zwangerschap iets mis gaat, zoals het onderbreken van een zwangerschap of een zwangerschapsvergiftiging, dan moeten de bijnieren hard werken, vergelijk het als topsport voor het lichaam, die moet nu hard gaan werken om de problemen op te lossen. Tijdens de zwangerschap is je bloeddruk laag, als de zwangerschap op een niet natuurlijke wijze onderbroken wordt, kan het lichaam deze stress niet meteen opvangen, het lichaam is niet voorbereid op dergelijke ingrepen en de hormonen kunnen hierbij ontregeld worden.

Gewoontes die je nieren kunnen beschadigen

Niet meteen naar het toilet gaan en niet voldoende vocht drinken. Veel van ons negeren de aandrang om naar de wc te gaan omdat we het te druk hebben of openbare toiletten willen vermijden. Het regelmatig ophouden van urine verhoogt de druk op de blaas en kan leiden tot nierfalen, nierstenen en incontinentie. Luister dus naar je lichaam als je aandrang voelt. Niet voldoende zuiver vocht binnen krijgen. Gebruik van pijnstillers. Veel te veel mensen nemen pijnstillers en dan met name voor kleine ongemakken, zonder de risico’s voor schade aan de nieren te weten en we weten immers ook dat bij zeer ernstige pijn, we soms niet ontkomen aan pijnstillers.  Er zijn ook geheel natuurlijke, veilige remedies voorhanden zijn. Overmatig gebruik of misbruik van pijnstillers kan tot ernstige schade aan lever en nieren leiden

Vermijd bewerkte producten, alcohol en cafeïne, eet groente, vermijd fruit

Laat vooral bewerkte suiker en zout uit je voedingspatroonEet vooral groene groente, vermijd teveel zoetig fruit; Geef je lichaam tijd te herstellen, door slaap en rust; Net als zout, kan ook cafeïne de bloeddruk omhoog stuwen en de stress op de nieren vergroten. Na verloop van tijd kan overdadige consumptie van koffie leiden tot nierschadeAlcohol consumptie, er niets mis mee om zo nu en dan te genieten van een alcohol consumptie, in gezelschap of door een verdovende werking stoppen we meestal niet na één drankje. Alcohol zet onze nieren en lever flink onder druk en het is beter om te kijken naar een gezonder alternatief. Om gezond te blijven en nierproblemen te voorkomen is het belangrijk om veel vers, onbewerkt, echt voedsel te eten. Dit is een kleine greep uit wat schade voor onze nieren kan veroorzaken

Nierfilterontsteking

Bij nierfilterontsteking worden de nier­filters beschadigd dat de kleine gaatjes in de filters nu gaatjes of zelfs gaten worden. Door deze gaten kunnen nuttige stoffen zoals eiwitten en bloedcellen weglekken. Normaal worden deze tegengehouden door het filter. Het weglekken van eiwitten en bloed­cellen is kenmerkend voor nierfilter­ontsteking. Soms kan de beschadiging tot gevolg hebben dat nierfilters verschrompelen en uitvallen. Ook de haarvaatjes gaan hierbij te gronde. Hoe meer filters en haarvaatjes te gronde gaan, hoe moeilijker het wordt om het bloed goed te zuiveren. Nieren wees er zuinig op! Mensen met chronische nierfalen, hebben mij persoonlijk verteld, wat dat voor hun inhoud, uiteindelijk was er nog één optie en dat was nierdialyse, het verdriet en het bezoeken van het ziekenhuis, dit benoemden ze als zeer zwaar. Uiteindelijk kunnen er allerlei onverklaarbare aandoeningen ontstaan.

Emoties, die bij nierfalen horen

Bang, onzeker, achterdocht, geen vertrouwen, onmacht. Uitgeput, burn-out, gevoel van overspoeld worden, chronische stress, kan geen grenzen aangeven, angst om te leven, onveilig, bang niet te kunnen of het niet waard te zijn, angst voor de toekomst, angst alleen te zijn, angst niet sterk genoeg te zijn, angst voor eigen kracht, angst voor de dood, angst af te gaan of gezichtsverlies, angst te blokkeren, faalangst, angst voor succes, angst niet goed genoeg te zijn, angst te lijden, angst dat het erger wordt, angst dat het niet beter wordt. Zie ook het artikel bijnieruitputting

Ik sta stijf van angst, dat kan ik nooit, daar ben ik niet goed in, ik zie geen uitweg meer, ik ben doodmoe. Het leven is zwaar en moeilijk.

 • Ik geniet van moment tot moment
 • Ik voel me veilig op deze aarde
 • Ik geef niet op
 • Ik handel vanuit moed en vertrouwen.
 • Enkeloedeem of renaal oedeem elders in het lichaam;
 • Hypertensie;
 • Hypotensie (in geval van chronisch lage bloeddruk ook de bijnieren controleren);
 • zwangerschapsvergiftiging;
 • Postnatale depressie;
 • reflexpijnen in rug en benen en ischias;
 • vermoeidheid om 4 uur in de namiddag;
 • angst en onzekerheid;
 • Een ijzer tekort;
 • B12 tekort
Bijnieruitputting
Lage Bloeddruk
B12 tekort
Oestrogeen dominantie
 • tekort aan erytropoëtine;- De nieren maken minder het hormoon erytropoëtine (EPO) aan. Dit hormoon regelt de aanmaak van rode bloedcellen in het beenmerg.
 • Tekort aan foliumzuur, ga niet zomaar foliumzuur gebruiken.

Bezoek altijd eerst een arts, zorg voor een juiste diagnose, ik kan je emotioneel bijstaan in een moeilijke tijd en mee helpen welke onderzoeken, voedingsstoffen & suppletie mogelijk zijn naast de medicatie.