Chronisch Ziek

Een chronische ziekte is een lichamelijke of geestelijke aandoening, waarbij uitzicht op volledige genezing vaak ontbreekt. Herkenningspunten zijn: lange ziekteduur; veel artsenbezoek, onbegrip van de omgeving.

Onbegrip en blijven praten

Chronisch ziek zijn gaat meestal gepaard met gevoelens van pijn, verdriet, angst, machteloosheid en onbegrip. Als je jarenlang niet over je klachten kunt praten. En vecht tegen de acceptatie van het chronisch ziek zijn. Praten kan voelen als een bevestiging van de klachten en dan ben je dus ook echt ziek en natuurlijk ben jij niet alleen je chronische ziekte, je bent veel meer dan dat.

Je ben niet alleen chronisch ziek, je bent een mens met vele andere kwaliteiten. Als mensen vragen gaan stellen, komt je frustratie naar boven, wat vaak gezien wordt als boos zijn, maar het is uit pure onmacht, je zou het liever willen vergeten, dat gaat ook niet, want het is dag en nacht bij jou. Als daar nog veel onbegrip vanuit je omgeving bijkomt, dan kan je in een isolement terecht komen. Blijf er over praten het moment dat je er meer over gaat praten en anderen uitlegt waar ik last van heb, krijg je ook meer begrip vanuit je omgeving. Het is een wisselwerking en eigenlijk heel logisch. Hoe kunnen anderen rekening met je houden en je begrijpen als je ze niets verteld.

Singles Day 2020!Singles Day 2020!

Chronisch ziek, er zijn zoveel verschillende oorzaken.

Chronisch ziek zijn, heeft vele gezichten. Van erfelijkheid, tot vele operaties. Van darmproblemen tot angst. Van een ongeluk tot trauma’s. Van hormonale problemen tot eindeloos zoeken wat er met je aan de hand is. De verschillende oorzaken kunnen er voor zorgen, dat iemand uiteindelijk in een depressie beland, wat chronisch ziek zijn kan gevolgen hebben voor je privé leven, maar ook een rol in je sociale en loopbaanontwikkeling. 

In een rollercoaster van rekeningen en ziekenhuisbezoeken

Van een gezond functionerend mens, kan je leven veranderen in een rollercoaster, van ziekenhuis bezoeken, operaties, controles en medicijnen. Daarnaast moet je tegenwoordig ook op de kosten letten, want niet alles wordt meer vergoed en het kan maar zo zijn, dat je een deel van de behandeling er bij moet betalen. Dat betekend meer stress, waar moet je heen met je factuur, kan je in gedeeltes betalen? Chronisch ziek zijn betekend ook veel meer onkosten kunnen hebben, terwijl je misschien wel ontslag hebt gekregen.

Indicaties - onderzoek voor een analyse, diagnoses worden gesteld door een arts