Dieetkosten, homeopathische medicijnen vergoeding

Volg je een dieet of homeopathische op voorschrift van een arts, behandelaar, Therapeut of diëtist? Dan kun je in aanmerking komen om deze kosten af te trekken bij de belasting. Volgt 1 van jouw gezinsleden of huisgenoten ook een dieet? Dan kun je mogelijk ook voor dat dieet een vast bedrag aftrekken als dieetkosten. Je moet dan wel een dieet volgen dat in 1 van de dieetlijsten staat genoemd. In de dieetlijst staat het vaste bedrag dat je voor een bepaald jaar als dieetkosten mag aftrekken.

Vergoedingen via het maatschappelijk werk aanvragen

Voor maatschappelijk werk zijn er inloop punten. Waar iedereen terecht kan, dat is overal in Nederland. Zo heb je ook voor mensen die in de bijstand zitten.  Een gemeentepakket. De gemeente betaald dan mee in de kosten. En je eigen risico heb je dan niet. Gemeentepakket gaat via het VGZ.

België vergoedingen via het maatschappelijk werk aanvragen.

Een maatschappelijk werker van de ziekenkas kan dan bij je thuis en doet dan papieren voor je invullen, je komt dan in een speciaal statuut, waardoor je aan  plafond komt qua kosten van dokter en medicijnen kun je dan terug betaald kan krijgen , alles moest worden voorgeschreven door een arts, houd dan ook altijd contact met je arts, als je een consult bij mij neemt, zo kun je kijken wat mogelijk is, via de arts, als deze openstaat voor homeopathische behandeling

Voeding speelt een centrale rol bij de gezondheid en weerstand van de mens. Een diëtist kan daarom een uitkomst zijn voor mensen die baat hebben bij een bepaald dieet of voedingspatroon. Een diëtist analyseert je voedings- en bewegingsgewoonten en kan aan de hand daarvan gericht advies geven en mensen begeleiden zodat zij gezonder gaan leven en beter in hun vel gaan zitten.

Vergoeding basisverzekering

Dieetadvies door een diëtist wordt gedeeltelijk gedekt door de basisverzekering van alle zorgverzekeraars.

Je krijgt een vergoeding voor de eerste drie behandeluren per kalenderjaar.

Voorwaarden

Allereerst hoeft de verzekerde geen eigen risico te betalen indien de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes, COPD of CVRM. Onder ketenzorg vallen veel huisartsen en diëtisten. Ook voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

In een aantal gevallen kan de verzekerde zonder verwijzing gebruik maken van dieetadvies. Belangrijk is dat de polisvoorwaarden van je (aanvullende) zorgverzekering staat dat directe toelating zonder verwijzing volledig wordt vergoed. Sommige zorgverzekeraars, zoals CZ en de Friesland, staan directe toelating niet toe. Er is dan een voorschrift van een arts vereist. Meer informatie

Meer informatie

Er zijn als voorwaarden, dat je een diagnose hebt, gegeven door bewijsbare diagnostiek 

 

 
Vergoeding zorgkosten 2020
 
Zorgkosten ziekte of invaliditeit

Verzorging is een groot begrip. Als we klein zijn, worden we verzorgd, als we volwassen worden, hopen we dat onze levenspad goed zal blijven gaan, zonder al teveel pijn, verdriet en in een goede gezondheid. Meer informatie

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met vragen of problemen in verband met:
Thuiszorg;
Zorgverzekering;
Kinderbijslag;
Pensioenen;
Sociale of financiële situatie;
Ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Administratieve aangelegenheden;
Inschrijvingen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds maken deel uit van een ziekenfonds. Ze richten zich dan ook vooral naar de eigen leden. Ze richten zich specifiek naar personen die door ziekte, handicap, ouderdom of vanuit sociale kwetsbaarheid tijdelijk of blijvend problemen ondervinde

 


De diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds bieden hulp- en dienstverlening aan gebruikers en hun mantelzorgers. U kunt bij die diensten terecht met vragen of problemen in verband met:
Thuiszorg;
Zorgverzekering;

Een dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds kan, maar hoeft niet, erkend te worden door Zorg en Gezondheid. Er kunnen op dit ogenblik echter geen nieuwe diensten erkend worden. Erkende diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds kunnen jaarlijks subsidies krijgen als daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Diensten die subsidies ontvangen, moeten jaarlijks een financieel verslag bezorgen.