Dieetkosten, homeopathische medicijnen vergoeding

Een dieet volgen of homeopathische op voorschrift van een arts, behandelaar, Therapeut of diëtist? Bij ziekte is het mogelijk om in aanmerking de kosten af te trekken bij de belasting. Volgt 1 van de gezinsleden of huisgenoten ook eetregels? Dan is het mogelijk ook voor dat dieetvoorschrift een vast bedrag af te trekken als dieetkosten, het moet dan wel voorgeschreven voedsel zijn dat in 1 van de dieetlijsten staat genoemd. In de dieetlijst staat het vaste bedrag dat voor een bepaald jaar als dieetkosten mag worden afgetrokken.

Dieetkosten, Vergoedingen, medicijnen, supplementen, maatschappelijk werk, ziekenkas, ziekte, invaliditeit, recepten, dieetadvies, zorgtoeslag, zorgtoeslag, kosten, verzorging, afscheid, stervensproces, Aartsengel, ziekenfonds, Thuis zorg, management, financieren, hulpmiddelen, thuiszorgwinkel, wandelstokken, rollators, Voedingssupplementen, medicijnen

Vergoedingen via het maatschappelijk werk aanvragen

Voor maatschappelijk werk zijn er inloop punten,  waar iedereen terecht kan, dat is overal in Nederland. In België maakt het welzijnswerk deel uit van het ziekenfonds, Ze richten zich dan ook vooral naar de eigen leden. Ze richten zich specifiek naar personen die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend problemen ondervinden. Zo zijn er  voor mensen in de bijstand in Holland, speciale gemeente pakketen. De gemeente betaald dan mee in de kosten, een eigen risico heb is er dan niet. Het gemeentepakket gaat via het VGZ.

KokenKoken

België vergoedingen via het maatschappelijk werk aanvragen.

Een maatschappelijk werker van de ziekenkas kan dan een thuisbezoek doen en doet dan papieren voor invullen, zo geraakt iemand in een speciaal statuut, waardoor er aan plafond komt qua kosten van dokter en medicijnen kunnen dan terug betaald worden, alles moet worden voorgeschreven door een arts, houd dan ook altijd contact met de arts, als er een consult bij Albican genomen wordt, kijken we samen wat mogelijk is, via de arts, als deze openstaat voor homeopathische behandeling.

Dieetadvies (2022)

Voeding speelt een centrale rol bij de gezondheid en weerstand van de mens. Een diëtist kan daarom een uitkomst zijn voor mensen die baat hebben bij een bepaald dieet of voedingspatroon. Een diëtist analyseert de voedings- en bewegingsgewoonten en kan aan de hand daarvan gericht advies geven en mensen begeleiden zodat zij gezonder gaan leven en beter in hun vel gaan zitten.

Een dieet volgen op maat

Een diëtist kan bijvoorbeeld adviseren over voeding tijdens ziekte (kanker), bij overgewicht, eetstoornissen, voedingsallergieën, bij maag- en darmklachten of tijdens de zwangerschap. De diëtist zorgt daarbij voor een goede afstemming van verschillende factoren, zoals je leefomstandigheden, voedingsvoorkeur, leeftijd en gewicht. Op de zorgwijzer, is allerlei informatie te vinden.

Ontvang maximale zorgtoeslag, pas op! want elk jaar veranderen deze regels

Wat is zorgtoeslagZorgtoeslag is een tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering en wordt uitbetaald door de Belastingdienst. Op Zorgtoeslag bereken gratis of je recht hebt op zorgtoeslag. Er zijn deskundige belastingadviseurs die controleren jouw aanvraag en dienen de belastingaangifte in. Snel en gemakkelijk Heb je recht op zorgtoeslag? Dan kunt u deze hier ook direct aanvragen. Als blijkt dat er voldaan wordt aan alle voorwaarden is uiteraard een belangrijke vraag, wanneer is het inkomen te hoog om nog zorgtoeslag te mogen ontvangen?

Een proef berekening maken

Wanneer iemand alleen woont en er geen toeslagpartner is, dan mag er een maximaal jaarinkomen hebben van een bepaald bedrag. Pas op!, want alle jaren veranderen deze regels weer! Maak een proefberekening om te zien hoeveel u krijgt. Zie ook: Ik wil een toeslag aanvragen. Meer kindgebonden budget voor alleenstaande ouders. 

De gemaakte kosten van behandeling voor geneeskundige en heelkundige hulp. Denk aan de behandelingskosten en verpleegkosten in een ziekenhuis, door uw huisarts, een tandarts of een specialist, de kosten van verpleging, fysiotherapie. Alle zorg van een arts en de zorg op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Ook paramedische behandelingen, acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropraxie. Medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts. Let wel, uitgaven ter voorkoming van een ziekte zijn niet aftrekbaar, die ter behandeling van een ziekte wel.

Verzorging is een groot begrip. Als we klein zijn, worden we verzorgd, als we volwassen worden, hopen we dat onze levenspad goed zal blijven gaan, zonder al teveel pijn, verdriet en in een goede gezondheid. Eerst wordt je geboren en gaan ouders of toevertrouwde verzorgers je naar volwassenheid brengen. Tijdens deze reis gebeurd er van alles, de verzorging kan zorgeloos verlopen, de verzorging kent ook zorgelijke momenten en dat veranderd niet, als we zelf volwassen worden. Wanneer we geconfronteerd met het sterven, omdat je bijvoorbeeld ziek bent, of dat van een familielid of vriend(in), goede buur of collega komen vaak veel vragen naar boven. Wat gebeurt er als we sterven? Waar gaan we heen? 

Het stervensproces volgens het Tibetaans boeddhisme

❶ Help de stervende om positieve herinneringen op te wekken. ❷ Wat is goed gedaan in het leven, hoe heb je anderen kunnen helpen en wat gaf je een goed gevoel. ❸ Respecteer vooral ook de religieuze overtuigingen van de stervende. ❹ Vermijd allerlei verstoringen en irritaties. ❺ Als de stervende er zelf niet over begint, niet praten over hetgeen fout is gegaan in het leven. ❻ Begint hij/zij er wel over, dan troosten, benadrukken, dat niemand een foutloos leven heeft, er anders ook niets geleerd zou worden. ❼ Afscheid voor troost en herinneringen

Afscheid en troost

Afscheid, het kan een laatste groet zijn voor morgen, de komende dagen, weken of maanden. Soms zijn er ook momenten, dat afscheid niet mogelijk is geweest, als bij een stil geboren kindje, als een medemens sterft, als wij er niet bij zijn, een dier we opeens moeten missen.  Als het afscheid zich aankondigt, dan is dat een enorme klap, we weten dat onze dierbaren ergens zijn, dat we nooit helemaal alleen  zijn. 

Ondersteuning bij het stervensproces

Verbindingen zijn immers niet altijd zichtbaar, waar een afscheid is, begint ook een nieuw begin, aartsengel Azraël kan helpen bij ondersteuning van het stervensproces. De engel troost mensen voor ze inslapen. Na het sterven wordt de gestorvene geholpen zich aan te passen in een nieuwe wereld en helpt ons om verder te kijken dan ‘het einde’ of de muur waar we  nu op gefocust zijn. 

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. Bij die diensten kan iedereen terecht met vragen of problemen.

  • Ziekte- en invaliditeitsverzekering;
  • Administratieve aangelegenheden;
  • Inschrijvingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds 

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met vragen of problemen in verband met: Thuiszorg en Zorgverzekeringen. Een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid. Er kunnen op dit ogenblik echter geen nieuwe diensten erkend worden. Erkende diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Diensten die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.

Langer thuis wonen door hulpmiddelen

Door gebruik te maken van producten uit de zorgthuiswinkel kun je zonder zorgen blijven wonen. De thuiszorgwinkel biedt diverse producten die jouw mobiliteit, gezondheid en huishouden aanzienlijk verbeteren. Heb je hulp nodig om je aan te kleden? Geen enkel probleem. Dankzij onze elastische veters trek je eenvoudig jouw schoenen aan. Met een lange schoenlepel kun je gewoon rechtop blijven staan of zitten.

Thuiszorgwinkel is een online winkel in hulpmiddelen voor senioren, ouderen en minder validen. De winkel heeft een ruim assortiment zorghulpmiddelen die ze leveren aan consumenten, bedrijven en instellingen. In de shop vindt je o.a rollators (accessoires), wandbeugels, wandelstokken, pillendozen, drempelhulpen & oprijplaten, bloeddrukmeters, rolstoel (accessoires), toiletverhogers en meer handige hulpmiddelen.

Een voedingssupplement bestaat meestal uit een concentraat van mineralen, vitamines en spoorelementen, maar ook andere stoffen kunnen als supplementen worden gebruikt zoals vezels, enzymen, prebiotische stoffen, nutriënteneiwitten en antioxidanten. De twee hoofdgroepen van voedingssupplementen zijn natuurlijke en synthetische supplementen. Kunstmatige rijping van voeding, verarmt aan nuttige nutriënten. Vaak worden vruchten onrijp geoogst, waardoor het bijvoorbeeld zijn productie van voedingsstoffen zeker nog zijn maximum niet bereikt heeft, of dat voor de opslag ethyleen gas gebruikt wordt, om kunstmatig de rijping voort te zetten. 

Plaspillen, natuurlijk of synthetisch worden bijzonder veel gebruikt met name waar ze voor zijn bedoeld, om vocht af te voeren. Vocht wat in het lichaam blijft staan, kan zorgen voor ontstekingen, zoals oedeem. Plastabletten worden ook veel voorgeschreven voor hoge bloeddruk, als ook tegen hart- en vaatziekten.

Bloeddruk indicatietabel

Bloeddruk is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt, of kracht verliest om de rode vloeistof door het lichaam heen te pompen. Dit tabel kan inzicht geven of de bloeddrukwaarden normaal, te laag of te hoog zijn, welke voeding zou gegeten kunnen worden en of welk bloedonderzoek zou inzicht kunnen geven. Het tabel geeft een indicerend inzicht, voor gezondheidsklachten is het raadzaam een juiste diagnose bij een specialist te laten stellen, om erger te voorkomen
Bloeddruk, benamingen en oorzaken getallen Bloedonderzoek, bloeddrukmeter en indicatietestOverige informatie en voeding, mogelijke kenmerkenMogelijk passende voeding en beweging
Hoge bloeddruk, primaire en secundaire hypertensieAldosteron uit serum, bloedonderzoek Cortisol en DHEA in balans
Verlaagde bloeddruk - onderdruk, hypotensie IJzertekort bloedonderzoekBloedarmoedeCortisol en DHEA in balans
Prehypertensie toegenomen vaatstijfheidHomocysteïne bloedonderzoek 💉

Pre-diabetes indicatietest
Cortisol en cholesterolWortels
Hypertensie fase 1 Waar komt de hoge bloeddruk vandaan Onderzoek, begeleiding, analyse en advies
Aldosteron uit serum, bloedonderzoek
Rode bieten zouden goed zijn, voor alles wat met het bloed te maken heeft.
Hypertensie fase 2 160/100 mmHgAldosteron uit serum, bloedonderzoek
Hypertensieve crisis, meet nog eens in rust de bloeddrukThuis testenBel een arts als in rust de bloeddruk te hoog blijft Rust nemen
Langzaam werkende schildklierOedeem
NierfalenBloedonderzoek
Verhoogde onderdrukMedicijnen: anticonceptiva, Corticosteroïden of niet-steroïdale, Ibuprofen anti-inflammatoireSlaperig overdag, slaapapneu
Verlaagde onderdruk, hypotensieVaak te zien bij bijnieruitputtingBij warmte, waardoor het lichaam meer moeite moet doen om het bloed te laten circulerenCortisol en DHEA in balans
Zoek onmiddellijk medische hulp bij pijn op de borst, kortademigheid of duizeligheid, verandering in spraak of bewustzijn

Maagzuurremmers kunnen de opname en vertering van aminozuren belemmeren, met gevolgen voor de slaap en energie en kan leiden tot vermoeidheid en zo kunnen zuurremmers ook leiden tot bloedarmoede en longproblemen. IJzer is van belang voor een goede transport functie van zuurstof in het bloed. Helaas weet een deel van de mensen niet, waar ze bepaalde medicijnen nog voor gebruiken. De reden kan zijn, een verhuizing van jaren terug en een andere arts medicatie voorschreef, terwijl ze op dit moment geen functie hebben. Soms weten we wel waarvoor we medicijnen gebruiken, maar is het een routine geworden en is een oorzaak nog steeds onbekend, overleg dit eens met de arts.  

Signaaloverdracht en neurotransmissie

Heeft een constante stroom van bloed (zuurstof) naar de hersenen. Zonder voldoende zuurstof kunnen de hersencellen niet voldoende ATP (Energie) produceren om optimaal te werken. Onder een bepaald ATP niveau kunnen hersencellen af sterven. Volwaardige vetten genereren ‘goede’ eicosanoïden, die bacteriën, virus of vuil opruimen en een goede bloeddoorstroming stimuleren. Bij dit proces, hebben we o.a. zuurstof, IJzer, vitamine C en foliumzuur
NodigVoedingMogelijke aandoeningenBloedonderzoek en benodigdheden
O2 ZuurstofBuitenlucht, IJzer, Vitamine C en FoliumzuurCOPDBloeddruk meter 📊
FE=mineraal – IJzerAppelstroop, gekookt eitje, Roggebrood, rode bietenBloedarmoedeHemoglobine, Sikkelcelziekte
Vitamine CLimoen / Citroen
Citruspers
Auto-immuunziektenVitamine C tekort opsporen
FoliumzuurBoerenkool, Orgaanvlees, Broccoli,basilicum, Broccoli kiemen🥦 cadeauset 🎁Foliumzuur en vitamine B12 te kortFoliumzuur, vitamine B11
AminozurenVis, noten, bonen, zoete aardappel, olijven en pinda'sInformatie over eiwittenNeurotransmitters urine onderzoek

Indicatietest neurotransmitters
VoedingsvettenVoorkom LDL cholesterol met wortelsPre-diabetesVitamine onderzoek met foliumzuur
Indicatietest Pre-diabetes